Katedra křesťanské výchovy

Aktuality

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

O katedře

Katedra křesťanské výchovy zajišťuje výuku katechetických, pedagogických a psychologických předmětů v bakalářských studijních oborech Teologické nauky a Sociální pedagogika, v magisterském studijním oboru Katolická teologie a v navazujícím magisterském oboru Učitelství náboženství pro základní školy, Teologické nauky a Sociální pedagogika.

Základními oblastmi výzkumu jsou sociální pedagogika, náboženská pedagogika, speciální pedagogika a psychologie. Pracovníci katedry KKV, kromě vlastních publikačních aktivit, připravili pro vydání dvě společné monografie (Sociální pedagogika v teorii a praxi a Sociální pedagogika a její metody). Od roku 2008 jednou za dva roky katedra pořádá mezinárodní konferenci Mládež a hodnoty. Akademičtí pracovníci katedry jsou členy spolku Paidagogos - Spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, který vydává elektronický časopis Paidagogos -časopis pro pedagogiku v souvislostech. Tento časopis je indexován v databázích ERIH Plus, DOAJ a Google Scholar. V současné době se usiluje o zařazení do databáze EBSCO a rovněž o zařazení do databáze vědeckých časopisů Scopus. Členové katedry působí v různých odborných společnostech a stáli u zrodu Asociace vzdělavatelů v soc. pedagogice.

Vedoucí katedry

Konzultační hodiny v portále EDIS
konzultační hodiny
pravidelné místnost
Úterý 12:30–13:30 5.07 Doporučuji se na konzultace přihlásit předem na emailu petra.potmesilova@upol.cz
Čtvrtek 08:30–09:30 5.07 Doporučuji se na konzultace přihlásit předem na emailu petra.potmesilova@upol.cz

Sekretářka katedry

Mgr. Alžbeta Cajthamlová

Mgr. Alžbeta Cajthamlová

alzbeta.cajthamlova@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.05
585637012
Konzultační hodiny v portále EDIS

Seznam dalších pracovníků katedry

Doc. Dr. Ludvík DŘÍMAL, Th.D.

Doc. Dr. Ludvík DŘÍMAL, Th.D.

ludvik.drimal@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.04
585637168
Office hours: EDIS
konzultační hodiny
pravidelné místnost
Pátek 14:00–15:00 5.04 konzultace na základě předchozí domluvy e-mailem

Office hours: EDIS

Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.

Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.

milena.obrink@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.08
585637162
Office hours: EDIS
konzultační hodiny
pravidelné místnost
Pondělí 10:00–11:00 5.08 Budova Na Hradě 5, 5. patro, prosím, ozvěte se dopředu emailem, děkuji!

PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.

PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.

gabriela.sarnikova@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.09
585637260
Office hours: EDIS
konzultační hodiny
pravidelné místnost
Úterý 13:30–14:30 5.09 Konzultace pro studenty kombinované formy studia po dohodě e-mailem.

prof. Ing. Mgr. Peter TAVEL, Ph.D.

prof. Ing. Mgr. Peter TAVEL, Ph.D.

peter.tavel@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 2.11
585637001
Office hours: EDIS

Office hours: EDIS
úřední hodiny
pravidelné místnost
Středa 10:35–11:20 5.18 Další konzultace pro studenty PS a KS po dohodě e-mailem.

Mgr. Alice Košárková, Ph.D.

Mgr. Alice Košárková, Ph.D.

alice.kosarkova@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.04
585637160
konzultační hodiny
pravidelné místnost
Pondělí 10:30–11:30 Na Hradě 5.04 Prosím o předchozí domluvu emailem. Stejně tak je možné si po předchozí emailové komunikaci domluvit jiný termín.

Historie katedry

Katedra křesťanské výchovy vznikla zároveň s akreditací oboru Křesťanská výchova v roce 1993. Garantem oboru Křesťanská výchova a zároveň vedoucím katedry se stal doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D. Od roku 1997 se katedra podílí na realizaci čtyřsemestrálního kurzu etické výchovy. V roce 2007 byla získána akreditace studijního oboru Sociální pedagogika v bakalářském stupni a v roce 2014 pak v navazujícím magisterském stupni. Od září 2016 se vedoucím katedry stává doc. PhDr. & Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Výuka

Předměty zajišťované katedrou: IS-STAG

Seznam kvalifikačních prací obhájených po akademickém roce 2003/2004: IS-STAG

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, průběhu obhajob, státních závěrečných zkouškách a promocích naleznete na stránce Dokončení studia.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP.

Knižní fond katedry je možné studovat pouze prezenčně v prostorách Katedry křesťanské výchovy. Zájemci o prezenční zápůjčku se mohou obracet na knihovnici Mgr. Marcelu Fojtíkovou Roubalovou, Ph.D emailem: roubalova.marcela@seznam.cz

V knihovně Katedry křesťanské výchovy jsou především tituly z těchto oblastí: pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, katechetika, náboženská výchova a filozofie výchovy.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)