Průběh studia

Důležité termíny 2023/2024

Splnění studijních povinností

6. 9. 2023MEZNÍ TERMÍN PRO SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ za akadem. rok 2022/2023

6. 9. 2024MEZNÍ TERMÍN PRO SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ za akadem. rok 2023/2024

6. 11. 2023 – termín pro splnění studijních povinností – absolventské ročníky prezenčního a kombinovaného studia pro lednový termín obhajob a SZZ (kromě Teologie online)

30. 11. 2023 – termín pro splnění studijních povinností – absolventské ročníky Teologie online pro lednový termín obhajob a SZZ

13. 5. 2024 – termín pro splnění studijních povinností – absolventské ročníky prezenčního a kombinovaného studia (kromě bakalářských studijních programů SOPRA, SOPRAKO, MESOHUP)

24. 5. 2024 – termín pro splnění studijních povinností – absolventské ročníky prezenčního a kombinovaného studia bakalářských studijních programů SOPRA, SOPRAKO, MESOHUP

28. 6. 2024 – termín pro splnění studijních povinností pro srpnový termín obhajob a SZZ (SOCPED – stará akreditace, SOPRA, SOPRAKO, MESOHUP, SOPRANRP, SOPRANRK)

Obhajoby kvalifikačních prací a SZZ

6. 11. 2023 – podání přihlášky ke SZZ, vložení kvalifikační práce studenty do IS/STAG – absolventské ročníky pro lednový termín obhajob a SZZ (kromě Teologie online)

30. 11. 2023 – podání přihlášky ke SZZ – absolventské ročníky Teologie online pro lednový termín obhajob a SZZ

1. – 8. 12. 2023 – zápis studentů na jednotlivé zkouškové termíny předmětů SZZ v IS/STAG (kromě bakalářských studijních programů SOPRA, SOPRAKO, MESOHUP a Teologie online)

11. – 22. 12. 2023 – zápis studentů na jednotlivé zkouškové termíny předmětů SZZ v IS/STAG pro Teologii online

2. 1. – 12. 1. 2024 – obhajoby BP a DP, SZZ – lednový termín

2. 1. – 31. 1. 2024 – SZZ Teologie online – lednový termín

15. 4. 2024 – podání přihlášky ke SZZ (kromě bakalářských studijních programů SOPRA, SOPRAKO, MESOHUP)

15. 4. 2024 – vložení kvalifikační práce studenty do IS/STAG – absolventské ročníky prezenčního a kombinovaného studia (kromě bakalářských studijních programů SOPRA, SOPRAKO, MESOHUP)

25. 4. 2024 – podání přihlášky ke SZZ – bakalářské studijní programy SOPRA, SOPRAKO, MESOHUP. Vložení BP práce studenty do IS/STAG – absolventské ročníky prezenčního a kombinovaného studia bakalářských studijních programů SOPRA, SOPRAKO, MESOHUP

6. – 13. 5. 2024 – zápis studentů na jednotlivé zkouškové termíny předmětů SZZ v IS/STAG (kromě bakalářských studijních programů SOPRA, SOPRAKO, MESOHUP a Teologie online)

20. – 25. 5. 2024 – zápis studentů na jednotlivé zkouškové termíny předmětů SZZ v IS/STAG pro Teologii online

20. 5. – 31. 5. 2024 – obhajoby BP a DP, SZZ na CMTF (kromě Teologie online)

Od 3. 6. – SZZ programu Teologie online

5. 6. – 14. 6. 2024 – SZZ bakalářských studijních programů SOPRA, SOPRAKO, MESOHUP

28. 6. 2024 – podání přihlášky ke SZZ pro srpnový termín obhajob a SZZ (SOCPED – stará akreditace, SOPRA, SOPRAKO, MESOHUP, SOPRANRP, SOPRANRK, opravný termín pro SODEM, SODEMKO)

28. 6. 2024 – vložení kvalifikační práce studenty do IS/STAG, (SOCPED – stará akreditace, SOPRANRP, SOPRANRK, opravný termín pro SODEM, SODEMKO)

31. 7. 2024 – vložení kvalifikační práce studenty do IS/STAG pro srpnový termín obhajob (SOPRA, SOPRAKO, MESOHUP)

19. 8 – 5. 9. 2024  – obhajoby BP a DP, SZZ – srpnový termín (SOCPED – stará akreditace, SOPRA, SOPRAKO, MESOHUP, SOPRANRP, SOPRANRK, opravný termín pro SODEM, SODEMKO)

 

 

Studijní plány pro akademický rok 2023/2024

ČÍSLO PROGRAMU

NÁZEV PROGRAMU

TYP / FORMA STUDIA

PORTAL

B0288A100002

Etika a kultura v mediální komunikaci 

Bc / kombinovaná

https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAEOTIzNRMBAAAAAQAIc3RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3NTQ3OQAAAAA*#prohlizeniSearchResult

 

B0288A100002

Etika a kultura v mediální komunikaci 

Bc / prezenční

https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAEOTIzNRMBAAAAAQAIc3RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3NTQ3NwAAAAA*#prohlizeniSearchResult

 

M0221A100001

Katolická teologie

Mgr / prezenční

https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAEOTIzNRMBAAAAAQAIc3RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3NTQ3MgAAAAA*#prohlizeniSearchResult

B0923P240008

Mezinárodní sociální a humanitární práce

Bc / prezenční

https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAEOTIzNRMBAAAAAQAIc3RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3NTQ1NgAAAAA*#prohlizeniSearchResult

B0221A300001

Náboženství se zaměřením na vzdělávání

Bc / kombinovaná

https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAEOTIzNRMBAAAAAQAIc3RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3NTQ0NQAAAAA*#prohlizeniSearchResult

B0923P240006

Sociální práce

Bc / kombinovaná

https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAEOTIzNRMBAAAAAQAIc3RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3NTQzMwAAAAA*#prohlizeniSearchResult

B0923P240006

Sociální práce

Bc / prezenční

https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAEOTIzNRMBAAAAAQAIc3RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3NTQyOAAAAAA*#prohlizeniSearchResult

B0923P240011

Sociální práce s dětmi a mládeží

Bc / kombinovaná

https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAEOTIzNRMBAAAAAQAIc3RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3NTMwOAAAAAA*#prohlizeniSearchResult

B0923P240011

Sociální práce s dětmi a mládeží

Bc / prezenční

https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAEOTIzNRMBAAAAAQAIc3RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3NTMxMAAAAAA*#prohlizeniSearchResult

N0923P240001RD

Sociální práce - specializace Sociální práce s rodinou

Navazující / kombinovaná

https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAEOTIzNRMBAAAAAQAIc3RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3NTI5NAAAAAA*#prohlizeniSearchResult

N0923P240001RD

Sociální práce - specializace Sociální práce s rodinou

Navazující / prezenční

https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAEOTIzNRMBAAAAAQAIc3RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3NTI5MQAAAAA*#prohlizeniSearchResult

B0221A100005

Teologické nauky

Bc / kombinovaná

https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAEOTIzNRMBAAAAAQAIc3RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3NTI3OAAAAAA*#prohlizeniSearchResult

 

N0221A100005

Teologické nauky

Navazující / kombinovaná

https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAEOTIzNRMBAAAAAQAIc3RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3NTI3MAAAAAA*#prohlizeniSearchResult

 

B0221A100015

Teologie

Bc / distanční

https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAEOTIzNRMBAAAAAQAIc3RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3NTI2NQAAAAA*#prohlizeniSearchResult

N0114A300025

Učitelství náboženství pro základní školy

Navazující / kombinovaná

https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAEOTIzNRMBAAAAAQAIc3RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3NTI0OQAAAAA*#prohlizeniSearchResult

N0923P240002

Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci

Navazující / prezenční

https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAEOTIzNRMBAAAAAQAIc3RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3NTI0MgAAAAA*#prohlizeniSearchResult

N0923P240002

Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci

Navazující / kombinovaná

https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAEOTIzNRMBAAAAAQAIc3RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3NTIzNwAAAAA*#prohlizeniSearchResult


 

Souhrnné informace o CMTF a studiu - BROŽURA

  • VEDENÍ CMTF
  • AKADEMICKÝ SENÁT CMTF
  • VĚDECKÁ RADA CMTF
  • DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
  • INFO DĚKANÁT CMTF, JEDNOTLIVÉ REFERÁTY
  • SEZNAM KATEDER A KONTAKTY
  • VÝPIS Z HARMONOGRAMU AKADEMICKÉHO ROKU 2023/2024

Formuláře studijního oddělení


 

Poplatky spojené se studiem

  • Student zjistí informace o poplatcích za studium (datum, od kdy má platit za studium dle § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) po svém přihlášení do systému STAG, v horizontálním menu záložka "Moje studium", portlet "Moje údaje", kde se nachází údaj "Závazky studenta vůči škole - co má student zaplatit".
  • Studentovi je o poplatcích vždy zasláno Rozhodnutí rektora Univerzity Palackého v Olomouci. Rozhodnutí vydává rektor prostřednictvím Oddělení pro studium Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)