Katedra křesťanské sociální práce

Obhajoby kvalifikačních prací

Státní závěrečné zkoušky