doc. Vít Hušek, Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1971.

Vzdělání

 • 2017 habilitace v oboru Teologie, CMTF UP
 • 1999-2003 doktorské studium v oboru systematická teologie a křesťanská filosofie, CMTF UP (Th.D.)
 • 1994-1998 magisterské studium oboru psychologie, FF UP (Mgr.)
 • 1992-1997 magisterské studium oboru teologie, CMTF UP (Mgr.)

Praxe

 • 2000 až dosud - akademický pracovník CMTF UP

Odborné zaměření

 • řecká a latinská patristika
 • filosofická a teologická hermeneutika
 • biblická exegeze

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Ambrosiaster a dějiny spásy v kontextu předaugustinovské západní teologie [Ambrosiaster and the History of Salvation in the Context of Pre-Augustinian Western Theology], Praha: Oikúmené, 2017. 151 str. ISBN 978-80-7298-233-2.
 • Symbol ve filosofii Paula Ricoeura [Symbol in the philosophy of Paul Ricoeur], Svitavy: Trinitas, 2004. 182 str. ISBN 80-86036-89-8.

Články a kapitoly v monografiích - zahraniční

 • Rebirth into a New Man: Deification in Jerome, in J. Ortiz (ed.), Deification in the Latin Patristic Tradition, Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2019, p. 153-168.
 • Jerome's Christological Interpretation of Qoheleth, in Th. Hainthaler et al. (eds.), Sofia. The Wisdom of God / Die Weisheit Gottes, Innsbruck-Wien: Tyrolia Verlag, 2017, p. 225-234.
 • The True Text: Ambrose, Jerome and Ambrosiaster on the Variety of Biblical Versions, in Jan Dušek - Jan Roskovec (eds.), Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts, Berlin: De Gruyter, 2016, p. 319-336.
 • Die theologische Entwicklung vor Augustin (§ 19); Das Erbe der Gnadenlehre Augustins (bis zum Konzil von Orange im Jahre 529) (§ 21.2), in L. Karfíková, Gnadenlehre in Schrift und Patristik, Handbuch der Dogmengeschichte, Band III/5a(1), Freiburg: Herder, 2016, pp. 475-535, 622-643.
 • Origen, Paul Ricoeur and the Role of Literal Meaning, in A.-Ch. Jacobsen (ed.), Origeniana Undecima: Origen and Origenism in the History of Western Thought, Louvain: Peeters, 2015, p. 95-103.
 • Models of Faith: Women in Mark's Gospel Interpreted by Jerome, Ambrose and Ambrosiaster, Eastern Theological Journal 2 (2016): 9-18.
 • Duplex gratia: Ambrosiaster and the Two Aspects of his Soteriology, in Th. Hainthaler et al. (eds.), Für uns und für unser Heil. Soteriologie in Ost und West, Innsbruck-Wien: Tyrolia Verlag, 2014, p. 151-159.
 • 'Perfection Appropriate to the Fragile Human Condition': Jerome and Pelagius on the Perfection of Christian Life, Studia patristica 67 (2013): 385-392 (ed. M. Vinzent, Leuven: Peeters, 2013, ISBN 978-90-429-3000-1).
 • Human Freedom according to the Earliest Latin Commentaries on Paul's Letters, Studia patristica 44 (2010): 385-390 (ed. J. Baun et al., Leuven: Peeters, 2010, ISBN 978-90-429-2370-6).

Články a kapitoly v monografiích - české

 • Milost stvoření, zjevení a odpuštění podle Pelagia [Grace of Creation, Revelation and Redemption in Pelagius], in L. Karfíková - J. A. Dus (vyd.), Milost v patristice, Jihlava: Mlýn, 2011, str. 137-174.
 • Milost, lidské úsilí a Boží předvědění podle Jeronýma [Grace, human agency and divine foreknowledge in Jerome], Studia theologica 12, č. 3 [41] (2010): 19-29. open access
 • Dědictví Augustinovy teologie milosti (do synody v Orange r. 529) [The Heritage of Augustine's Theology of Grace (up to the Council of Orange 529 AD)], in L. Karfíková - J. A. Dus (vyd.), Milost v antické, židovské a křesťanské tradici, Jihlava: Mlýn, 2009, str. 233-264.
 • Vůle a milost u Jana Cassiana, [John Cassian on Human Will and Divine Grace], Studia theologica 10, č. 1 [31] (2008): 1-8. open access
 • Nauka o milosti u Ambrože Milánského [Doctrine of Grace in Ambrose of Milan], in L. Karfíková - J. Mrázek (usp.), Milost podle Písma a starokřesťanských autorů, Jihlava: Mlýn, 2004, str. 136-158.
 • Peccata haereditaria u Ambrože Milánského [Peccata haereditaria in Ambrose of Milan], Studia theologica 6, č. 3 [17] (2004): 29-36. open access
 • další články v časopise Studia theologica.

Granty

 • 2018-2020 Biblická exegeze v méně známých spisech Klementa Alexandrijského, standardní grant GAČR č. 18-09922S (hlavní řešitel Jana Plátová, Ph.D.)
 • 2012-2018 Historie a interpretace Bible, centrum excelence GAČR č. P401/12/G168, spoluřešitel (hlavní řešitel Dr. Jan Dušek, ETF UK)
 • 2015-2016 Spiritualita a zdraví u adolescentů a dospělých v ČR, standardní grant GAČR
  č. 15-19968S (hlavní řešitel prof. Peter Tavel, Ph.D.)
 • 2005-2011 Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, výzkumný záměr č. MSM6198959202 (hlavní řešitel prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.)
 • 2005-2007 Pojetí svobody u křesťanských autorů 4.-6. století, postdoktorandský grant GAČR č. 401/05/P035, hlavní řešitel
 • 2000-2004 Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, výzkumné centrum č. LN00A011 (hlavní řešitel prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)