Definice výsledku typu J (článek v odborném periodiku)

Odborný článek zveřejněný v odborném periodiku bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem.

Jedná se o celé texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, event. s poznámkovým aparátem, nikoliv pouze články informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny, byť publikované v odborném periodiku.

Článkem v odborném periodiku není abstrakt vědeckého příspěvku (např. na konferenci).

Co je a co není odborné periodikum

Odborným periodikem je

 • vědecký časopis, který je recenzován
 • je vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo elektronické podobě
 • má přidělen ISSN kód

Odborným periodikem není

 • denní tisk
 • populárně naučný časopis.

Členění článků v odborném periodiku

 • Jimp –  článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“, „Proceedings Paper“ nebo „Letter“, a je publikován v periodiku, jehož impaktní faktor je každoročně zveřejňován v databázi Journal Citation Report (JCR) společností Thomson Reuters.
 • Jneimp – článek v odborném periodiku, který je obsažen ve ze světově uznávané databázi ERIH nebo SCOPUS.
 • Jrec – článek v odborném periodiku, které je zařazeno v Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice

Kontrolní kritéria článků

 • Existence a správnost ISSN (dle kontrolního součtu)
 • Příslušnost k hodnoceným databázím (články v neevidovaných periodicích jsou vyřazeny)
 • Počet stran min. 2 (kromě Jimp)

Bodové hodnocení v RIVu (2013)

typ výsledkudatabázebodové hodnocenípokyny
JimpWeb of Science10-305 bodů (podle IF)K ověření, zda konkrétní časopis je zařazen v databázi, hledejte v Journal Master List podle ISSN (kromě vyhledávání jsou zde také celé seznamy časopisů členěné podle jednotlivých databází) nebo přímo v databázi WoS.
JneimpScopus10-305 bodů (podle citačního indexu SRJ)K ověření, zda konkrétní časopis je zařazen v databázi, hledejte
- v SCImago Journal Search (vyhledávání podle jména časopisu, ISSN nebo vydavatele),
- případně listujte v SCImago Journal Ranking (seznamy časopisů členěné podle oborů a podoborů, což je ovšem často nejednoznačné)
- nebo přímo procházejte databázi Scopus (podle jména časopisu nebo ISSN).
ERIH+10, 20, 30 bodů (podle kategorie NAT, INT2, INT1)K ověření, zda je konkrétní časopis je zařazen, hledejte přímo v databázi ERIH+, (lze vyhledávat podle ISSN nebo jména časopisu, případně si nechat vypsat všechny časopisy podle oboru)
JrecSeznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR4 bodyPlatný seznam i jeho starší verze naleznete na stránkách VaVaI Úřadu vlády ČR

Příklady evidovaných časopisů v oblasti teologie a příbuzných oborů

Hodnocené časopisy:

 • AUPO – Theologica Olomucensia (CMTF UP)
 • Aither
 • AvrigaZprávy Jednoty klasických filologů
 • Cesty katecheze (ČBK)
 • Communio viatorum (ETF UK)
 • e-Pedagogium (PdF UP)
 • Filosofický časopis (AVČR)
 • Filozofie Dnes (UHK)
 • Listy filologické (AVČR)
 • Paidagogos
 • Reflexe (Oikúmené)
 • Revue církevního práva
 • Sociální práce / Sociálna práca
 • Studia Comeniana et historica (Muzeum JAK)
 • Studia Neoaristotelica (JČU)
 • Studia theologica (CMTF UP)
 • Studie a texty Evangelické teologické fakulty
 • Teologická reflexe (ETF UK)
 • Theologická revue (HTF UK)

Nikoli však např.:

 • Teologické texty
 • Studijní texty ze spirituální teologie
 • Fórum Velehrad
 • Fórum pastorálních teologů
 • Psalterium
 • Aluze

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)