Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D.

vizitka

Narozena v roce 1966 v Třinci.

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2010 : Th.D. - Systematická teologie a křesťanská filosofie, disertační práce: Tajemství Ducha svatého podle Františka z Assisi, Antonína z Padovy a Bonaventury z Bagnoregia. Olomouc: CMTF UP.
 • 2000 : Th.Lic. - Spirituální teologie, licenciátní práce: Il tema della verginità nel pensiero di Gregorio di Nissa. Roma: Pontificio ateneo Antonianum.
 • 1995 : Mgr. Křesťanská výchova, CMTF UP Olomouc

Praxe

 • říjen 2015 - dosud: proděkanka pro organizaci, rozvoj, vnější vztahy a další vzdělávání na CMTF UP
 • září 2014 - říjen 2015: proděkanka pro organizaci a rozvoj na CMTF UP
 • 2017 - dosud: generální představená Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka
 • 2001 - dosud: CMTF UP, odborná asistentka na Katedře pastorální a spirituální teologie.
 • 2001 - dosud: Institut františkánských studií (IFS) v Praze a Olomouci, přednáší Vybraná témata z františkánské spirituality.
 • 2015 - autorka vzdělávacího cyklu pro Radio Proglas Dar Boha Otce církvi
 • 1994 - 1997 : Střední zdravotnická škola v Olomouci: vyučuje Křesťanskou výchovu a Křesťanskou zdravotnickou etiku.
 • 1995 - 1997 : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně (IDVPZ), Katedra radiologie a nukleární medicíny: přednáší Metody invazívní radiologie.
 • 1990 - 1997 : Radiologická klinika Fakultní nemocnice v Olomouci, radiologický laborant.

Odborné zaměření

 • studium teologie, spirituality a forem zasvěceného života (počátky mnišství, spiritualita pouště)
 • studium františkánské teologie, spirituality a mystiky
 • studium křesťanských základů sociální práce.

Výběrová bibliografie

 • Cincialová, M.L. Il tema della verginit à nel pensiero di Gregorio di Nissa. Roma: Pontificio Ateneo Antonianum, 2000.
 • Cincialová, M.L. Duchovní otcovství-mateřství jako účast na otcovství a mateřství Božím. Mezinárodní katolická revue Communio, 4/2002, roč. 6, s. 404-412. ISSN 1211-7668.
 • Cincialová, M.L. Jak ´číst´ vůli Boží, in: Cincialová, M.L. (ed.) Četba v procesu formace. Olomouc: Refugium, 2003. 111s. (ss. 84-99 ). ISBN 80-86715-13-2.
 • Cincialová, M.L. Otázka mariánské spirituality a mariánské úcty v dokumentu Matka Páně, in: Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně. Akta ze sympozia pořádaného Katedrou systematické teologie dne 16.09.2003. Olomouc: UP, 2004. ss. 59-64. ISBN 80-244-0787-6.
 • Cincialová, M.L.Význam trvalé formace zasvěcených osob. Teologické texty, 4/ 2005, roč. 16, s. 149-152.
 • Cincialová, M.L. Téma cesty světců a jeho význam pro řeholní formaci. In M. Altrichter et al. Studijní texty ze spirituální teologie III: Naši nebeští přátelé. Olomouc: Refugium 2006, s. 53-69.
 • Cincialová, M.L. Dvojí tvář svatého Antonína. In P. R. Beneš, P. Hlaváček, C.V. Pospíšil et al., Františkánství v kontaktech s jiným a cizím (Europaeana Pragensia 1 - Historia Franciscana III.), Praha (FF UK & nakl. Filosofia) 2009. 267s. (82-109).
 • Cincialová, M.L. Františkánské kerygma. In M. Altrichter (ed.). Studijní texty ze spirituální teologie IV: Duchovní život a kerygma. Olomouc: Refugum 2010, s.40-51.
 • Cincialová, M.L. Tajemství Ducha svatého podle Františka z Assisi, Antonína z Padovy a Bonaventury z Bagnoregia. Olomouc: Vydavatelství UP, 2011. 300s. ISBN 978-80-244-2916-8.
 • Cincialová, M.L. František z Assisi a Duch svatý. In Fórum pastorálních teologů IX. Kontext jako výzva. Olomouc: Refugium 2011. s. 153-252. ISBN 978-80-7412-092-3.
 • Cincialová, M.L. Prvky ženské spirituality v listech svaté Kláry Anežce České. In M. Šmied, F. Záruba (ed.), Svatá Anežka a velké ženy její doby. Praha: UK 2013, s. 125-133. ISBN 978-80-7422-242-9.
 • Cincialová, M.L. Nebezpečí vyhoření u zasvěcených osob. In Zasvätený život. Časopis pre reholníkov a zasvätených, 2012/02, s. VI-IX. ISSN 1338-1032.
 • Cincialová, M.L. Eucharistie ve františkánské spiritualitě. In P. Ambros (ed.). Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. Olomouc: Refugium 2013, s. 271-287. ISBN 978-80-7412-143-2.
 • Cincialová, M.L. Křesťanství jako povolání ke kráse. In Dr. František Nosek a král sv. Ludvík IX: sborník z konference Dr. František Nosek - terciář a politik v roce sv. Ludvíka IX. Praha: SFŘ, 2015, s. 59-64. ISBN neuvedeno.
 • Cincialová, M.L. Dar Boha Otce církvi. 6 dílů vzdělávacího cyklu, Rádio Proglas 2015. (MP 3).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)