ICLic. et. Mg Jiří Dvořáček, Dr.J.C.O.

Employee photo
Contact
Telephone:
585637184
Workplace:
Katedra církevních dějin a církev. práva
Org. unit:
CM teologická fakulta
Address:
Univerzitní 22
Room number:
2.06
Profession:
ČLÁNEK
Dvořáček J. Apoštolský exarchát v České republice a jeho právní postavení. Revue církevního práva. 2016.
Dvořáček J. Pojem církve sui iuris v současném církevním právu. Studia Theologica. 2016.
Dvořáček J. Srovnání manželství podle CCEO a CIC/1983. Revue církevního práva. 2015.
Dvořáček J. Zdroje filosofického myšlení Karla Rahnera. Studia Theologica. 2014.
Dvořáček J. Il divorzio del matrimonio nelle Chiese ortodosse. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia. 2013.
Dvořáček J. Ekonomie v kánonech východní tradice. Studia Theologica. 2008.
Dvořáček J. Il confronto del ruolo del parroco secondo i canoni 279-294 del CCEO ed i canoni 489-510 del motu proprio Cleri sanctitati. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dvořáček J. Die Rechtsstellung der Apostolischen Exarchie in der Tschechischen Republik. In Ohly C., Rees W., Gerosa L. (Eds.) Theologia Iuris Canonici. Festschrift für Ludger Müller zur Vollendung des 65. Lebensjahres. 2017.
Dvořáček J. Gli impedimenti matrimoniali nelle Chiese ortodosse di tradizione bizantina secondo i manuali classici. In Ruyssen S.J., G., Kokkaravalayil S.J. S. (Eds.) Il CCEO – Strumento per il futuro delle Chiese orientali cattoliche. Atti del Simposio di Roma, 22-24 febbraio 2017. Centenario del Pontificio Istituto Orientale (1917-2017). 2017.
Dvořáček J. Soudní systém ve východních katolických církvích. In Moravčíková M. (Eds.) Rozhodovacia činnost súdov a náboženstvo. 2015.
Dvořáček J. Vady manželského souhlasu podle českého zákona o rodině (z. č. 94/1963 Sb.) po tzv. "velké novele" (z. č. 91/1998 Sb.). Diritto particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teoretici e produzione normativa delle Chiese orientali cattoliche. Tvorba noriem partikulárneho práva cirkvi sui iuris. 2007.
Dvořáček J. Příslušnost katolického křesťana do církve sui iuris podle CIC 1983 a CCEO. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. 2006.
KNIHA - CELEK
Dvořáček J., Botek L., Hanuš M. Manželské právo v přehledu. Manželské právo v přehledu. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Dvořáček J. Die Rechtsstellung der Apostolischen Exarchie in der Tschechischen Republik. In Ohly C., Rees W., Gerosa L. (Eds.) Theologia Iuris Canonici. Festschrift für Ludger Müller zur Vollendung des 65. Lebensjahres. 2017.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Dvořáček J. Příslušnost katolického křesťana do církve sui iuris podle CIC 1983 a CCEO. Univerzita třetího věku KTF UK v Praze. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Dvořáček J., Němec D., Menke M. 25 let od promulgace CCEO. 2015.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Dvořáček J. Arménská apoštolská církev a Syrská pravoslavná církev v dějinách. představení pravoslavných církví v Turecku (Arménské apoštolské církve a Syrské ortodoxní církve) při příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. v Turecku. 2006.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Dvořáček J. Právo východních katolických církví. Právo východních katolických církví. 2007.
PŘEKLAD
Amedeo Cencini, Směrem k jádru - Jak doprovázet mladé lidi k středobodu života. In Dvořáček J. (Eds.) Amedeo Cencini, Il cuore del mondo. Accompagnare un giovane al centro della vita. 2006.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Name Faculty Study programme Year of completion
List contains doctoral study graduates