Vykazování publikační a vědecké činnosti

Vkládání záznamů o publikacích do OBD

Do OBD vkládají POUZE následující publikace (většinou ty, které jsou exportované do RIV a spojené s grantovou činností nebo se specifickým výzkumem):

Kompletní publikační činnost s ostatními aktivitami a publikacemi si každý vyučující vede na své webové katedrové stránce.

V případě jakékoli pochybnosti obraťte se na svoji sekretářku nebo na Jitku Ambrozovou, aby publikace byly zadány opravdu správně a problémy se nemusely řešit až při konečné kontrole.

Protože je nová metodika hodnocení (Metodika 17+) která zpřísňuje kritéria hodnocení a chybně zadané výsledky budou nejen vyřazeny, ale pravděpodobně i sankcionovány!

Další pokyny a rady ohledně vyplňování do databáze ODB na UP naleznete v přiloženém souboru

V prosvícených odkazech se nacházejí stránky s definice jednotlivých druhů výsledků, převzaté z různých verzí Metodiky hodnocení VaV, každoročně vydávané Úřadem vlády ČR. Definice literárních výsledků také naleznete v textové verzi na Portále EDIS.

TABULKY pro vykazování publikační činnosti v OBD - pro ty, kdo si publikace nevkládají do OBD sami

Databáze vědeckých výsledků

Výběr z číselníku oborů podle RIV

indexkódhodnota
001AAFilosofie a náboženství
002ABDějiny
003ACArcheologie, antropologie, etnologie
004ADPolitologie a politické vědy
005AEŘízení, správa a administrativa
006AFDokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
007AGPrávní vědy
008AHEkonomie
009AIJazykověda
010AJPísemnictví, mas-media, audiovize
012ALUmění, architektura, kulturní dědictví
013AMPedagogika a školství
014ANPsychologie
015AOSociologie, demografie