Definice výsledku typu D (příspěvek do sborníku)

Článek ve sborníku prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Článek má obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt) a je zveřejněný ve sborníku.

Definice sborníku a jeho hodnocení

Sborníkem je

  • recenzovaná neperiodická publikace
  • vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia
  • má přidělen ISBN kód
  • obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou nějaký společný prvek nebo příbuzné téma, nikoliv ale pouhé abstrakty
  • Hodnoceny budou pouze autorské, nikoliv editorské příspěvky s příznakem „Proceedings Paper“ ve sbornících evidovaných v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společností Thomson Reuters, v minimálním rozsahu 2 stran textu.
  • sborníkem není účelové vydaný souhrn odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště).

Kritéria hodnocení sborníků

  • Pouze autorské, nikoliv editorské příspěvky s příznakem „Proceedings Paper“
  • Sborníky evidované v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společností Thomson Reuters
  • Minimální rozsah 2 strany textu