Zahraniční aktuality CMTF

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Aktuality ze zahraničního oddělení rektorátu

Dům zahraniční spolupráce zve na další ročník akce Příští stanice svět. I letos všem, kteří touží po zahraničních zážitcích, pomůže roztáhnout křídla a vyletět do světa plného nových možností.

Kdy: 6. června 2024

Kde: Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 4, 110 00 Praha 1

Akce je určena především pro mladé lidi ve věku 17–25 let, střední, odborné a vysoké školy, vyučující a pracující s mládeží. Ale rádi uvítáme kohokoli se zájmem o mezinárodní vzdělávání. Přijďte se přesvědčit, že do mezinárodního dění a programů se může zapojit opravdu každý.

Těšit se můžete na besedy a workshopy věnované možnostem zahraničního vzdělávání a dobrovolnictví i aktuálním volbám do Evropského parlamentu. S virtuální realitou pak můžete objevovat nové metropole nebo překonat svůj strach z létání či výšek. Více informací o akci a programu najdete na webu prististanicesvet.cz.

Celá akce, včetně všech doprovodných aktivit a drobného občerstvení, je zdarma. V případě vašeho zájmu o program v místnostech Evropa a Svět, doporučujeme pojistit si svou účast jednoduchou online registrací, a to zejména velkým skupinám. V případě volné kapacity se jednotlivci můžou registrovat i přímo na místě.

Akce má zároveň svou vlastní FB událost, kde se budou postupně zveřejňovat detaily k jednotlivým besedám a workshopům.

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Viadrinicum je letní škola pořádaná 17.8 - 1.9.2024 European University Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou zaměřená na městský prostor jako prostor pro různé (ne)vzdělávací aktivity, věnující se různým způsobů poznávání, vnímání a soužití.

Letní škola vyzývá studenty, mladé výzkumníky, aktivisty občanské společnosti či umělce, aby kriticky přemýšleli o transformaci městské krajiny. Jejím cílem je zkoumání způsobů, jakými jsou budovány vzdělávací infrastruktury prostřednictvím institucí formálního a neformálního vzdělávání a analýza jejich potenciálu pro vytváření různorodých, transgeneračních vzdělávacích komunit. 

V praktičtějším smyslu škola nabízí příležitosti k aplikovanému experimentování v prostředí participativní městské intervence zapojující místní komunity v srdci německo-polského města Frankfurt. Děje se tak prostřednictvím tří laboratorních workshopů (Community.Lab, Doc.Lab, Planners.Lab), kde budou účastníci moci vyvíjet vlastní malé (týmové) projekty za asistence pomocníků z příslušných oborů.

Součástí programu jsou také otevřené diskuze s výzkumníky z Centre for East European and International Studies (ZOiS, Berlín), filmové projekce, veřejné akce či Open Space sezení, kde budou mít účastníci možnost diskutovat o svých vlastních akademických, občanských nebo kulturních prácích.

Úspěšní žadatelé budou moci získat stipendium na pokrytí cestovních nákladů. Náklady na ubytování hradí pořadatel.

Přihlásit se můžete, pokud splňujete následující požadavky:

 • Jste student, doktorand, aktivista nevládní organizace nebo umělec do 35 let;
 • Máte skutečný zájem o meziodvětvové a transdisciplinární přístupy k probíraným tématům;
 • Vaše znalost angličtiny je dostatečná pro aktivní účast v diskuzích.

Mezní termín pro registraci je 20. května 2024.

Více informací týkající se letní školy včetně přihlášky naleznete na webových stránkách nebo v přiloženém letáku.

Institute Catholique de Vendée (ICES) nabízí třítýdenní nebo čtyřtýdenní intenzivní program francouzského jazyka s rodilými učiteli specializovanými na výuku francouzského jazyka.

Studenti si mohou vybrat jeden ze dvou nabízených formátů:

 • 3 týdny: 8. - 26. července 2024 (1980 EUR / 70 výukových hodin) - 50% sleva pro dva studenty UP
 • 4 týdny: 1. - 26. července 2024 (2 590EUR / 95výukových hodin) - 50% sleva pro dva studenty UP

Nabídka je určena jak pro začátečníky, tak pokročilé a účastníci budou rozděleni do výukových skupin na základě rozřazovacího testu.

V případě úspěšného absolvování kurzu studenti obdrží 12 - 15 ECTS. 

Cílem kurzu je také procvičit si francouzštinu objevováním historie a kultury regionu Napoleon. To zahrnuje několik aktivit:

 • prohlídka města La Roche-sur-Yon
 • zkouška francouzské gastronomie (kuchařský workshop)
 • návštěva historického zábavního parku „Puy du Fou“
 • návštěva přímořského letoviska Les Sables d’Olonne

ICES nabízí účastníkům ubytování v jednolůžkovém pokoji, které je součástí účastnického poplatku.

Přihlášky můžete zasílat do 31.5.2024.

Více informací naleznete na webových stránkách univerzity.

Kosovo International Summer Academy zve všechny zájemce na letní školu se zaměřením na “Peace building in post-conflict areas – Diplomacy, Leadership and Negotiations”.

Datum a místo konání

 • První část: 15. - 25. července 2024, Prishtina, Kosovo
 • Druhá část: 5. - 15. srpna 2024, Prishtina, Kosovo

*Uchazeči se mohou přihlásit a zúčastnit se pouze jedné části.

Kosovo International Summer Academy přivítá význačné profesory z nejprestižnějších světových univerzit, diplomaty, vysoce postavené úředníky a zástupce občanské společnosti, aby vyučovali kurzy a přednášeli na témata: Politics, Economics, Diplomacy, Peaceful Conflict Resolution, Leadership and Negotiations, Professional Etiquette and Protocol, EU Integration Process, International Law, Transitional Justice, Human Rights, Women’s Rights in the Western Balkans, International Justice, International Security, The Role of Civic Society in Peacebuilding.

Během studia v Kosovu budete mít příležitost zúčastnit se různých exkurzí a kulturních aktivit, jako je např. prohlídka města, exkurze do Prizrenu, Mitrovice či do jeskyně Gadime či setkání s vysoce postavenými ambasadory a úředníky.

Podmínky na uchazeče

 • věk více než 18 let, narození v roce 1990 a později
 • studenti bakalářského a magisterského programu i absolventi, a mladí odborníci

Poplatek

 • 1050 EUR
 • zahrnuje: školné, ubytování po dobu trvání celého programu, dopravu z letiště na hotel, stravování, coffee breaky, odborné výlety

Kritéria pro udělování stipendií - při přijímacím řízení se berou v úvahu následující kritéria:

 • včasné odeslání přihlášky
 • finanční potřeba
 • zásluhy a stávající vedoucí zkušenosti

Uzávěrka přihlášek
ČÁST I –15. – 25. července 2024

 • Přednostní termín: 30. dubna 2024
 • Uzávěrka víz: 10. května 2024 (Tento termín platí, pokud ke vstupu do Kosova potřebujete vízum).
 • Konečný termín: 14. června 2024 (Žadatelé, kteří mají občanství země, která nepotřebuje vízum pro vstup do Kosova).

ČÁST II – 5. – 15. 8. 2024

 • Přednostní termín: 15. května 2024
 • Uzávěrka víz: 10. května 2024 (Tento termín platí, pokud potřebujete vízum ke vstupu do Kosova)
 • Konečný termín: 21. června 2024 (Žadatelé, kteří mají občanství země, která nepotřebuje vízum pro vstup do Kosova).

Odkaz na přihlášku naleznete ZDE. Pro více informací navštivte webovou stránku Kosovo International Summer Academy.

 

Partnerká Konkuk University, Seoul, Korejská republika zve všechny zájemce na mezinárodní letní školu zaměřenou na korejskou kulturu a jazyk.

Na účastníky letní školy, která bude probíhat v termínu 2. - 26. července 2024 v jihokorejské metropoli, čekají následující kurzy: International Business, K-Psychology (view of Koreans and Korean culture), South Korean Politics and Foreign Policy, Exploring the Vibrant World of K-Art and K-Pop, Korean language (pro začátečníky i pokročilé).

Za každý úspěšné absolvovaný kurz získá student 3 ECTS.

Účastníci se mohou těšit také na kulturního program zahrnující či exkurze mimo hlavní město.

Pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci činí účastnický poplatek (zahrnující ubytování na kampusu, registrační poplatek a kulturní program) 2,300,000KRW

Termín pro podání přihlášek je 31. května 2024.

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách letní školy a v přiloženém letáku.

Od 1. dubna 2024 se mohou zájemci přihlásit do Fulbrightova programu pro pobyty v USA v akademickém roce 2025/2025, a to v následujících programech.

Fulbrightovo postgraduální stipendium

 • studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM
 • studium celého programu či výzkumný pobyt v délce 4-9 měsíců
 • podmínkou je dokončené bakalářské studium a dobrá znalost angličtiny
 • nutnost zvacího dopisu z USA
 • 1. září 2024 uzávěrka přihlášek pro studijní (degree) pobyty
 • 1. února 2025 uzávěrka přihlášek pro výzkumné projekty
 • více informací k nalezení ZDE
   

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející

 • pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny
 • stipendium na 3-10 měsíců
 • podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná/pedagogická činnost, kvalitní výzkumný projekt
 • nutnost zvacího dopisu z USA
 • 1. listopadu 2024 uzávěrka přihlášek
 • více informací k nalezení ZDE
   

Fulbrightovo stipendium pro profesní odborníky

 • pobyty určené k výzkumu, studiu a získávání dalších profesních zkušeností
 • primárně (ne exkluzivně) pro umělecké obory, management muzeí a galerií, management uměleckých sbírek, veřejná správa a politika, kreativní psaní, žurnalistiky, atd.
 • pro odborníky v disciplínách, kde obvykle není konečným stupněm vzdělání Ph.D.
 • stipendium na 3-10 měsíců
 • podmínkou je minimálně MA (Mgr.) a 7 let profesní praxe s vynikajícími výsledky v oboru
 • 1. listopadu 2024 uzávěrka přihlášek
 • více informací k nalezení ZDE
   

Fulbright-Masarykovo stipendium

 • pro zástupce akademické obce aktivní také v akademickém a veřejném životě (akademický senát, nezisková organizace, místní samospráva apod.)
 • pro všechny obory ve třech kategoriích: juniorské (před dosažením titulu Ph.D.), postdoktorské (max. 5 let od získání titulu Ph.D.), seniorské (získání titul Ph.D. před více než 5 lety)
 • podmínkou je mimoakademická činnost a předchozí úspěšná výzkumná/pedagogická činnost, kvalitní výzkumný projekt
 • nutnost pozvání z USA
 • stipendium na 3-10 měsíců
 • 1. listopadu 2024 uzávěrka přihlášek
 • více informací k nalezení ZDE
   

Fulbright-Schumanovo stipendium

 • evropsko-americký program pro výzkum témat EU a transatlantských vztahů USA-EU
 • určeno pro Ph.D. studenty, držitele Ph.D. a vzdělávací experty včetně univerzitních administrátorů
 • více informací k nalezení ZDE
   

Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře a medicínské obory

 • pro lékaře a vědce ve všech oborech medicíny a na medicínu navazujících oborech
 • možnost účastnit se pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School
 • stipendium na 3-10 měsíců
 • 1. února 2025 uzávěrka přihlášek
 • více informací k nalezení ZDE
   

Fulbrigtova komise zve všechny zájemce na sérii webinářů:

 • 17. dubna 2024 Program pro studenty
 • 18. dubna 2024 Program pro vědce a přednášející
 • 24. dubna 2024 Fulbright-Masarykův program: všechny kategorie
 • 17. května 2024 Webinář pro administrátory ze zahraničních oddělení a oddělení vědy a výzkumu, příslušné proděkany a prorektory, zaměřený na hostování amerických stipendistů

Informace k webinářům jsou k dispozici na webové stránce Fulbrightova programu.

Více informací o nabízených stipendiích naleznete také v tomto infoletáku.

Zdroj: fulbright.cz

Get ready for our summer semester tours happening this month. Secure your spot now to explore the wonders and hidden treasures of Olomouc and Palacký University.

Old Prints and Historical Library Tour

Join us on April 22, 2024, at 4:00 PM for a journey through the history of printing, dating back to the founding of our university in 1573. Discover rare manuscripts, ancient texts, and documents signed by famous authors in our historical libraries. These special areas are being opened exclusively for you, offering a unique glimpse into the documents that shaped Europe as we know it today. And the best part? It’s completely free!

Registration is Now Open for April 22, 2024.
(more information is available in the registration form)

Olomouc Sightseeing Tour

Ever wondered about the hidden gems of Olomouc? On April 29, 2024, at 4:00 PM, you’ll have the chance to uncover the most significant historical spots in Olomouc. This free guided tour in English will lead you through the city's historical buildings and important monuments, offering insights you won’t find anywhere else. Don’t miss this chance to explore the city’s secret corners with our professional guide!

Registration is Now Open for April 29, 2024.
(more information is available in the registration form)

The Division for International Cooperation and its Welcome Office are excited to offer these tours, thanks to our collaboration with professional librarians and guides. We can not wait to see you at one or both of these tours! With no cost to attend, this is a fantastic opportunity to broaden your horizons or familiarize yourself with Olomouc's landmarks.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Francie v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce.

Barrande program je česko-francouzskou spoluprací Huberta Curiena (the Czech-French Hubert Curien Partnership, PHC). Ve Francii jej realizuje Ministerstvo Evropy a zahraničních věcí (MEAE) a Ministerstvo vysokého školství a výzkumu (MESR), v ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Cílem programu je podpořit mobility za vědeckými účely mezi laboratořemi obou zemí a podnítit tak nové spolupráce a účast mladých výzkumných pracovníků a doktorandů.

Program je otevřen všem vědním oborům a předložené projekty musí spadat do oblasti základního výzkumu.

Francouzské týmy podávají žádosti na Campus France a české týmy na MŠMT současně.

Mezní termín pro podání žádostí je 30. května 2024.

Deutsch attrAKTIV – informační akce pro budoucí učitele

Goethe-Institut Praha a informační kancelář DAAD v Praze pořádají akci Deutsch attrAKTIV pro studenty a nedávné absolventy učitelství němčiny, germanistiky a německé translatologie. Akce je určená všem zájemcům, kteří hledají inspiraci pro své budoucí povolání učitele a chtějí se dovědět víc o možnostech, které se nabízejí v oblasti česko-německých vztahů. Na účastníky čekají workshopy a prezentace, stánky partnerských organizací, spousta nových impulsů a zábavy. Akce proběhne prezenčně 11. dubna 2024 od 10:00 do 17:00 v Goethe-Institutu v Praze. Účast na je zdarma, je však nutná předchozí registrace. V případě zájmu vyplňte registrační formulář a zašlete jej DAAD na deutsch.attraktiv@daad.cz. Další informace o akci Deutsch attrAKTIV  2024 naleznete na stránkách DAAD

 

Mezinárodní konference o stážích v Dublinu 2024

18.–20. června 2024 proběhne v irském Dublinu další ročník mezinárodní konference International Internship Conference. Tématem bude „Přizpůsobení se změnám: prosperování v globálním prostředí stáží“. Konference proběhne na půdě University College Dublin. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách konference.

 

Přehledy stipendijních nabídek AIA na 2024/2025

Průběžně aktualizované přehledy nabídek stipendií na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2024/2025 naleznete ve vyhledávači stipendií AIA. K dispozici je také souhrnný katalog stipendijních nabídek na akademický na stránkách AIA

 

Stipendijní pobyty v německy mluvících zemích na základě mezinárodních smluv

10. října uspořádaly AIA a programy AKTION a CEEPUS společný infowebinář o stipendijních nabídkách pobytů v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Pro zájemce jsou nyní k dispozici ke stažení materiály vytvořené při příležitosti webináře, rozšířená prezentace a infobrožura.

 

Navýšení stipendií hrazených ze strany České republiky

MŠMT informovalo, že s platností od 1. října 2023 byly navýšeny sazby stipendií, které dle bilaterálních mezinárodních smluv o spolupráci ve vzdělávání hradí MŠMT ČR. Navýšení se týká stipendijních pobytů v Albánii, Číně, Maďarsku, Polsku a Rumunsku, sazby jsou pro uvedené země jednotné: pro studenty v BSP a MSP 12 000 Kč měsíčně, pro studenty DSP a pro akademické pracovníky 13 000 Kč měsíčně.

 

Jižní Korea – letní kurz korejštiny

MŠMT ČR a Velvyslanectví Korejské republiky v ČR na základě nové bilaterální dohody vypisují výběrové řízení na obsazení 5 míst na letním kurzu korejštiny v roce 2024. Kurzy nabízené studentům zahraničních univerzit každoročně pořádají jihokorejské vysoké školy v délce 2 až 4 týdny. Podrobnosti k požadovaným dokumentům a další pokyny k podání žádosti naleznete v detailu nabídky. Termín pro podání přihlášek: 17. dubna.

 

Německo DAAD – stipendia Green Hydrogen

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendijní pobyty pro studenty MSP, DSP a postdoktorandy v oblasti GH(Green Hydrogen) v SRN s nástupem nejdříve od 1. září 2024. Stipendium je možné využít pro:
→ absolvování části studia v rámci MSP na státní nebo státem uznané VŠ v SRN (3-18 měsíců)
→ roční studijní pobyt v rámci MSP probíhajícího na VŠ v ČR
→ 2–6měsíční pobyt za účelem psaní diplomové práce v rámci mezinárodního MSP na státní nebo státem uznané VŠ  nebo podniku v SRN
→ 2–3měsíční stáže v oblasti GHv německé neuniverzitní instituci dle vlastního výběru
Termín pro podání žádostí: 10. duben 2024, další termín bude pravděpodobně na podzim 2024. Bližší informace: stručný přehled ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně na stránkách DAAD.

 

Německo, DAAD – bilaterální výměna vědců

Německá akademická výměnná služba (DAAD) podpoří akademické a vědecké pracovníky v realizaci bilaterálních výměn v délce 7 dní až 3 měsíců.  Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál DAAD. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Termín pro podání přihlášek: 30. dubna.

 

Lektoři českého jazyka a literatury v Egyptě, Francii a Itálii

MŠMT ve spolupráci s DZS vypisuje výběrové řízení na obsazení míst lektorů českého jazyka a literatury na lektorátech v Egyptě (Káhira), Francii (Paříž – Sorbonna) a Itálii (Padova). Podrobnosti o podmínkách výběrového řízení do jednotlivých destinací a požadavcích kladených na uchazeče najdete na stránkách DZS. Termín pro podání přihlášek: 4. dubna.

 

Stipendia pro magisterské studium v Belgii – Master Mind Scholarships

Vlámské Ministerstvo školství nabízí výjimečným studentům z celého světa stipendia k navazujícímu magisterskému studiu ve Vlámském regionu Belgie a v Bruselu. Součástí stipendia je grant ve výši max. 10 000 € a prominutí školného na akademický rok. Držiteli stipendia může být účtován administrativní poplatek. Grant se vyplácí ve splátkách, pokrývá náklady na ubytování, pojištění a životní náklady. V případě zájmu je nejprve nutné podat žádost na jednu z vlámských institucí zapojených do stipendijního programu Master Mind Scholarships. Podrobnější informace ohledně stipendia a procesu podání žádosti naleznete na stránkách Studyinflanders.be. Termín pro podání žádostí: 28. duben 2024.

 

Stipendia Bending Spoons v oblasti IT pro neurodivergentní studenty a studenty s postižením

Stipendia programu The Bending Spoons EmployAbility Computer Science Scholarships jsou určena pro neurodivergentní studenty a studenty s mentálním nebo fyzickým postižením či s dlouhodobými zdravotními potížemi. O stipendium se mohou ucházet studenti BSP, MSP a DSP na univerzitách v Evropě a ve Velké Británii v oborech informatika, výpočetní technika, informační technologie a v souvisejících technických oborech. Termín pro podání žádostí: 5. duben 2024. Bližší informace: v detailu programu na stránkách EmployAbility, dotazy je možné zasílat na bendingspoons@employ-ability.org.uk.

 

Thajsko – stipendia pro absolvování celého studia

Thajské vysoké školy nabízí zahraničním uchazečům stipendia pro pregraduální i postgraduální studium v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech. Seznam škol a oborů, na kterých je aktuálně možné získat, naleznete v přehledu na rok 2024 thajského Ministerstva vyššího školství, vědy, výzkumu a inovace. Žádosti o stipendium přijímají jednotlivé VŠ, v případě zájmu je nutné kontaktovat koordinátora z příslušné thajské VŠ. Termíny a bližší podmínky pro podání žádostí určují jednotlivé VŠ. Stručný přehled stipendijní nabídky naleznete ve vyhledávači stipendií AIA.

 

Tchaj-wan – pregraduální a postgraduální studijní programy  

Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (THKK) v Praze informuje o nabídce stipendií ke studiu na Tchaj-wanu: (a) Tchaj-wanský stipendijní program zaměřený na financování studia v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Držitelé stipendia získají částku ve výši až 20 000 TWD měsíčně a současně mohou být osvobozeni od poplatků za studium; (b) Huayu Enrichment Scholarship Program nabízí stipendia k účasti v jazykovém kurzu mandarínské čínštiny v délce od 3 do 12 měsíců. Vybraní žadatelé získají stipendium ve výši 25 000 TWD měsíčně. Termín pro podání přihlášek do THKK: 10. dubna.

 

Finsko – EDUFI Fellowship, stipendia pro doktorandy

Finská národní rada pro vzdělávání (EDUFI) nabízí zahraničním doktorandským studentům stipendia pro 3-12-měsíční pobyty na VŠ ve Finsku. Stipendia jsou určena především pro studenty DSP, kteří plánují získat doktorát či dvojí doktorát, nebo realizovat výzkum na VŠ ve Finsku. Žádost o stipendium posílá EDUFI příslušná finská VŠ. Termín pro podání žádostí: průběžně, nejméně 5 měsíců před plánovaným zahájením pobytu. Bližší informace: na stránkách Finské národní agentury pro vzdělávání.

 

Německo, Universität Bonn – stipendijní pobyt v rámci MSP na Fakultě protestantské teologie

Centrum pro náboženství a společnost (Zentrum für Religion und Gesellschaft) Universität Bonn nabízí plné a částečné stipendium na roční magisterské studium na Fakultě protestantské teologie. Termín pro podání žádostí: 30. duben 2024. Bližší informace: na stránkách Universität Bonn.

 

Německo, Bayerova nadace – stipendia pro studenty a mladé výzkumníky

Bayerova nadace nabízí několik druhů stipendií pro studenty a absolventy k financování vzdělávání v Německu:
→ Výzkumná stipendia pro studenty v oblasti biověd v délce 2 týdny – 6 měsíců
→ Stipendia pro vzdělávání ve vědě, technice, inženýrství a matematice pro studenty učitelských oborů a mladé pedagogy
→ Stipendia pro praktikanty a mladé odborníky z oblasti věd o živote (farmacie, vědy o rostlinách, zdravotní péče) – uchazeči musí studovat nebo pracovat v německých spolkových zemích Severní Porýní-Vestfálsko, Hesensko nebo Berlín.
Termín pro podání žádostí: 8. duben 2024. Bližší informace: na stránkách Bayerovy nadace.

 

Kanada – stipendijní pobyt pro doktorandy na Wirthově institutu rakouských a středoevropských studií, University of Alberta

The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies (WIACES), University of Alberta v kanadském Edmontonu nabízí studentům DSP z ČR možnost získat stipendium Czech Doctoral Research Fellowship na akademický rok 2024/2025. Stipendium je určeno k absolvování 8měsíčního pobytu na WIACES věnovaného zejména výzkumu v rámci disertační práceNabízeno je jedno stipendijní místo.  Žádosti se zasílají emailem přímo WIACES (rawright@ualberta.cado 15. dubna 2024. Další informace: v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, v článku na stránkách MŠMT a na stránkách University of Alberta

 

Stáže na školách v Bavorsku, SRN – asistenti výuky češtiny

Bavorské státní ministerstvo vyučování a kultu nabízí zájemcům z České republiky stipendia pro 5 nebo10měsíční stáže na školách ve Svobodném státě Bavorsko ve školním roce 2024/2025. Stážisté budou působit jako asistenti německých učitelů při výuce češtiny (nepovedou samostatnou výuku). Stážisté budou pobírat stipendium ve výši 1000 EUR měsíčně. Přihlásit se mohou absolventi a studenti (po 4. semestru studia) v oboru německý jazyk ve věku do 29 let. Přihlášky přijímá saská strana emailem do 30. dubna 2024. Bližší informace naleznete v přehledu nabídky

 

Stáže pro budoucí učitele na školách v Sasku, SRN – asistenti výuky češtiny

Saské státní ministerstvo kultu nabízí zájemcům z České republiky stipendia pro stáže na školách ve Svobodném státě Sasko ve školním roce 2024/2025. Stážisté budou působit jako asistenti německých učitelů při výuce češtiny (nepovedou samostatnou výuku). Stážisté budou pobírat stipendium ve výši 1000 EUR měsíčně. Přihlásit se mohou absolventi a studenti (po 4. semestru studia) v oborech germanistika a učitelství německého jazyka ve věku 20 až 29 let. Přihlášky přijímá saská strana emailem do 31. května 2024. Bližší informace naleznete v přehledu nabídky

 

Stáže pro budoucí učitele němčiny na bilingvním gymnáziu Komensky ve Vídni

Bilingvní reálné gymnázium Školského spolku Komenský ve Vídni nabízí studentům BSP a MSP v oboru učitelství německého jazyka stáže v akademickém roce 2024/2025. Odměna je po dohodě s provozovatelem školy, stáž je vhodné uskutečnit s programem Erasmus+. Bližší informace naleznete v informačním letáku. Přihlášky přijímá: gymnázium na helena.huber@komensky.at do 14. května 2024.

 

Švýcarská škola pro veřejnou správu při ETH v Curychu

Švýcarská škola pro veřejnou správu při ETH v Curychu (Swiss School of Public Governance) nabízí studijní program Certifikát pokročilých studií veřejné správy a řízení (Certificate of Advanced Studies in Public Governance and Administration – CAS PGA). Tento inovativní program dalšího vzdělávání byl vytvořen pro mladé odborníky z celého světa s cílem připravit novou generaci vedoucích pracovníků pro veřejný sektor, mezinárodní a nevládní organizace, akademickou sféru i soukromý sektor. Blokový kurz CAS PGA 2024 proběhne v termínu: 22. srpen–6. září 2024 v kampusu ETH ve švýcarském Curychu. Termín pro podávání žádosti pro účast v programu: 15. březen–15. červen 2024 a pro žádosti o stipendia: 1. leden–29. únor 2024. Bližší informace o programu jsou k dispozici na webu programu a v letáku na 2024. V případě dotazů kontaktujte koordinátorku programu: Maryna Lakhno, maryna.lakhno@mtec.ethz.ch, tel. +41 44 632 84 86.

 

Stipendia Visegrad Fellowship Program – Maďarsko, Polsko, Slovensko

Mezinárodní visegrádský fond nabízí v rámci programu Visegrad Fellowship Program stipendia pro přednášející a výzkumné pracovníky k realizaci krátkých pobytů v zemích V4. Stipendium je možné využít pro práci na konkrétním výzkumném projektu, přednáškovou činnost na úrovni VŠ, archivní bádání a studium v knihovnách. Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál My Visegrad. Termín pro podání žádostí: leden–červen & srpen–listopad. Žádost je nutné podat nejméně 30 dní před plánovaným začátkem pobytu. Bližší informace: stručně v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu.

 

Stipendia Visegrad Scholarship Program  Maďarsko, Polsko, Slovensko

Mezinárodní visegradský fond nabízí občanům zemí V4 stipendia k realizaci studijních a výzkumných pobytů v jiných členských zemích V4  nebo na akreditovaných VŠ v Albánii, Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Gruzii, Kosovu, Moldavsku, Severní Makedonii, Srbsku, na Ukrajině. Se stipendiem je možné uskutečnit studijní pobyt v rámci magisterského studia v délce 1–4 semestry nebo post magisterský studijní či výzkumný pobyt v délce 1–2 semestry. Termín pro podání žádostí: 15. duben 2024. Bližší informace: na stránkách programu.

 

Výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů – týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research Master a Ph.D. program. Finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června.

 

Evropská organizace pro jaderný výzkum – CERN – placené stáže pro studenty a absolventy

CERN nabízí studentům z vysokých škol v ČR podporu v rámci studentských a absolventských programů, aktuálně Absolventské programy: 
→ ORIGIN / Early Career Professionals programme – pro absolventy s max. 2 roky praxe od dokončení studia, a to jak odborných škol, tak absolventů bakalářského či magisterské stupně studia. Termíny pro podání přihlášek: 14. duben 2024, 7. červenec 2024, 17. říjen 2024
→ QUEST/ Experienced Projects Graduates  pro zkušené absolventy, tj. absolventy MSP s 2–6 lety praxe od skončení studia či absolventy DSP s max. 3 lety relevantní praxe. Přihlášky je možné podávat na průběžně vypisované pozice
→ RESEARCH Fellowship pro absolventy doktorského stupně studia s praxí do 3–6 let. Termíny pro podání přihlášek: 4. březen 2024 & 2. září 2024

Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete na stránkách CERN pod odkazy výše. S dotazy je možné kontaktovat pana Ondřeje Nováka z odboru výzkumu a vývoje MŠMT na ondrej.novak@msmt.cz.

 

Singapur – stipendia agentury A*STAR

Singapurská agentura A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) nabízí zahraničním studentům a absolventům studijních oborů v oblasti biomedicínských, technických a technologických věd, fyziky, IT a příbuzných disciplín stipendia k realizaci studijních pobytů na univerzitách v Singapuru. Udělováno je několik druhů stipendií:
→ Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA)
Stipendia pro studenty BSP a MSP pro studijní pobyty v délce 2–6 měsíců. Termíny pro podání žádostí: 15. únor pro pobyty zahájené od července daného roku; 15. červen pro pobyty zahájené od listopadu daného roku; 15. říjen pro pobyty zahájené března následujícího roku. Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR.

→ Singapore International Graduate Award (SINGA)
Stipendia pro absolventy BSP a MSP určená k absolvování celého DSP v max. délce 4 roky. Termíny pro podání žádostí: 1. červen pro přijímací řízení v lednu následujícího roku; 1.12. pro přijímací řízení v srpnu následujícího roku. Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR.

→ Research Attachment Programme (ARAP)
Výzkumné pobyty pro studenty DSP v délce od 1 do 2 let. Termín pro podání nominací: 15. květen a 30. listopad. Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR.

Podrobné informace naleznete na stránkách agentury A*STAR.

 

Finsko – EDUFI Fellowships – stipendia pro studenty DSP 

Finská národní agentura pro vzdělávání EDUFI nabízí studentům DSP stipendia pro realizaci výzkumných pobytů v délce 3–12 měsíců na univerzitách ve Finsku. Žádost o stipendium předkládá na EDUFI příslušná finská univerzita. Další informace: na stránkách EDUFI. Termín pro podání žádostí: průběžně, min. 5 měsíců před plánovaným zahájením pobytu.

 

Indonésie  –  stipendijní program Darmasiswa 

Vláda Indonéské republiky nabízí roční studijní pobyty na 72 vybraných vysokých školách v Indonésii, určený ke studiu indonéského jazyka, umění, hudby, řemesel a dalších specifických oborů. Podrobné informace jsou dostupné na stránkách programu Darmasiswa a v Instrukcích programu Darmasiswa na akademický rok 2024/2025. Termín pro podání žádostí: 7. duben 2024.

 

UniLink – poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji

UniLink je bezplatné poradenské centrum pro studenty, kteří chtějí studovat na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji. UniLink zastupuje přes 70 vysokých škol v zahraničí. Pomáhá zájemcům s výběrem vhodné destinace, univerzity a studijního oboru, poskytuje asistenci v průběhu celého přijímacího procesu, podává informace o možnostech financování včetně stipendií, grantů a jejich následného vyřízení. UniLink může také pomoct
s výběrem ubytování a vyřízení následných formalit. Bližší informace naleznete na stránkách organizace UniLink.

 

Giovani in Crescendo, digital edition 2024 – hudební soutěž v Itálii

Symfonický orchestr G. Rossiniho pod záštitou Ministerstva školství, univerzit a výzkumu a města Pesaro pořádají letos 11. ročník hudební soutěže Giovani in Crescendo – digital edition 2024. Cílem soutěže je podpořit výměnu hudebních zkušeností, nabídnout zejména mladým lidem důležitou příležitost k růstu jako interpretům, hudebníkům, ale především jako osobnostem. Soutěže se mohou zůčastnit účastníci od 6 do 45 let jako sólisté i skupiny. Termín pro přihlášení je do 10. dubna 2024. Slavnostní předávání cen proběhne online 11. května 2024. Další informace naleznete v přehledu na stránkách AIA.

 

Samoplátci: Mezinárodní letní akademie pro budování míru, řešení konfliktů, mediaci, spravedlnost, mezinárodní bezpečnost, leadership a mezikulturní dialog 2024

Letní akademie pořádaná Institutem pro mír a dialog (Institute for Peace and Dialogue – IPD) proběhne 5.–21. srpna 2024 v Bazileji (Švýcarsko).  Cílem 14. letní akademie je posílení dovedností zástupců státních institucí, podnikatelského sektoru, nevládních a neziskových organizací, vzdělávacích institucí, náboženských organizací, nezávislých mediátorů, politiků a studentů prostřednictvím akademických i pracovních školení v oblasti budování míru, mediace, řešení konfliktů, vedení mezinárodní bezpečnosti a mezikulturního dialogu. Přihlášky na letní akademii se zasílají emailem na adresu fhuseynli@ipdinstitute.ch do 1. července 2024, pro přihlášky zaslané do 30. dubna 2024 je k dispozici sleva. Informace o akci a dalších letních programech naleznete ve stručném přehledu a podrobně na stránkách IPD. S dotazy kontaktujte IPD emailem na fhuseynli@ipdinstitute.ch nebo přes LinkedIn.

 

Samoplátci: Stáže organizace Stage Malta

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Stage Malta a v brožuře programu na rok 2022/2023. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.

 

Zdroj: Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nabízí i v roce 2024 finanční příspěvek pro ukrajinské studenty. Podpora je určena studentům s ukrajinským státním občanstvím bez ohledu na typ studovaného studijního programu a formu studia. O stipendia mohou žádat jak studenti na diplomových mobilitách, tak studenti v rámci krátkodobých studijních pobytů.

O možnostech a podmínkách přiznání stipendií se informujte na studijním oddělení své fakulty.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)