ThLic. Michal Umlauf, Ph.D.

Employee photo
Contact

585637175

Katedra pastorální a spirituál. teologie

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

4.06

odborný asistent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Monday 17:00–18:00 4.08
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Umlauf M. Sociální nauka církve - integrální součást křesťanské nauky o člověku. Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve. 2009.
Umlauf M. Podněty sociální nauky církve pro pastoraci manželství a rodiny. Rodina v súčasnom svete. Sociálna služba a pastorácia rodin. 2007.
KNIHA - CELEK
Drexler L., Ambros P., Bendová M., Brtník J., Lexmaulová A., Póša P., Umlauf M., Zatloukal S., Ženíšek P. Impulzy papeže Františka. Velehradské dialogy 2018. 2023.
KAPITOLA V KNIZE
Umlauf M. Církev jako nemocnice – paradigma pastorační komunikace a kultury papeže Františka. Spiritualita diecézního kněze. Reflexe nad darem kněžského povolání a jeho prožíváním. 2022.
Umlauf M. Pastorační rozhovor jako evangelizační služba. Homilie jako prubířský kámen : Reflexe homiletické praxe a hlásání Božího slova se zaměřením na specifika moravské provincie v návaznosti na misijní poslání církve. 2020.
Ambros P., Bendová Z., Brtník J., Drexler L., Lexmaulová A., Póša P., Umlauf M., Zatloukal S., Ženíšek P. Teologické impulzy pontifikátu papeže Františka (dílčí poznámky k probíhající diskuzi). Impulzy papeže Františka. Velehradské dialogy 2018. 2018.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Umlauf M. Kříž - znamení utrpení a naděje. přednáška k výstavě s názvem Kříž - znamení utrpení a naděje. 2009.
Umlauf M. Zásady a hodnoty - Kodex Charity ČR. představení nového Kodexu Charity ČR ředitelům a pracovníkům Charit Olomoucké diecéze. 2009.
Umlauf M. Dobrovolnictví v rámci sociálních služeb. vzdělávací seminář pracovníků pečovatelských služeb v Olomouci. 2008.
Umlauf M. Sociální nauka církve ? integrální součást křesťanské nauky o člověku. pracovní setkání ředitelů Charit Olomoucké arcidiecéze. 2008.
Umlauf M. Sociální nauka církve ? integrální součást křesťanské nauky o člověku. Vzdělávací seminář pracovníků Charity Olomouc. 2008.
Umlauf M. Sociální nauka církve ? integrální součást křesťanské nauky o člověku. Setkání kněží a jáhnů Olomoucké arcidiecéze. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Jambor L., Altrichter M., Kotvrda J., Skočovský K., Slavkovský A., Štverák M., Umlauf M., Graubner J. Duchovní doprovázení - charisma vyplývající ze křtu. 2023.
Ambros P., Bendová Z., Brtník J., Drexler L., Lexmaulová A., Póša P., Umlauf M., Zatloukal S., Ženíšek P. Doprovázet, rozlišovat a integrovat lidskou slabost, in AL 291–312 (8. kapitola). 2018.
Altrichter M., Lexmaulová A., Ženíšek P., Zatloukal S., Čukáš J., Bendová Z., Umlauf M., Drexler L., Póša P., Brtník J., Svatoň R., Karczubová L. Duchovní čtení teologie papeže Františka. Adiutorium sibi simile. 2018.
Altrichter M., Lexmaulová A., Ženíšek P., Zatloukal S., Čukáš J., Bendová Z., Umlauf M., Drexler L., Póša P., Brtník J., Svatoň R., Karczubová L. Otcovství pastýře Františka: „dokonalá“ forma principů a vztahová dimenze pravdivosti. 2018.
Ambros P., Bendová Z., Brtník J., Drexler L., Lexmaulová A., Póša P., Umlauf M., Zatloukal S., Ženíšek P. Teologie papeže Františka a jeho apoštolské exhortace Amoris laetitia. 2018.
Umlauf M., Lexmaulová A., Čukáš J., Brtník J., Bendová Z., Zatloukal S., Póša P., Drexler L., Altrichter M., Karczubová L., Ambros P. Apoštolská exhortace Radost evangelia a Amoris laetitia papeže Františka I. 2017.
Umlauf M., Lexmaulová A., Čukáš J., Brtník J., Bendová Z., Zatloukal S., Póša P., Drexler L., Altrichter M., Karczubová L., Ambros P. Apoštolská exhortace Radost evangelia a Amoris laetitia papeže Františka II. 2017.
Umlauf M., Lexmaulová A., Čukáš J., Brtník J., Bendová Z., Zatloukal S., Póša P., Drexler L., Karczubová L., Ambros P. Pastorační rozlišování. 2017.
Ambros P., Brtník J., Čukáš J., Umlauf M., Lexmaulová A., Drexler L. Radost z lásky: rozlišování a dialog. 2016.
PŘEKLAD
Člověk, agapická osoba. In Umlauf M. (Eds.) Špidlík, Tomáš: Člověk, agapická osoba, in Nové cesty pastorální teologie. 2008.
Život z liturgie. Tradice Východu i Západu. In Umlauf M. (Eds.) Taft, Robert: Život z liturgie. Tradice Východu i Západu. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)