doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

+420734695790, +420585637126

Katedra systematické teologie

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

3.07

docent - proděkan

ČLÁNEK
Opatrný D. John Cuthbert Hedley, biskup otevřený evoluci. Studia Theologica. 2017.
Czudek J., Filo V., Franc J., Krumpolc E., Opatrný D., Pospíšil CV., Urban F. Systematicko-teologické přístupy k encyklice Laudato si´. Studia Theologica. 2016.
Opatrný D. Dobro manželů v kontextu biblické etiky. Revue církevního práva. 2014.
Opatrný D. God’s Glory at Trial: A Juridical Precedent in Acts 5 and John 9. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2013.
Opatrný D. Církevní právo v časopisu Studia theologica. Revue církevního práva. 2012.
Opatrný D. The Christological Use of Metaphors for the Law in John’s Gospel. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2011.
Opatrný D. Cesty Siónu. Teologické texty. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Opatrný D. The Hospital Chaplain – A Messenger of Hope? Hope: Where does our Hope lie? 2020.
Opatrný D. Teologické ctnosti v díle mistra Jana Husa: Malé nahlédnutí do aretologie pozdní scholastiky. In Lichner M. (Eds.) Teologálne čnosti z interdisciplinárneho pohľadu. 2018.
Opatrný D. Pastoral Forgery? How Biblical Scholars and Moral Theologians Speak About Lying. In Lintner MM. (Eds.) God in Question: Religious Language and Secular Languages. 2014.
Opatrný D. Apoštol Pavel a problematika šíření křesťanství v Malé Asii. In Tichý L., Opatrný D. (Eds.) Apoštol Pavel a Písmo. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Opatrný D. Steward, Gardener, or Shepherd? Metaphors describing the human-nature relationship. Interdisziplinäre Nachhaltigkeit / Interdisciplinary Sustainability Anregungen zum Weiterdenken / Stimuli for Further Reflection. 2023.
Opatrný D., Opatrný M. Amoris laetitia jako odpověď na znamení času. Amoris laetitia: Zlom nebo kontinuita. 2019.
Opatrný D. Fraternal Correction in the Theology of John Hus. In Thiel M., Feix M. (Eds.) Marie-Jo Thiel, Marc Feix (eds.) Le défi de la fraternité. 2018.
Opatrný D., Opatrná M. Etika ctností v péči o onkologicky nemocné. Etické problémy v onkologii. 2017.
Opatrný D. Theologically Significant Textual Variants in the Text of the Pastoral Epistles. The Process of Authority: The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Opatrný D., Martynyuk Y. Wartime sexual violence. 2022.
Polák J., Opatrný D. Bioetika v charitativní práci. 2019.
Opatrný D., Svatoň R., Franc J. Bioethics as a Chance for Ecumenical Cooperation. 2017.
SBORNÍK - CELEK
Polgar N., Morciniec P., Ragadics T., Kovács G. Bioetika v charitativní práci. In Opatrný D., Polák J. (Eds.) 2019.
HABILITAČNÍ PRÁCE
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Státní doktorská zkouška CMF/VTSDZ ZS 0
Státní doktorská zkouška CMF/VTSDZ LS 0
Metodologie vědecké práce KFK/VTMVP ZS Se 1
Metodologie vědecké práce KFK/VTMVP LS Se 1
Seminář systematické teologie 1 KFK/VTSS1 ZS Se 4
Seminář systematické teologie 1 KFK/VTSS1 LS Se 6
Principy křesťanské etiky KST/DTPKE ZS Se 0
Summer School of Theology 1 KST/DTSS1 ZS Se 0
Summer School of Theology 2 KST/DTSS2 LS Se 0
Systematická teologie KST/DTSZS LS 0
Křesťanská etika KST/KEKET ZS Se 5
Křesťanská etika KST/KEKET ZS 5
Morální dilemata sociálního pracovníka KST/KSMDI ZS 5
Morální dilemata sociálního pracovníka KST/KSMDI ZS Se 5
Seminář systematické teologie 2 KFK/VTSS2 ZS Se 4
Seminář systematické teologie 2 KFK/VTSS2 LS Se 6
Seminář systematické teologie 3 KFK/VTSS3 ZS Se 4
Seminář systematické teologie 3 KFK/VTSS3 LS Se 6
Specializace v systematické teologii 1 KFK/VTST1 ZS 0
Specializace v systematické teologii 1 KFK/VTST1 LS 0
Specializace v systematické teologii 2 KFK/VTST2 ZS 0
Specializace v systematické teologii 2 KFK/VTST2 LS 0
Specializace v systematické teologii 3 KFK/VTST3 ZS 0
Specializace v systematické teologii 3 KFK/VTST3 LS 0
Morální teologie obecná KST/KTMTO LS 9
Seminář morální teologie KST/KTSMT ZS Se 7
Morální teologie obecná KST/KVMTO LS 9
Biblické soustředění KBV/DTBIS LS Se 0
Křesťanská etika KST/PEKET ZS Se 2
Křesťanská etika KST/PEKET ZS 2
Morální dilemata sociálního pracovníka KST/PSMDI ZS 5
Morální dilemata sociálního pracovníka KST/PSMDI ZS Se 5
Seminář praktické teologie 1 KCP/VTPS1 ZS Se 4
Seminář praktické teologie 1 KCP/VTPS1 LS Se 6
Seminář praktické teologie 2 KCP/VTPS2 ZS Se 4
Seminář praktické teologie 2 KCP/VTPS2 LS Se 6
Seminář praktické teologie 3 KCP/VTPS3 ZS Se 4
Seminář praktické teologie 3 KCP/VTPS3 LS Se 6
Etika mravních a teologických ctností KST/PTETC ZS Se 2
Etika mravních a teologických ctností KST/PTETC ZS 2
Morální teologie KST/PTMOT LS 0
Doktorandský seminář 1 KST/VTDS1 ZS Se 0
Doktorandský seminář 2 KST/VTDS2 LS Se 0
Doktorandský seminář 3 KST/VTDS3 LS Se 0
Doktorandský seminář 4 KST/VTDS4 LS Se 0
Volitelný předmět abs. v zahraničí 1 KST/VTKZ1 LS Se 0
Volitelný předmět abs. v zahraničí 2 KST/VTKZ2 LS Se 0
Licenciátní práce KST/VTLIC LS Se 0
Zahraniční studijní pobyt KST/VTZSP ZS Se 0
Zahraniční studijní pobyt KST/VTZSP LS Se 0
Seminář biblické teologie 1 KBV/VTBS1 ZS Se 4
Seminář biblické teologie 1 KBV/VTBS1 LS Se 0
Seminář biblické teologie 2 KBV/VTBS2 ZS Se 4
Seminář biblické teologie 2 KBV/VTBS2 LS Se 0
Seminář biblické teologie 3 KBV/VTBS3 ZS Se 4
Seminář biblické teologie 3 KBV/VTBS3 LS Se 0
Akademická praxe CMF/VTAKP ZS Cv 0
Akademická praxe CMF/VTAKP LS Cv 0
Prediskuse disertační práce CMF/VTPDS ZS Cv 0
Prediskuse disertační práce CMF/VTPDS LS Cv 0
International Teaching Week III CMF/VXTW3 ZS Se 20

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ŽENÍŠEK CMF Teologie 2023
LOVÁS CMF Katolická teologie 2024
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)