ThLic. Jaroslav Franc, Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1976 v Prostějově.

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2010: Th.D. - (praktická teologie) - CMTF UP v Olomouci, Alois Musil a hledání pramenů monoteizmu: na cestě od pokojného soužití beduínů, muslimů, východních a západních křesťanů k náboženskému a ekumenickému dialogu
 • 2010: Mgr. (teologie-religionistika) - HTF UK v Praze
 • 2005: ThLic. (praktická teologie) - CMTF UP v Olomouci, Ekumenický dialog koptské církve a katolické církve na přelomu 20. a 21. století
 • 1995: Mgr. (katolická teologie) - CMTF UP v Olomouci

Praxe

 • 2020 - dosud: vedoucí Katedry komunikačních studií CMTF UP v Olomouci
 • 2014 - dosud: předseda Akademického senátu CMTF UP v Olomouci
 • 2010 - dosud: odborný asistent, Katedra systematické teologie, CMTF UP v Olomouci
 • 2006 - dosud: odborný asistent, Katedra pastorální a spirituální teologie, CMTF UP v Olomouci
 • 2015: Autor vzdělávacího pořadu pro Radio Proglas Islám: znamení doby.
 • 2014 - 2015: Spoluautor stálé expozice k životu a dílu Aloise Musila, Muzeum Vyškovska ve Vyškově
 • 2000 - 2002: civilní služba

Zahraniční studijní pobyty

 • 2018: Al-Hikmah institut, Mezinárodní univerzita al-Mustafa, Qom, Irán; Mezinárodní institut pro mír a náboženství, Qom, Irán.
 • 2017: Al-Hikmah Institute, Al-Mustafa International University, Qom, Irán
 • 2015: Seaton Hall University, New Jersey, USA.
 • 2015: Bellarmine Institute, Heythrop College, London University, London, Great Britain
 • 2015: Univerzita sv. Josefa, Bejrút, Libanon
 • 2015: Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, Belgien.
 • 2015: Pontificio Istituto Orientale, Roma, Italia
 • 2014: Heythrop College, London University, London, Great Britain
 • 2013: The Leuven Institute for Ireland in Europe. Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, Belgien.
 • 2012: Pontificia Università degli Studi San Tommaso d'Aquino in Roma, Italia
 • 2011: The Leuven Institute for Ireland in Europe. Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven,Belgien
 • 2009: Institut koptských studií, Káhira, Egyptská arabská republika
 • 2007: Dár al-ulúm, Káhirská univerzita, Káhira, Egyptská arabská republika

Odborné zaměření

 • studium křesťanského Východu, ekumenický dialog
 • mezináboženský dialog; zvláště křesťanství a islám, křesťanství a nová náboženská hnutí v Evropě
 • religionistika

Vědecká a badatelská činnost

 • 2018 - 2021: Projekt Erasmus+ s Al-Hikmah institut, Mezinárodní univerzita al-Mustafa, Qom, Irán
 • 2016 - 2018: Spoluřešitel Standardního projektu Grantové agentury České republiky Recepce teologických tradicí křesťanského Východu (16-26213S), CMTF UP
 • 2012 - 2015: Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu (CZ.1.07/2.3.00/20.0154), člen týmu, koordinátor sekce Dialog monoteistických náboženství
 • 2015: Mezinárodní konference Europe and Islam, Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci, hlavní organizátor
 • 2012: Grant Reflexe světových náboženství ve vybraných českých teologických periodicích (CMTF_2012_018). CMTF UP
 • 2011: Rozvojový projekt Příprava výuky religionistiky v anglickém jazyce, CMTF UP
 • 2008 - 2010: Mezinárodní grant Mutual understanding and respect in dialog between Christians, Muslims and Jews: heritage of ThDr. Alois Musil. Fidentia Scholarship Formation Program - Scholarship program for Central and East Europe.

Výběrová bibliografie

 • Franc, J. Nemohu říct, že jsem šťastný, ale nyní cítím pokoj: Matouš Chudý: kapitola z arabské teologie koptského křesťanství. VUP: Olomouc 2018.
 • Franc, J. Pastorační rozlišování v bioetických otázkách: kontext vztahů křesťanství a islámu. Acta Universitatis Carolinae Theologica 1/2018.
 • Franc, J. Prolegomena k otázce predestinace a svobodné lidské vůle v tradici islámu. Communio. 1/2018.
 • Franc, J. Qui unum Deum, licet diverso modo, credimus et confitemur papeže Řehoře VII. v kontextu současných vztahů křesťanství a islámu. Studia Theologica 1/2018.
 • Franc, J. Migrace a rozlišování náboženství a kultury ve vybraném díle papeže Františka. Medzináboženský dialóg a migračná kríza. Trnavská univerzita 2018.
 • Franc, J. Kultura tradičně muslimské egyptské společnosti jako kontext křesťanské bioetiky. Verba theologica, 1/2018.
 • Franc J. Transgender issue in contemporary Iran: A theological reflection. Family Forum. 2017.
 • Franc J. Alois Musil a teologická četba arabské křesťanské tradice. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2016.
 • Franc J. Posvěť se jméno tvé i v arabské kultuře: jméno transcendentního Boha v tradici islámu a jeho vztah ke stvořenému světu. Communio. 2016.
 • Franc J. Koptští mučedníci. Velehrad na křižovatkách evropských dějin. 2016.
 • Franc J. Aktualizace patristické tradice v díle Matouše Chudého: modlitba a liturgie. Člověk slavící. Pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem. 2015.
 • Franc J. Obnovení člověka: kapitola z arabské křesťanské teologie. Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost. 2015.
 • Jaroslav Franc. Europe has changed, in Jaroslav Franc (ed.) Europe and islam: colective monograph. Refugium: Olomouc, 2015, 12-18.
 • Jaroslav Franc. Anthropological paradigm of the Koran as a theme for European academic sphere, in Common good. Refugium: Olomouc, 2015, s. 85-99.
 • Jaroslav Franc. Anthropological paradigm of the Koran as a theme for European academic sphere, in Religion and Common good. 2nd edition. Refugium: Olomouc, 2015, s. 87-101.
 • Jaroslav Franc. Kněz a teolog Alois Musil : příspěvek k dějinám mezináboženských vztahů a výbor z pozůstalosti. Refugium: Olomouc, 2015.
 • Jaroslav Franc. Aktualizace patristické tradice v díle Matouše Chudého: modlitba a liturgie, in Jaroslav Franc (ed.). Člověk slavící: pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem. Refugium: Olomouc, 2015, s. 164-181.
 • Jaroslav Franc. Rodina a manželství v koptské církvi 21. století, in Tradice Východu a Západu v dialogu : interkulturní a ekumenický dialog. Olomouc: Refugium, 2015, s. 192-209.
 • Jaroslav Franc. Teologie nových náboženských hnutí v díle J. A. Saliby, in Studia theologica 3, 2014, s. 55-71.
 • Jaroslav Franc. Teologické obrysy myšlení a díla Aloise Musila, in Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014, s. 17-36. ISBN 978-80-7470-062-0s.
 • Jaroslav Franc, Ignác Veselý: teolog mezináboženských vztahů a překladatel Koránu, in Studia theologica 4, 2014, s. 192-210.
 • Jaroslav Franc. Dialog církev se světem : nová náboženská hnutí jako znamení doby v dokumentu Teologie dnes, in Studia theologica 4 (54) (2013), s. 149-159.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)