ICLic. Mgr. Jiří Dvořáček, Dr.J.C.O.

Employee photo
Contact

585637184

Katedra církevního práva

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

5.12

Docent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Monday 14:00–15:00 5.12
ČLÁNEK
Dvořáček J. Zápis do církve sui iuris a konverze do katolické církve podle kán. 35 CCEO. Revue Cirkevniho Prava-Church Law Review. 2021.
Dvořáček J. Diritto particolare dell’Esarcato apostolico di Praga. Eastern Canon Law. 2018.
Dvořáček J. Apoštolský exarchát v České republice a jeho právní postavení. Revue církevního práva. 2016.
Dvořáček J. Pojem církve sui iuris v současném církevním právu. Studia Theologica. 2016.
Dvořáček J. Srovnání manželství podle CCEO a CIC/1983. Revue církevního práva. 2015.
Dvořáček J. Zdroje filosofického myšlení Karla Rahnera. Studia Theologica. 2014.
Dvořáček J. Il divorzio del matrimonio nelle Chiese ortodosse. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia. 2013.
Dvořáček J. Ekonomie v kánonech východní tradice. Studia Theologica. 2008.
Dvořáček J. Il confronto del ruolo del parroco secondo i canoni 279-294 del CCEO ed i canoni 489-510 del motu proprio Cleri sanctitati. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dvořáček J. Il Vescovo eparchiale e gli abusi sessuali dei chierici in Repubblica Ceca. Il suo ruolo come dispensatore di giustizia e la responsabilità per culpa in vigilando. In Ruyssen GH. (Eds.) Gli abusi nella Chiesa: Una realtà sommersa. Atti del Convegno, Roma 24 Febbraio 2021, Pontificio Istituto Orientale. Rapporti tra Vescovi e Chierici. Atti del Convegno, Roma, 27–28 Maggio 2021, Pontificio Istituto Orientale. 2022.
Dvořáček J. Nádražní misie ve Spolkové republice Německo. In Benák J. (Eds.) Církev a stát 2021. 2021.
Dvořáček J. Sinodalità e componente laicale: La base teologica del ruolo dei fedeli nell’attività sinodale. Questioni e riconsiderazioni in tematiche ecclesiologiche-canonistiche. Atti del convegno Beirut, 25–27 Aprile 2019. 2021.
Dvořáček J. Rozhodování Spolkového ústavního soudu v souvislosti s pandemií Covid-19. In Benák J. (Eds.) Církev a stát 2020. 2020.
Dvořáček J. Die Rechtsstellung der Apostolischen Exarchie in der Tschechischen Republik. In Ohly C., Rees W., Gerosa L. (Eds.) Theologia Iuris Canonici. Festschrift für Ludger Müller zur Vollendung des 65. Lebensjahres. 2017.
Dvořáček J. Gli impedimenti matrimoniali nelle Chiese ortodosse di tradizione bizantina secondo i manuali classici. In Ruyssen S.J., G., Kokkaravalayil S.J. S. (Eds.) Il CCEO – Strumento per il futuro delle Chiese orientali cattoliche. Atti del Simposio di Roma, 22-24 febbraio 2017. Centenario del Pontificio Istituto Orientale (1917-2017). 2017.
Dvořáček J. Soudní systém ve východních katolických církvích. In Moravčíková M. (Eds.) Rozhodovacia činnost súdov a náboženstvo. 2015.
Dvořáček J. Vady manželského souhlasu podle českého zákona o rodině (z. č. 94/1963 Sb.) po tzv. "velké novele" (z. č. 91/1998 Sb.). Diritto particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teoretici e produzione normativa delle Chiese orientali cattoliche. Tvorba noriem partikulárneho práva cirkvi sui iuris. 2007.
Dvořáček J. Příslušnost katolického křesťana do církve sui iuris podle CIC 1983 a CCEO. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Dvořáček J. Il Vescovo eparchiale e gli abusi sessuali dei chierici in Repubblica Ceca. Il suo ruolo come dispensatore di giustizia e la responsabilità per culpa in vigilando. Gli abusi nella Chiesa: Una realtà sommersa. Atti del Convegno, Roma 24 Febbraio 2021, Pontificio Istituto Orientale. Rapporti tra Vescovi e Chierici. Atti del Convegno, Roma, 27–28 Maggio 2021, Pontificio Istituto Orientale. 2022.
Dvořáček J. Synodalität und Laien. Theologische Grundlegung. Von Barmherzigkeit und Recht will ich singen: Festschrift für Andreas Weiß. 2020.
Dvořáček J. Die Rechtsstellung der Apostolischen Exarchie in der Tschechischen Republik. In Ohly C., Rees W., Gerosa L. (Eds.) Theologia Iuris Canonici. Festschrift für Ludger Müller zur Vollendung des 65. Lebensjahres. 2017.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Dvořáček J. Příslušnost katolického křesťana do církve sui iuris podle CIC 1983 a CCEO. Univerzita třetího věku KTF UK v Praze. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Dvořáček J., Němec D., Menke M. 25 let od promulgace CCEO. 2015.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Dvořáček J. Arménská apoštolská církev a Syrská pravoslavná církev v dějinách. představení pravoslavných církví v Turecku (Arménské apoštolské církve a Syrské ortodoxní církve) při příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. v Turecku. 2006.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Dvořáček J. Právo východních katolických církví. Právo východních katolických církví. 2007.
PŘEKLAD
Amedeo Cencini, Směrem k jádru - Jak doprovázet mladé lidi k středobodu života. In Dvořáček J. (Eds.) Amedeo Cencini, Il cuore del mondo. Accompagnare un giovane al centro della vita. 2006.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Pressing issues of Marriage and Family from the perspective of Law KCP/KTNMR LS 2
Pressing issues of Marriage and Family from the perspective of Law KCP/NOMR LS 2
Law of Eastern Catholic Churches KCP/PTPKC ZS 12

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)