Úřední deska

Aktuality

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Harmonogram akademického roku

Studijní záležitosti

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

Podmínky pro přijetí ke studiu na CMTF UP v Olomouci pro akademický rok 2018/2019

Akreditované studijní obory na CMTF UP

Výběrová řízení

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Dokumenty a normy

Vnitřní předpisy

Vnitřní normy

Další předpisy a normy CMTF a UP jsou dostupné v UPShare

Základní dokumenty CMTF