Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.

Employee photo
Contact

585637199

Katedra křesťanské sociální práce

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

4.16

odborný asistent

Selected publications
Zatloukal L., Matulayová T., Jurníčková P., Matulayová N., Doležel J., Šlechtová H. Using Solution-Focused Coaching in Social Work Practice with the Long-Term Unemployed to Promote Their Well-Being. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Doležel J., Živná K., Canda E., Zatloukal L., Matulayová N., Olecká I. Integrace spirituality klientů v praxi sociálních pracovníků v síti Arcidiecézní charity Olomouc: explorativní kvantitativní studie. Socialni Prace. 2024.
Zatloukal L., Furman B. The Solution-Focused Approach to Trauma Therapy. JOURNAL OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY. 2022.
Zatloukal L., Wiesner A. Solution-Focused Therapy through the Lens of Discourse Analysis. JOURNAL OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY. 2021.
Dráb P., Zatloukal L. Terapie zaměřená na řešení při práci s rodinami v konfliktu: kazuistika. In ., . (Eds.) Psychoterapie: Praxe - Inspirace - Konfrontace. 2021.
Zatloukal L. Diskurzivní a konverzační analýzy ve výzkumu psychoterapie a poradenství. Psychoterapie: Praxe - Inspirace - Konfrontace. 2020.
Zatloukal L., Věžník M., Žákovský D. Možnosti práce s „výjimkami“ v terapii zaměřené na řešení. Psychoterapie: Praxe - Inspirace - Konfrontace. 2019.
Zatloukal L., Žákovský D., Bezdíčková E. Utilizing Metaphors in Solution-Focused Therapy. CONTEMPORARY FAMILY THERAPY. 2019.
Zatloukal L., Žákovský D. Dvě lekce zahradnického umění – využití metafor v terapii zaměřené na řešení. Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. 2016.
Řiháček T., Zatloukal L. Možnosti obohacení výcvikové praxe pomocí výzkumu. Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. 2016.
Zatloukal L., Žákovský D. Kids‘ Skills – využití terapie zaměřené na řešení při práci s dětmi a adolescenty. Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. 2015.
Zatloukal L., Vítek P. Koučovací model Reteaming a jeho využití při práci s nezaměstnanými. Sociální práce / Sociálna práca. 2013.
Zatloukal L., Vítek P. Využití reflektujících týmů v terapii zaměřené na řešení. Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. 2013.
Řiháček T., Zatloukal L. Asimilativní přístup k integraci v psychoterapii. Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. 2012.
Zatloukal L. Význam a využití vize v praxi manažerů sociálních služeb. Sociální práce / Sociálna práca. 2012.
Zatloukal L., Havlík M., Doleček Z., Šotola J. Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci poradenského rozhovoru. Sociální práce / Sociálna práca. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Zatloukal L., Tkadlčíková L. Narrow and Wide Ways of Solution-Growing. In Dierolf, K., Hogan D., van der Hoom S., Wignaraja S. (Eds.) Solution-Focused Practice Around the World. 2020.
Zatloukal L., Bezdíčková E. Recursive Frame Analysis (RFA) As a Research Tool for Mapping Professional Helping Conversations. In Dierolf K., Hogan D., van der Hoom S., Wignaraja S. (Eds.) Solution-Focused Practice Around the World. 2020.
Zatloukal L., Furman B., Ahola T. Twin Star, Cooperation a sociální psychologie. Nikdy není pozdě na spokojený tým. 2017.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)