Dokončení studia

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby v akademickém roce 2019/2020

Informace pro studenty absolventských ročníků

studijní obory KATTEOL, SOCPED, TENA, TS, SOCPEDN, TENAN, UNB/KAT, TSN

studijní obory CHASOC-P, CHASOC-K, MESOHUP

studijní obory CHASOC-PN, CHASO C-KN, MHSP

Příprava kvalifikačních prací

Obhajoby kvalifikačních prací

Aktuální rozpis studentů k obhajobám po katedrách

Komise pro obhajoby kvalifikačních prací

Katedra filozofie a patrologie

Předseda:
doc. Martin Cajthaml, Ph.D.

Členové:
doc. Vít Hušek, Th.D. – zastupující předseda
Mgr. Jan Koblížek, Th.D. – zastupující předseda
doc. Petr Dvořák, Ph.D.
Mgr. Lukáš Kotala, Ph.D.

Aktuální rozpis studentů k obhajobám


Katedra biblických věd

Předseda:
prof. Ladislav Tichý, Th.D.

Členové:
doc. Dr. Petr Mareček, Th.D. – zastupující předseda
doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D. – zastupující předseda
doc. Petr Chalupa, Th.D.
doc. Jana Plátová, Ph.D.
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.
Mgr. Veronika Černušková, Ph.D.
Mgr. Stanislav Pacner, Th.D.

Aktuální rozpis studentů k obhajobám


Katedra systematické teologie

Komise pro obhajoby bakalářských a diplomových prací se zaměřením na fundamentální a dogmatickou teologii

Předseda:
prof. ThDr. Ľubomír Žák

Členové:
Mgr. Štěpán Martin Filip, Th.D. – zastupující předseda
Robert Svatoň, Th.D. – zastupující předseda
Mgr. František Urban, Th.D.
Josef Mikulášek, Ph.D.
Mgr. Jan Czudek, Th.D.
Mgr. Jan Polák, Ph.D.
doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.

Komise pro obhajoby bakalářských a diplomových prací se zaměřením na morální teologii

Předseda:
doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.

Členové:
Mgr. Jan Czudek, Th.D. – zastupující předseda
Mgr. Jan Polák, Ph.D. – zastupující předseda
prof. ThDr. Ľubomír Žák
Mgr. Štěpán Martin Filip, Th.D.
Robert Svatoň, Th.D.
Mgr. František Urban, Th.D.
Josef Mikulášek, Ph.D.
ThLic. Jakub Doležel, Th.D.

Aktuální rozpis studentů k obhajobám


Katedra církevních dějin a církevního práva

Předseda:
doc. Damián Němec, dr

Členové:
Mgr. Libor Botek, Th.D. – zastupující předseda
Dr. theol. habil. ICLic. Jiří Dvořáček, Dr.J.C.O.
Mgr. Vít Hlinka, Th.D. – zastupující předseda
doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D. – zastupující předseda
PhDr. Radek Martinek, Ph.D.
Mgr. ThLic. Monika Menke, Th.D. – zastupující předseda
Mgr. Jiřina Navrátilová
Mgr. Tomáš Parma, Ph.D. – zastupující předseda

Aktuální rozpis studentů k obhajobám


Katedra liturgické teologie

Předseda:
doc. Ing. Pavel Kopeček, S.L.D.

Členové:
prof. František Kunetka, Th.D.
Mgr. Ing. Jan Kupka

Aktuální rozpis studentů k obhajobám


Katedra křesťanské výchovy

Předseda:
doc. PhDr. et Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Členové:
doc. Dr. Ludvík Dřímal. Th.D.
doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.
Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD. – zastupující předseda
Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D. – zastupující předseda
PhDr. Ing. Ludmila Trochtová

Aktuální rozpis studentů k obhajobám


Katedra pastorální a spirituální teologie

Aktuální rozpis studentů k obhajobám


Katedra křesťanské sociální práce

Předseda:
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.

Členové:
Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D. – zastupující předseda
ThLic. Jakub Doležel, Th.D. – zastupující předseda
Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
Ing. Ester Danihelková
Mgr. Lenka Divoká, Ph.D.
PhDr. Mgr. Eva Kubíčková
PhDr. et Mgr. Libor Novosád, Ph.D.
Mgr. Ivana Olecká, Ph.D.
Ing. Mgr. Květoslava Princová, Ph.D.
Mgr. Ing. Jan Říkovský
Mgr. Miloslava Šotolová
Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
ThLic. Michal Umlauf
PhDr. Jan Vančura, Ph.D.
Mgr. Miroslav Snášel
Mgr. et Mgr. Veronika Wiedermannová

Aktuální rozpis studentů k obhajobám


Aktuální rozpis studentů k obhajobám po katedrách

Státní závěrečné zkoušky

Aktuální rozpis studentů ke státním závěrečným zkouškám po katedrách

Komise pro státní závěrečné zkoušky

Katedra biblických věd

Komise pro státní závěrečnou zkoušku z předmětu Biblické vědy studentů magisterského studijního programu Teologie, obor Katolická teologie, bakalářského studijního programu Teologie, obor Teologické nauky a Teologická studia; a z předmětu Praktický výklad Písma studentů navazujícího studijního programu Učitelství pro základní školy, obor Učitelství náboženství pro základní školy a Katechetika

Předseda:
prof. Ladislav Tichý, Th.D.

Členové:
doc. Dr. Petr Mareček, Th.D. – zastupující předseda
doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D. – zastupující předseda
doc. Petr Chalupa, Th.D.
doc. Jana Plátová, Ph.D.
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.
Mgr. Veronika Černušková, Ph.D.
Mgr. Stanislav Pacner, Th.D.

Aktuální rozpis studentů ke státním závěrečným zkouškám


Katedra systematické teologie

Komise pro státní závěrečné zkoušky z předmětu Dogmatická teologie studentů magisterského studijního programu Teologie, obor Katolická teologie a studentů navazujícího magisterského studijního programu Teologie, obor Teologické nauky, z předmětu Základy systematické teologie studentů bakalářského studijního programu Teologie, obor Teologická studia

Předseda:
prof. ThDr. Ľubomír Žák

Členové:
Mgr. Štěpán Martin Filip, Th.D. – zastupující předseda
Robert Svatoň, Th.D. – zastupující předseda
Mgr. František Urban, Th.D.
Josef Mikulášek, Ph.D.
Mgr. Jan Czudek, Th.D.
Mgr. Jan Polák, Ph.D.
doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.

Komise pro státní závěrečné zkoušky z předmětu Morální teologie studentů magisterského studijního programu Teologie, obor Katolická teologie a studentů navazujícího magisterského studijního programu Teologie, obor Teologické nauky

Předseda:
doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.

Členové:
Mgr. Jan Czudek, Th.D. – zastupující předseda
Mgr. Jan Polák, Ph.D. – zastupující předseda
prof. ThDr. Ľubomír Žák
Mgr. Štěpán Martin Filip, Th.D.
Robert Svatoň, Th.D.
Mgr. František Urban, Th.D.
Josef Mikulášek, Ph.D.
ThLic. Jakub Doležel, Th.D.

Komise pro státní závěrečné zkoušky z předmětu Systematická teologie studentů navazujícího magisterského studijního programu Teologie, obor Teologická studia z předmětu Výklad nauky víry studentů navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro základní školy, obor Učitelství pro základní školy (v kombinované formě s oborem Katechetika)

Předseda:
prof. ThDr. Ľubomír Žák

Členové:
doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D. – zastupující předseda
Mgr. František Urban, Th.D. – zastupující předseda
Mgr. Jan Czudek, Th.D.
Mgr. Jan Polák, Ph.D.
Mgr. Štěpán Martin Filip, Th.D.
Robert Svatoň, Th.D.
Josef Mikulášek, Ph.D.

Aktuální rozpis studentů ke státním závěrečným zkouškám


Katedra křesťanské výchovy

Komise pro státní závěrečné zkoušky z předmětů Obecná pedagogika a Sociální pedagogika a pedagogika volného času studentů bakalářského studijního programu Pedagogika – oboru Sociální pedagogika a z předmětů Mezioborové aspekty sociální pedagogiky a Praktické aspekty sociální pedagogiky studentů navazujícího magisterského studijního programu Pedagogika – oboru Sociální pedagogika

Předseda:
doc. PhDr. et Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Členové:
doc. Dr. Ludvík Dřímal. Th.D.
doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
PhDr. Ivana Knausová, Ph.D.
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.
Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD. – zastupující předseda
Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. Martina Orlovská, Ph.D.
Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D. – zastupující předseda
PhDr. Ing. Ludmila Trochtová
Mgr. Petr Fojtík
Mgr. Lucie Šallé

Komise pro státní závěrečné zkoušky z předmětů Teorie a praxe křesťanské výchovy, Katechetika a Pedagogická způsobilost studentů magisterského studijního programu Učitelství pro základní školy – oboru Učitelství náboženství pro základní školy/Katechetika a předmětu Pedagogická způsobilost studentů magisterského studijního programu Teologie – oboru Katolická teologie

Předseda:
doc. PhDr. et Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Členové:
doc. Dr. Ludvík Dřímal. Th.D.
doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.
PhDr. Ivana Knausová, Ph.D.
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.
Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD. – zastupující předseda
Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. Martina Orlovská, Ph.D.
Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D. – zastupující předseda
PhDr. Ing. Ludmila Trochtová

Aktuální rozpis studentů ke státním závěrečným zkouškám


Katedra křesťanské sociální práce

Komise pro státní závěrečné zkoušky z předmětů Sociální politika, Teorie a metody sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce studentů bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce – studijní obory Charitativní a sociální práce v prezenční i kombinované formě studia a Mezinárodní sociální humanitární práce

Předseda:
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.

Členové:
Mgr. Martin Bednář, Ph.D. – zastupující předseda
Ing. Ester Danihelková – zastupující předseda
Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D. – zastupující předseda
ThLic. Jakub Doležel, Th.D. – zastupující předseda
Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D. – zastupující předseda
PhDr. et Mgr. Libor Novosád, Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. Lenka Divoká, Ph.D.
PhDr. Mgr. Eva Kubíčková
Ing. Mgr. Květoslava Princová, Ph.D.
Mgr. Ing. Jan Říkovský
Mgr. Alice Musilová
Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Mgr. Miloslava Šotolová
Mgr. Miroslav Snášel
Mgr. et Mgr. Veronika Wiedermannová
PhDr. Jan Vančura, Ph.D.
Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.

Komise pro státní závěrečné zkoušky studentů z předmětů Řízení v sociálních službách, Sociální práce s rodinami, Mezinárodní sociální práce v komunitách navazujícího magisterského studijního programu Sociální politika a sociální práce – studijní obor Charitativní a sociální práce v prezenční i kombinované formě studia

Předseda:
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.

Členové:
Mgr. Martin Bednář, Ph.D. – zastupující předseda
Ing. Ester Danihelková – zastupující předseda
Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D. – zastupující předseda
ThLic. Jakub Doležel, Th.D. – zastupující předseda
Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D. – zastupující předseda
PhDr. et Mgr. Libor Novosád, Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. – zastupující předseda
PhDr. Mgr. Eva Kubíčková
Ing. Mgr. Květoslava Princová, Ph.D.
Mgr. Ing. Jan Říkovský
Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
ThLic. Michal Umlauf

Aktuální rozpis studentů ke státním závěrečným zkouškám


Aktuální rozpis studentů ke státním závěrečným zkouškám po katedrách

SZZ - tematické okruhy

Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2019/2020, platné pro všechny studenty, kteří se v tomto akad. roce přihlásí ke SZZ:

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Magisterské studium

Promoce

Co jsou to promoce?

Historický vývoj vysokých škol (a zejména univerzit) od středověku ustavil několik slavnostních aktů sloužících k vyjádření svébytnosti a autonomie vysokoškolských učilišť. Jedná se zejména o inauguraci (ustavení nejvyšších akademických funkcionářů - rektora a děkanů), imatrikulaci (zápis nových posluchačů) a promoci, tedy ukončení vysokoškolského studia či udělení akademického titulu a vědecké hodnosti.

Promočního aktu se účastní představitelé UP ve slavnostních úborech:
Rektor - nejvyšší představitel vysoké školy. Je oslovován titulem "Magnificence" (z lat. "magnificens" - velkolepý)
Děkan - nejvyšší představitel fakulty vysoké školy je titulován "Spectabilis" (lat. slovutný).
Promotor - akademický funkcionář pověřený provedením promočního aktu, který je označen ceremoniálním titulem "Honorabilis" (lat. ctihodný).
Pedel - osoba nesoucí při promoci rektorské či děkanské žezlo (z lat. "pedellus" - ten, kdo zve).

Absolventi (s výjimkou absolventů doktorského studia) taláry nepoužívají.

Při promočním aktu používají akademičtí funkcionáři symboly svěřené moci zvané insignie. Insigniemi se rozumějí akademické řetězy a akademická žezla, prsteny, pečetidla, prapory a standarty. K promočnímu aktu nedílně náleží slavnostní roucha nazývaná taláry (z lat. "talaris" - sahající po kotníky).

Nejstarší akademickou insignii Univerzity Palackého v Olomouci připomíná kopie rektorského žezla staré olomoucké univerzity z 16. století, jejíž originál vlastní univerzita v Innsbrucku. Fakultní žezlo CMTF je nejstarší insignií olomouckého vysokého učení dochovanou v Olomouci a jedinou insignií staré olomoucké univerzity dochovanou na našem území, bylo pořízeno již v roce 1652 a naposledy bylo upraveno v roce 1931. Při promoci se užívá rektorské žezlo z roku 1946 a pak žezla fakultní. Při promočním aktu magisterskéh a doktorského studia se používají vždy dvě žezla, rektorské žezlo a žezlo příslušné fakulty. Na fakultní žezlo absolventi skládají svůj slib.

V průběhu promoce účastníci uslyší fanfáry od autorů Jaroslava Kvapila, Pavla Čotka a Jana Vičara, českou státní hymnu a studentskou hymnu Gaudeamus igitur.