Průběh studia

Důležité termíny 2022/2023

Splnění studijních povinností

5. 9. 2022MEZNÍ TERMÍN PRO SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ za akadem. rok 2021/2022

7. 11. 2022 – termín pro splnění studijních povinností – absolventské ročníky prezenčního a kombinovaného studia pro lednový termín obhajob a SZZ

15. 5. 2023 – termín pro splnění studijních povinností – absolventské ročníky prezenčního a kombinovaného studia (kromě bakalářských studijních programů SOPRA, SOPRAKO, MESOHUP)

19. 5. 2023 – termín pro splnění studijních povinností – absolventské ročníky prezenčního a kombinovaného studia bakalářských studijních programů SOPRA, SOPRAKO, MESOHUP

30. 6. 2023 – termín pro splnění studijních povinností pro srpnový termín obhajob a SZZ (KKV, KKS)

Ukončení výuky na CMTF

12. 5. 2023 – ukončení výuky prezenčního studia na CMTF UP v letním semestru (kromě programů realizovaných ve spolupráci s CARITAS-VOŠs)

3. 6. 2023 – ukončení přednášek kombinovaného studia na CMTF UP

Ukončení výuky programů realizovaných s CARITAS-VOŠs

5. 5. 2023 – ukončení výuky absolventských ročníků prezenčního studia na CARITAS-VOŠs

19. 5. 2023 – ukončení výuky 1. a 2. ročníku prezenčního studia na CARITAS-VOŠs

Obhajoby kvalifikačních prací a SZZ

7. 11. 2022 – podání přihlášky ke SZZ, vložení kvalifikační práce studenty do IS/STAG – absolventské ročníky pro lednový termín obhajob a SZZ

3. 1. – 13. 1. 2023 – obhajoby BP a DP, SZZ – lednový termín

14. 4. 2023 – podání přihlášky ke SZZ (kromě bakalářských studijních programů SOPRA, SOPRAKO, MESOHUP)

14. 4. 2023 – vložení kvalifikační práce studenty do IS/STAG – absolventské ročníky prezenčního a kombinovaného studia (kromě bakalářských studijních programů SOPRA, SOPRAKO, MESOHUP)

25. 4. 2023 – podání přihlášky ke SZZ – bakalářské studijní programy SOPRA, SOPRAKO, MESOHUP. Vložení BP práce studenty do IS/STAG – absolventské ročníky prezenčního a kombinovaného studia bakalářských studijních programů SOPRA, SOPRAKO, MESOHUP.

8. – 15. 5. 2023 – zápis studentů na jednotlivé zkouškové termíny předmětů SZZ v IS/STAG (kromě bakalářských studijních programů SOPRA, SOPRAKO, MESOHUP)

22. 5. – 2. 6. 2023 – obhajoby BP a DP, SZZ na CMTF

5. 6. – 9. 6. 2023 – SZZ bakalářských studijních programů SOPRA, SOPRAKO, MESOHUP

30. 6. 2023 – vložení kvalifikační práce studenty do IS/STAG, podání přihlášky ke SZZ pro srpnový termín obhajob a SZZ (KKV, KKS)

21. 8 - 31. 8. 2023  – obhajoby BP a DP, SZZ – srpnový termín,  Pro programy SOPRA, SOPRAKO, MESOHUP, SOPRANRP, SOPRANRK se jedná pouze o termín opravný.

 

Studijní plány pro akademický rok 2022/2023

ČÍSLO PROGRAMU

NÁZEV PROGRAMU

TYP / FORMA STUDIA

PORTAL

B0288A100002 Etika a kultura v mediální komunikaci  Bc / kombinovaná Portál UPOL
B0288A100002 Etika a kultura v mediální komunikaci  Bc / prezenční Portál UPOL
M0221A100001 Katolická teologie Mgr / prezenční Portál UPOL
B0923P240008 Mezinárodní sociální a humanitární práce Bc / prezenční Portál UPOL
B0221A300001 Náboženství se zaměřením na vzdělávání Bc / kombinovaná Portál UPOL
B0923P240006 Sociální práce Bc / kombinovaná Portál UPOL
B0923P240006 Sociální práce Bc / prezenční Portál UPOL
B0923P240011 Sociální práce s dětmi a mládeží Bc / kombinovaná Portál UPOL
B0923P240011 Sociální práce s dětmi a mládeží Bc / prezenční Portál UPOL
N0923P240001RD Sociální práce - specializace Sociální práce s rodinou Navazující / kombinovaná Portál UPOL
N0923P240001RD Sociální práce - specializace Sociální práce s rodinou Navazující / prezenční Portál UPOL
B0221A100006 Teologická studia Bc / prezenční Portál UPOL
N0221A100006 Teologická studia Navazující / prezenční Portál UPOL
B0221A100005 Teologické nauky Bc / kombinovaná Portál UPOL
N0221A100005 Teologické nauky Navazující / kombinovaná Portál UPOL
B0221A100015 Teologie Bc / distanční Portál UPOL
N0114A300025 Učitelství náboženství pro základní školy Navazující / kombinovaná Portál UPOL
N0923P240002 Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci Navazující / prezenční Portál UPOL
N0923P240002 Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci Navazující / kombinovaná Portál UPOL

 

Souhrnné informace o CMTF a studiu - BROŽURA

  • VEDENÍ CMTF
  • AKADEMICKÝ SENÁT CMTF
  • VĚDECKÁ RADA CMTF
  • DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
  • INFO DĚKANÁT CMTF, JEDNOTLIVÉ REFERÁTY
  • SEZNAM KATEDER A KONTAKTY
  • VÝPIS Z HARMONOGRAMU AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Formuláře studijního oddělení


 

Poplatky spojené se studiem

  • Student zjistí informace o poplatcích za studium (datum, od kdy má platit za studium dle § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) po svém přihlášení do systému STAG, v horizontálním menu záložka "Moje studium", portlet "Moje údaje", kde se nachází údaj "Závazky studenta vůči škole - co má student zaplatit".
  • Studentovi je o poplatcích vždy zasláno Rozhodnutí rektora Univerzity Palackého v Olomouci. Rozhodnutí vydává rektor prostřednictvím Oddělení pro studium Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)