doc. Mgr. Robert SVATOŇ, Th.D.

Employee photo
Contact

585637645

Katedra systematické teologie

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

3.10

Docent

ČLÁNEK
Svatoň R., Šmejdová B. Hranice a život v Nekonečném podle Adrienne von Speyr. Mezinárodní katolická revue Communio. 2020.
Svatoň R., Brůhová D., Noble I., Kočandrle Bauer K., Dvořák L., Štětina J., Coman V. Dialogue Between Eastern and Western Christianity should be our Mentality. ACTA MISSIOLOGICA. 2019.
Svatoň R. Prosit o chléb společně s otci reformace. Mezinárodní katolická revue Communio. 2019.
Svatoň R. Za ekumenikem Pavlem Filipim. Acta Universitatis Carolinae Theologica. 2016.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Svatoň R. A »Czech Question« among Nationalism, Church Profiling and Ecumenism: A Glimpse of the First Years of Independent Czechoslovakia. In Creemers J., Link-Wiczorek U. (Eds.) On Nations and the Churches: Ecumenical Responses to Nationalisms and Migration: Proceedings of the 20th Academic Consultation of the Societas Oecumenica. 2020.
Svatoň R. Christian East – Challenge for Czech Ecumenism?: Reading in Three Historical Examples. In Heller D., Hietamäki M. (Eds.) Just Do It?!: Recognition and Reception in Ecumenical Relations/Anerkennung und Rezeption im ökumenischen Miteinander: Proceedings of the 19th Academic Consultation of the Societas Oecumenica/Tagungsbericht der 19. Wissenschaftlichen Konsultation der Societas Oecumenica. 2018.
KAPITOLA V KNIZE
Svatoň R. Between reception, objections, and refusal: Papal Visits to the Czech Republic and their Influence on Local Ecumenical Community. Reshaping Ecumenism in Times of Transformation: Central and Eastern European Perspectives. 2021.
Svatoň R. Biskup ve službě jednoty křesťanů. Ročenka Matice velehradské 2020. 2021.
Svatoň R. Listy z ekumenického kalendária. In Hudec P. (Eds.) Ročenka Matice velehradské 2019. 2020.
Svatoň R. „Three Women and the Lord“: A Biblical Meditation. In Servais J. (Eds.) Adrienne von Speyr (1902–1967): Una donna nel cuore del ventesimo secolo. 2020.
Svatoň R. Odvaha k nesamozřejmosti. Ekumenismus v roce 2018. Ročenka Matice velehradské 2018. 2019.
Svatoň R. Aby se Kristus znovu ocitl ve středu našich vztahů: Ekumenismus v „Roce reformace“. In Hudec P. (Eds.) Ročenka Matice velehradské 2017. 2018.
Svatoň R. Připravovat cestu k obnovení jednoty s křesťanským Východem. Matice velehradská : Ročenka 2016. 2017.
Svatoň R. Teologie a svatost. Z podnětů Hanse U. von Balthasara k metodě v teologii. Teologie: Duchovní a ekleziální východiska a rozvinutí. Velehradské dialogy II. 2017.
Svatoň R., Oliva O. Theological intepretation of Otmar Olivaʼs artwork in the Church of Our Lady Victorious. And the Word became flesh : a symbiosis of baroque and contemporary art in the Church of the Infant Jesus of Prague. 2017.
Svatoň R. Perspektivy světového ekumenismu ve světle událostí r. 2015. Ročenka Matice velehradské. 2016.
Svatoň R. Velehradské dialogy 2013. Pracovní fórum začínajících teologů v ekumenickém duchu. Velehrad na křižovatkách evropských dějin. 2016.
Svatoň R. Význam křesťanské zkušenosti v ekumenickém dialogu. Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici. 2014.
Svatoň R. K hlubší solidaritě mezi křesťany v Evropě. Velehradské dialogy I. 2013.
Svatoň R. „Spojila nás vjedno láska Krista Pána.“ Jak může být ekumenická spiritualita eucharistická? Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Altrichter M., Lexmaulová A., Ženíšek P., Zatloukal S., Čukáš J., Bendová Z., Umlauf M., Drexler L., Póša P., Brtník J., Svatoň R., Karczubová L. Duchovní čtení teologie papeže Františka. Adiutorium sibi simile. 2018.
Altrichter M., Lexmaulová A., Ženíšek P., Zatloukal S., Čukáš J., Bendová Z., Umlauf M., Drexler L., Póša P., Brtník J., Svatoň R., Karczubová L. Otcovství pastýře Františka: „dokonalá“ forma principů a vztahová dimenze pravdivosti. 2018.
Opatrný D., Svatoň R., Franc J. Bioethics as a Chance for Ecumenical Cooperation. 2017.
Svatoň R., Brtník J., Póša P., Čukáš J. Metoda v teologii – prezentace metodologie vlastní vědecké práce. 2016.
Skalický K., Ambros P., Franc J., Svatoň R. Mezigenerační dialog odborné teologické a kulturní obce 2. 2014.
Ruyssen GH., Franc J., Pastuszak J., Havlíček P., Regner J., Svatoň R. The pastoral challenges of the family in the context of evangelization. 2014.
Ambros P., Svatoň R. Velehradské dialogy I. 2012.
Ambros P., Svatoň R. Velehradské dialogy II. 2012.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Svatoň R. Ekumenická teologie. 2019.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Ecumenical Theology KST/ET ZS 2
Ecclesiology KST/PTELG LS Se 3
Ecclesiology KST/PTELG LS 3
Ecumenical Theology KST/PTETE ZS 2
Mariology KST/PTMRL ZS 0
Anthropology and Eschatology KST/PTTAE LS 4
Introduction in Mariology KST/UMAR ZS 1

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)