Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta
V tradiční atmosféře zápisů, imatrikulací, nových rozvrhů, úvodních přednášek a front na ISIC karty začal nový akademický rok. Cyrilometodějská teologická fakulta do něj vstoupila slavnostní...
Jak se zorientovat ve spiritualitě dnešní společnosti? Má pro současného člověka smysl modlitba? Jaké jsou kritické okamžiky duchovního života? Odpovědi na tyto a další otázky přináší nový cyklus...
Autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců se i letos mohou ucházet o Čestné uznání rektora Univerzity Palackého. Návrhy na ocenění přijímají stejně jako loni oddělení vědy a výzkumu na...
Institut sociálního zdraví (OUSHI) při cyrilometodějské teologické fakultě připravuje další sérii rozhovorů pro webovou platformu Hovory o zdraví. Tentokrát se týkají tématu paliativní péče. Příběhy...
VIDEO: Cyrilometodějská teologická fakulta představuje tři větve studia, které nabízí: teologii, sociální pedagogiku a sociální práci.
Sloučením dvou stávajících kateder vznikne na teologické fakultě nové pracoviště. Pod názvem katedra církevních dějin a církevního práva začne fungovat od začátku příštího akademického roku. Ke...
Efektivně, přehledně a jednoduše – to je princip, na kterém funguje univerzitní elektronický Helpdesk. Dosavadní praxe, kdy zaměstnanci univerzity mohli přes tento systém zadat požadavek a viděli,...
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Archiv zpráv