Mgr. et Mgr. Bianka HUDCOVÁ, Ph.D.

Božice 415, 671 64
737789276
bianka.hudcova01@upol.cz

Vzdělání

09/2017–09/2022       Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta, Studijní obor: Speciální pedagogika, Program: Doktorský

09/2017–08/2020       Univerzita Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská teologická fakulta, Studijní obor: Charitativní a sociální práce – řízení sociálních organizací, Program: Navazující magisterský

09/2015–05/2017       Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta, Studijní obor: Speciální pedagogika – Speciálněpedagogická andragogika, Program: Navazující magisterský

09/2012–06/2015       Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta, Studijní obor: Speciálně pedagogická andragogika, Program: bakalářský

09/2008–05/2012       Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace

                                   Pontassievká 3, 669 02, Studijní obor: Pedagogické lyceum

Praxe

 • 05/2022 – workshop – Charita Znojmo, Dílna sv. Kláry – Psychická první pomoc nebo krizová intervence – kdy a jak ji použít?
 • 03/2022–09/2022 – externí vyučující na KKV CMTF UP v Olomouci (Intervence v sociální pedagogice, Společnost a osoby se ZP, Syndrom CAN)
 • 2021 (LS) – přednáška – Amelie, z. s. – Psychická první pomoc jako cesta z akutní krize.
 • 2021 – pracovní a metodické listy – „Patříme k sobě“ – soubor pracovních a metodických listů o lidech se zdravotním postižením pro 1. stupeň ZŠ. dostupné z: www.ucitel21.cz/post/jak-d%C4%9Btem-na-1-stupni-vysv%C4%9Btlit-%C5%BEe-n%C4%9Bkdo-nesly%C5%A1%C3%AD-%C5%BEe-komunikuje-jinak-nebo-%C5%BEe-nevid%C3%AD-m%C3%A1me-tip
 • 2021 – pracovní a metodické listy – „Patříme k sobě“ – soubor pracovních a metodických listů o lidech se zdravotním postižením pro 2. stupeň ZŠ. dostupné z: www.ucitel21.cz/post/jak-mluvit-s-ml%C3%A1de%C5%BE%C3%AD-o-t%C3%A9matu-posti%C5%BEen%C3%AD-vyu%C5%BEijte-materi%C3%A1ly-pro-2-stupe%C5%88-z%C5%A1-pat%C5%99%C3%ADme-k-sob%C4%9B
 • 2021 (LS) – výuka Základy speciální pedagogiky 2 (USS/USP2) ÚSS, PdF UP
 • 2020 (LS) – výuka Základy speciální pedagogiky (USS/USP2), ÚSS, PdF UP
 • 2020 (ZS) – výuka Psychopedie 1 (USS/UPS1), ÚSS, PdF UP
 • 03/2020–04/2020 – dobrovolnická činnost – krizový intervent na Lince pomoci HZS Olomouckého kraje
 • 03/2019 – doposud – Linka důvěry – krizový intervent
 • 2019 (LS) – výuka Základy speciální pedagogiky (USS/USP2), ÚSS, PdF UP
 • 2019 (ZS) – výuka Psychopedie 1 (USS/UPS1), ÚSS, PdF UP
 • 2018 (ZS) – výuka Psychopedie 1 (USS/UPS1), ÚSS, PdF UP
 • 05/2016: aktivní účast v projektu „Dálnice 2016“ – KIP tým Jihomoravského kraje (námětové cvičení, simulace hromadné havárie)
 • 11/2014 – 05/2017: nápomoc při dobročinných akcích – domov pro osoby se zdravotním postižením Zámek Břežany p. o. – osobní asistence (2017); Sbírka Bílá pastelka – Tyfloservis o. p. s. (2016); Den lidí bez domova (2016); Štafeta na vozíku (2016); domov pro seniory Plaveč – osobní asistence (2016); Den s handicapem (2016); Sbírka zasukovaná tkanička – Trend vozíčkářů Olomouc (2016); Den sociálních služeb Znojmo (2016, 2015, 2014, 2013); Den pro rodinu Znojmo (2016, 2015, 2014); Noc venku (2014).
 • 05/2013 – doposud: ADRA – dobrovolnictví v Domově pro osoby se zdravotním postižením
 • 09/2012–05/2017: praxe v rámci studia – denní stacionář – Zámek Břežany; denní stacionář – Sv. Damián Znojmo; Centrum denních služeb – Znojmo; sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství – InternetPoradna Olomouc; domov pro osoby se zdravotním postižením – Zámek Břežany; Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Mohelnice; domov se zvláštním režimem – Emin zámek; kontaktní centrum – Netopeer Znojmo; azylový dům – Znojmo.

Odborné zaměření

 • Speciální pedagogika – somatopedie, psychopedie
 • Krizová intervence, psychická první pomoc

Výběrová bibliografie

Původní práce v recenzovaných (nebo impaktovaných) zahraničních vědeckých časopisech a v recenzovaných sbornících ze zahraničních konferencí publikovaných ve světových jazycích

 • 11/2019: HUDCOVÁ, B., CHRASTINA, J., LUDÍKOVÁ, L. (2019). „The Death of a Person with Disability in Residential Care Services: PFA and/or Crisis Intervention?“. International Academic Conference on Global Education, Teaching and Learning (IAC-GETL 2019), Vienna, Austria (2019). s. 38–43. ISBN 978-80-88203-14-8. (příspěvek ve sborníku).
 • 11/2018: HUDCOVÁ, B., CHRASTINA, J., ŠPATENKOVÁ, N., LUDÍKOVÁ, L. (2018). „Staff Members Working with Disabled People and their Readiness to Handle Crisis Situations in the Context of Residential Services: A Psychological First Aid (PFA) Scenario as a Pedagogical Case Study Instrument“. International Academic Conference on Global Education, Teaching and Learning (IAC-GETL 2018), Vienna, Austria (2018). s. 106-110. ISBN 978-80-88203-08-7. (příspěvek ve sborníku)
 • 7/2018: NORDSCI Social Sciences Conference 2018 (Finland) – Hudcová, B., Stecová, A., Chrastina, J. (2018). Psychosocial first aid for people with disabilities in crisis situations – the role of a special education teacher.
 • 6/2018: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference Social Sciences & Arts SGEM 2018 (Bulgaria) – Hudcová, B., Chrastina, J., Špatenková, N., Klvaňová, T., Ludíková, L. (2018). Psychosocial first aid in persons with disabilities – specificity, themes and application

Původní práce v recenzovaných (nebo impaktovaných) tuzemských vědeckých časopisech a příspěvky v recenzovaných sbornících z tuzemských konferencí

 • HUDCOVÁ, B. (2022). Pojem „psychologická první pomoc“: je užíván (vždy) vhodně?. Psychologie a její kontexty. (in print)
 • HUDCOVÁ, B. (2022). The concept of readiness by employees of selected residential social services in the Czech Republic. Journal of exceptional people. (in print)
 • HUDCOVÁ, B. (2021). Přístupnost v somatopedickém kontextu – možnosti evakuace a poskytování první psychické pomoci osobám s omezením hybnosti v mimořádných situacích. Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2021 roč. XI. Magnanimitas Hradec Králové (2021). s. 378–384. ISBN 978-80-87952-34-4. (příspěvek ve sborníku).
 • HUDCOVÁ, B. (2020). George S. Everly, JR. & Jefferey M. Lating. The Johns Hopkins Guide to Psychological First Aid. Čtvrtletní zpravodaj Českomoravské psychologické společnosti. (2020), č. 122/2020, s. 29–30.
 • HUDCOVÁ, B. (2020). Recenze: Community-Based Psychological First Aid – a Practical Guide to Helping Individuals and Communities During Difficult Times. Paidagogos. [Aktualizováno2020-11-21], [Citováno2021-01-11], 2020, 1, #20. S. 232–234.

Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2020/1/article.php?id=20>

 • HUDCOVÁ, B. (2020). Schüler mit zystischer Fibrose im Kontext von inklusiver Pädagogik. Paidagogos. [Actualized2020-11-21], [Cited2021-01-11], 2020, 1, #11. P. 190–207.

Availiable at: <http://www.paidagogos.net/issues/2020/1/article.php?id=11>

 • HUDCOVÁ, B. (2019). Poskytnutí krizové intervence osobám se zdravotním postižením v krizových situacích v praxi sociální práce. In KLIMENTOVÁ, Eva et al. Sociální práce a krizová intervence. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. 66 stran. Sešit sociální práce; č. 5/2019. ISBN 978-80-7421-158-4.
 • CHRASTINA, J., KLVAŇOVÁ, T., HUDCOVÁ, B., (2018). „Jsem jiný, jsem slaný... a umřu dříve“ (dítě/žák s cystickou fibrózou v edukačním prostředí). Pedagogická orientace, roč. 28, č. 2, s. 357–381. ISSN 1211-4669. DOI: doi.org/10.5817/PedOr2018-2-357.
 • HUDCOVÁ, B., (2018). Disability and disaster: explorations and exchanges. Journal of Exceptional People, 101-104, ISSN 1805-4978.
 • HUDCOVÁ, B., KLVAŇOVÁ, T., CHRASTINA, J. (2018). Problematika edukace žáků s chronickým onemocněním (článek, spoluautorství – „Podpůrné aktivity směřující ke zkvalitnění pregraduální přípravy učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci“)
 • KLVAŇOVÁ, T., HUDCOVÁ, B., CHRASTINA, J. (2018). Šikana jako skrytý fenomén v pedagogické praxi (článek, spoluautorství – „Podpůrné aktivity směřující ke zkvalitnění pregraduální přípravy učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci“)

Kapitola v knize

 • HANÁKOVÁ, A. et al. (2021) Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. (kapitola v knize HUDCOVÁ, B. (2021) – Přístupnost v somatopedickém kontextu – Sledovaná problematika ve výzkumných koncepcích. (in print)
 • KROUPOVÁ, K., HANÁKOVÁ, A. et al. (2020) Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 254 s. ISBN 978-80-244-5897-7. (kapitola v knize HUDCOVÁ, B. (2020) - Bezpečnost a možnosti evakuace osob se zdravotním postižením – evakuační pomůcky a jejich využití v rezidenčních (sociálních) službách. s 139-147).
 • CHRASTINA, J., ŠPATENKOVÁ, N., HUDCOVÁ, B. (2020). Náročné, krizové a mimořádné situace v kontextu rezidenčních služeb: umírání, doprovázení a smrt uživatelů se zdravotním postižením. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 160 stran. ISBN 978-80-244-5725-3.
 • HUDCOVÁ, B., KLVAŇOVÁ, T., CHRASTINA, J. (2018). Pojetí intimity a sexuality vedoucími pracovníky vybraných hospiců České republiky. In CHRASTINA, J., ŠPATENKOVÁ, N. a kol. (2018). Sexualita a intimita v závěru života. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5304-0. DOI: 10.5507/pdf.18.2445304.

 

Granty

Účast na řešení grantových projektů atd. (spoluřešitel)

 • 2022: Bezpečnost v kontextu osob se specifickými potřebami. (projekt IGA_PdF_2022_007, PdF UP, 2022, hl. řešitel: dr. Adéla Hanáková)
 • 2021: Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením. (IGA_PdF_2021_006, PdF UP, 2021, hl. řešitel: dr. Adéla Hanáková).
 • 2020: Úprava prostředí pro osoby se zdravotním postižením (I. Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením). (IGA_PdF_2020_007, PdF UP, 2020, hl. řešitel: dr. Adéla Hanáková).
 • 2019: Závěr života a umírání u osob se zdravotním postižením: metasyntéza, (GF_PdF_2019_0007, PdF UP, 2019, hl. řešitel: dr. Jan Chrastina)
 • 2019: Rodina – dítě se zdravotním postižením – výchova a vzdělávání (školní připravenost žáků se zdravotním postižením) (IGA_PdF_2019_019, PdF UP, 2019, hl. řešitel: Prof. Miloň Potměšil)
 • 2018: Připravenost pracovníků rezidenčních sociálních služeb na zvládání náročné/krizové situace, VaV_2018_004 (Ústav pro výzkum a vývoj, PdF UP, 2018, hl. řešitel: dr. Jan Chrastina)
 • 2017: Sexualita/intimita umírajících a vybraných skupin rezidenčních služeb (Ústav pro výzkum a vývoj, PdF UP, 2017, hl. řešitel: dr. Jan Chrastina)
 • 2017: Participace na přípravě projektu Grantové agentury ČR pro r. 2019: Závěr života a umírání osob se zdravotním postižením: metasyntéza (aplikant: dr. Jan Chrastina)

Přednáška, poster

 

 • 03/2022: “XI. Olomoucké speciálněpedagogické dny”, XXII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, IX. Konference mladých vědeckých pracovníků – „Speciální pedagogika v online světě“ – „Crisis self-efficacy scale jako vybraný měřící nástroj připravenosti pracovníků rezidenčních sociálních služeb na mimořádné situace“ (přednáška)
 • 06/2021: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2021, Hradec Králové. – Hudcová, B. (2021). „Přístupnost v somatopedickém kontextu – možnosti evakuace a poskytování první psychické pomoci osobám s omezením hybnosti v mimořádných situacích
 • 05/2021: Mezinárodní doktorandská konference Nouze ve vzdělávání, PdF Univerzita Karlova. – Hudcová, B. (2021). „Psychická první pomoc osobám se zdravotním postižením jako profesní kompetence speciálního pedagoga
 • 04/2021: Studentská Konference KSA FF UPOL, 6.ročník, Olomouc. – Hudcová, B. (2021). „Psychická první pomoc v kontextu self-efficacy speciálního pedagoga
 • 10/2020: “VIII. Olomoucké speciálněpedagogické dny”, XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VIII. Konference mladých vědeckých pracovníků (PdF UP v Olomouci) – „Konceptualizace pojmu „psychosociální první pomoc“ v kontextu sociální práce“ (přednáška)
 • 10/2020: “VIII. Olomoucké speciálněpedagogické dny”, XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VIII. Konference mladých vědeckých pracovníků (PdF UP v Olomouci) – Možnosti využití evakuačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením v rezidenčních (sociálních) službách“ (přednáška)
 • 11/2019: International Academic Conference on Global Education, Teaching and Learning (IAC-GETL 2019, Vienna) – „The death of a person with disability in residential care services: PFA and/or crisis intervention?„ (přednáška)
 • 11/2019: Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů „Výzvy pro učitele v 21. století“; „Analýza očekávaných a reálných výstupů RVP ve vztahu ke školní připravenosti dětí předškolního věku“; Pedagogická fakulta UP v Olomouci. (poster)
 • 03/2019: “VII. Olomoucké speciálněpedagogické dny”, XIX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VI. Konference mladých vědeckých pracovníků (PdF UP v Olomouci) – „Panelová diskuse – Generační pohledy na koncepci studia speciální pedagogiky
 • 11/2018: International Academic Conference on Global Education, Teaching and Learning (IAC-GETL 2018), Vienna, Austria – Hudcová, B., Chrastina, J., Špatenková, N., Ludíková, L. (2018). „Staff Members Working with Disabled People and their Readiness to Handle Crisis Situations in the Context of Residential Services: A Psychological First Aid (PFA) Scenario as a Pedagogical Case Study Instrument.“
 • 03/2018: “VI. Olomoucké speciálněpedagogické dny”, XIX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VI. Konference mladých vědeckých pracovníků (PdF UP v Olomouci) – „Přístupy psychosociální první pomoci v SPP kontextu: existuje aplikovatelnost?” (přednáška)
 • 11/2017: Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů „Začínající učitel v měnící se společnosti“; „Role speciálního pedagoga při poskytování první psychosociální pomoci osobám se zdravotním postižením v krizových situacích“; Pedagogická fakulta UP v Olomouci. (poster)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)