Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.

Employee photo
Contact
Telephone:
585637121
Workplace:
Katedra biblických věd
Org. unit:
CM teologická fakulta
Address:
Univerzitní 22
Room number:
5.01
Profession:
odborný asistent
Functions & membership in academic & non academic bodies:
  • Člen AS fakulty (1. 2. 2003 – )
  • Proděkan (1. 10. 2006 – )
ČLÁNEK
Černuška P. Práce husovské komise do r. 2000. Studia Theologica. 2015.
Černuška P. The Eucharist in the Writings of Heinrich of Bitterfeld. Filosofický časopis. 2009.
Černuška P. Exordium parvum - O počátcích kláštera v Cîteaux. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Černuška P. Die Doktorandenkonferenz in Šlapanice. Praeterita nova novissima nec non futura toto ex orbe mediolatino. 1999.
KNIHA - CELEK
Černuška P., Fuksová J., Nechutová J. Ota z Freisingu, Historie aneb O dvou obcích. 2017.
Černuška P. Eucharistické texty. Eucharistické texty. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Pospíšil CV., Černuška P. Některé stopy Bonaventurova díla v Čechách 13.-15. století. BONAVENTURA, Breviloquium - Kompendium scholastické teologie. 2004.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Černuška P. Svatý apoštol Pavel a jeho doba. Cyklus přednášek Moravsko-slezské křesťanská akademie. 2009.
Černuška P. Izrael a Jordánsko. přednáška pro sestry v Klášteře sv. Anežky České ve Šternberku. 2008.
Černuška P. Jazyk knih Nového zákona. Univerzita třetího věku UP Olomouc. 2008.
Černuška P. Jazyk knih Nového zákona. Univerzita třetího věku MU v Brně. 2008.
Černuška P. Maloasijská část misijních cest sv. Pavla. Sbor ČCE Brno - Židenice. 2002.
SBORNÍK - CELEK
Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve. In Černuška P., Pospíšil CV., Staněk F. (Eds.) Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve. 2009.
Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci. In Černuška P., Pospíšil CV. (Eds.) Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci. 2008.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Name Faculty Study programme Year of completion
List contains doctoral study graduates