doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

Employee photo
Contact

585637143

Katedra církevních dějin a církev. práva

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

4.23

docent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Člen oborové rady (5. 6. 2019 – )
  • Člen AS UP/komise AS UP (22. 10. 2019 – )

Oborová rada

  • Oborová rada praktické teologie (člen, 2019–)
  • Oborová rada dokt. stud. programu "Křesťanské myšlení" (člen, 2020–)
  • Oborová rada dokt. stud. programu "Katolická teologie" (člen, 2020–)

Jiné komise a orgány

  • Uměleckohistorická společnost (člen, 2008–)
  • Rada Vysokých škol ČR (člen, 2011–2020)
Selected publications
Jonová J. Privilege “Nobilitatis Natalium” Problem: The Exclusion of Non-noblemen from High Positions in the Church at the Turn of the Twentieth Century. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2013. (ČLÁNEK)
Jonová J. Studium moravských alumnů v Římě ve vztahu k papežské koleji Nepomucenum v první polovině 20. století. Česká kolej v Římě. Od Bohemica k Nepomucenu: 130 let existence české kulturní a vzdělávací instituce. 2014. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Jonová J. Mons. František Zapetal und die Gründung des Böhmischen Kollegs später Tschechoslowakischen Kollegs in Rom. Romische Quartalschrift fur Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte. 2021.
Jonová J. Il sacerdote František Zapletal – uno slavo e un romano. Bollettino dell'Istituto storico ceco di Roma. 2020.
Jonová J. Reforma stanov olomoucké kapituly (1772). Cornova - časopis České společnosti pro výzkum 18. století a FFUK. 2018.
Jonová J. Heritage Preservation and Sacred Art after the Second Vatican Council. Acta Universitatis Carolinae Theologica. 2017.
Jonová J. Katolický sjezd v Kroměříži a Olomouci v roce 1901 v kontextu národnostních sporů. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2015.
Jonová J. Biskupský korekční dům pro kněze na Mírově. Historie - Otázky - Problémy. 2010.
Jonová J. Domus correctione Müroviensis. Střední Morava. 2007.
Jonová J. Domus correctione Müroviensis. Korekční dům na Mírově. Zpravodaj Historického klubu. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Jonová J. The Reaction to the Fatima Events in the Czech Print Media from the 1930S to 1989. Pensar Fátima Leituras interdisciplinares. Volume I. Atas do Congresso Internacional do Centenário de Fátima. 2021.
Jonová J. Cyrilometodějská tradice a Velehrad. Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě v 19. století a v první polovině 20. století. In Letz R., Judák V. (Eds.) Cyrilo-metodská tradícia ako spájajúci fenomén. 2020.
Jonová J. Nová církev – nová roucha. Vývoj liturgického a duchovenského oděvu v Církvi československé v době první československé republiky. In Nachtmannová A., Klapetková O. (Eds.) Společenská role módy po vzniku Československé republiky. 2019.
Jonová J. Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci v době studií Jozefa Ligoše. In Hromják Ľ. (Eds.) Studia Theologica Scepusiensia XVI. ThDr. Jozef Ligoš spišský kapitulný vikár. Zborník z domácej vedeckej konferencie 34. ročníka Znaky časov. 2014.
Jonová J. Der Widerhall der Nationalitätenkonflikte im seelsorgerischen Wirken der katholischen Kirche zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den böhmischen Ländern. In Ehlers KE., Nekula M., Niedhammer M., Scheuringer H. (Eds.) Sprache, Gesellschaft und Nation in Ostmitteleuropa. Institutionalisierung und Alltagspraxis. 2014.
Jonová J. "Každodennost" v korekčním domě na Mírově. In . (Eds.) Mladá historie. Sborník studentských prací z oboru Historie. 2008.
Jonová J. Problematika poslušnosti ve vztahu kněží k biskupům. In . (Eds.) Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007. 2008.
Jonová J. Arcibiskup olomoucký Prof. ThDr. Theodor Kohn a Velehrad. Fórum Velehrad I. Communio ecclesiarum - očištění paměti. 2007.
Jonová J. Domus correctione Müroviensis. Historie 2006. Sborník prací z 12. celostátní studentské vědecké konference. 2007.
KNIHA - CELEK
Nachtmannová A., Jančo M., Jonová J., Kuldová M., Martinek R., Medříková P., Pilná V. Kdo vyšívá, nehřeší. Liturgické textilie z darů českých šlechtičen. In Nachtmannová A. (Eds.) 2021.
Jonová J., Martinek R., Kopecký P., Husseiniová A. ORNAMENTA EPISCOPI. Liturgická roucha olomoucké katedrály. 2020.
Černušák T., Hledíková Z., Jonová J., Kalous A., Pánek J., Parma T., Šebek J., Žemlička J. The Papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations. 2016.
KAPITOLA V KNIZE
Jonová J. Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci. Duchovné a kultúrne dedičstvo Spišskej Kapituly III. FILOZOFIA, TEOLÓGIA ,SPIRITUALITA , SVEDECTVO. 2021.
Jonová J. Giovanni Paolo II e l’episcopato ceco durante le visite papali. Sangue del vostro sangue, ossa delle vostre ossa a podtitulem Il Pontificato di Giovanni Paolo II (1978–2005) e le Chiese in Europa centro-orientale. Nel centenario della nascita di Karol Wojtyla. 2020.
Jonová J. Účast Františka Tomáška na Druhém vatikánském koncilu a jeho kontakt s kardinálem Josef Beranem. Katolická církev v Československu. Kardinál Josef Beran a jeho doba. 2020.
Jonová J. I sacerdoti imprigionati nel campo di concentramento di Dachau. Testimonianza di Bedřich Hoffmann. Perseguitati per la Fede. Le vittime del Nazionalsocialismo in Europa centro-orientale. 2019.
Jonová J. I vescovi e la situazione pastorale nelle diocesi negli anni 1938-1945. La Chiesa Cattolica in Europa Centro-Orientale di Fronte al Nazionalsocialismo 1933-1945. 2019.
Jonová J. Kněz napravitelný nebo nenapravitelný? In Vařeka M., Zářický A. (Eds.) Modernizace církve. Od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu. 2018.
Jonová J. Prusko-rakouská válka a bitva u Hradce Králové pohledem Svatého stolce. Mlhy na Chlumu: prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie. 2018.
Jonová J. Výzkum římských pramenů k církevním dějinám "dlouhého" 19. století. Český historický ústav v Římě. Stav a perspektivy ediční činnosti. 2018.
Jonová J. Čechy a Morava mezi Vídní a Římem v posledním století habsburské monarchie (1804-1918). Papežství a české země v tisíciletých dějinách. 2017.
Jonová J. Farní organizace. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D–J. 2016.
Jonová J. Kanonizace (jako právní proces). Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K–M. 2016.
Jonová J. Odpustky. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N–O. 2016.
Jonová J. Účast Františka Tomáška na II. vatikánském koncilu. Předjaří. Československo 1963-1967. 2016.
Jonová J. Administrátor. Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A–Č. 2015.
Jonová J. Arcibiskupství (arcidiecéze). Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A–Č. 2015.
Jonová J. Arcijáhenství, arcijáhni. Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A–Č. 2015.
Jonová J. Biskupství (diecéze). Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A–Č. 2015.
Parma T., Jonová J., Němec D. Církev a stát. Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A–Č. 2015.
Jonová J. Cyrilometodějská jubilea na Velehradě ve druhé polovině 19. století pohledem Svatého stolce. Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení. 2013.
Jonová J. Církevní dějiny - obor historie, nebo teologie? Eseje o povaze církevních dějin. 2012.
Jonová J. Jan Vojtaššák a jeho odraz ve fondech Zemského archivu v Olomouci. Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. 2012.
Jonová J. L’unificazione dell’Italia dal punto di vista della Chiesa cattolica nei territori boemi. L’Unità d’Italia - un intreccio di storia tra Tevere e Moldava? 2012.
Jonová J. Olomoucký arcibiskup Theodor Kohn z pohledu vybraných fondů Vatikánského archivu (Archivio Segreto Vaticano). Pontes ad fontes. Církevní dějiny ve světle pomocných věd historických. 2012.
Jonová J. Případ „Půček a spol.“ v kontextu situace katolické církve v Československu v letech 1945-1950. Případ faráře Půčka. Události ve farnosti Nedašov v roce 1949. 2012.
JONOVÁ J. Arcibiskup Theodor Kohn a jeho postoj k národnostní otázce. Jan Šrámek a jeho doba. 2011.
Jonová J. The Archdiocese of Olomouc and the Nepomucenum since the establishment of the college until the year 1950. Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza. 2011.
Jonová J. Korekční dům pro kněze (1761 - 1850). Hrad Mírov od založení po současnost. 2008.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Jonová J., Grill Janatová M., Martinek R., Jančo M., Samohýlová A., Schalldach D., Šovar V., Závadská V., Janíček P., Nachtmannová A., Polách R., Kuldová M. Liturgický textil a způsoby jeho prezentace. 2021.
Jonová J., Martinek R., Grill Janatová M. Liturgické textilie a jejich památková ochrana. 2020.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Jonová J. Theodor Kohn. veřejná přednáška pro Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Jonová J. Spoutané církve. 2019.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Jonová J. Pojem modernismu v katolické církvi. Pojem modernismu v katolické církvi, pořad Křesťanské ozvěny. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)