Tvorba

Tvorba bakalářských a diplomových prací

Diplomové práce od r. 2004 je možno vyhledávat přes STAG takto:

  • jděte na Portál UP
  • otevřete záložku Studium a výuka (na horním horizontálním menu)
  • dále je na ploše třeba rozliknout záložku Kvalifikační práce
  • vyberte parametry pro hledání (klíčová slova, katedra, vedoucí aj.)

Příprava a obhajoby diplomových prací se řídí Studijním a zkušebním řádem UP, doplněným o  dokumenty Směrnice děkanky 1/12 a příkaz rektora B3-09/3-PR.

Na stránkách jednotlivých kateder CMTF naleznete konkrétní požadavky na přípravu závěrečných prací i předhled jejich případných vedoucích s jejich odborným zaměřením. Volba vedoucího práce se řídí jeho odborným zaměřením a vyžaduje jeho souhlas.