Zahraniční aktuality CMTF

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Aktuality ze zahraničního oddělení rektorátu

Ministerstvo zahraničních věcí Státu Katar nabízí 5 stipendií na roční intenzivní výuku arabštiny na Qatar University (Arabic Language Center for Non Native speakers).

Qatar Universtity nabízí možnost poskytnout zdarma výuku, ubytování, dopravu, studijní materiály, měsíční kapesné a letenky. V případě velkého zájmu je Qatar University připravena poskytnou dalším zájemcům zdarma výuku bez další finanční podpory.

CV a motivační dopis mohou studenti posílat do 21. června na e-mail paní Simoně Drahoňovské ze ZÚ Dauha (simona.drahonovska@mzv.gov.cz).

Olomoucký kraj vyhlašuje 2. kolo příjmu žádostí do dotačního programu „Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2024“. Ten umožňuje studentům vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje a se studijním průměrem za poslední ukončený ročník studia do 1,80 získat dotaci na studijní pobyt v zahraničí.

Z dotačního programu je možné žádat o finanční podporu na úhradu výdajů v průběhu studijního pobytu příjemce v zahraničí a v přímé souvislosti s jeho uskutečněním, např. k úhradě cestovních výdajů, k úhradě výdajů na ubytování příjemce v místě studijního pobytu, k úhradě nákupu studijních materiálů, k úhradě výdajů za stravování příjemce v průběhu studijního pobytu či k úhradě školného.

O dotaci lze požádat v rámci 2. kola příjmu žádostí do 28. 6. 2024 do 12:00 hodin. Více informací naleznete ZDE.

Fulbrightova komise na Ukrajině hledá kandidáty do programu FLTA (Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program). Fulbright je americký akademický výměnný program, který vznikl roku 1946. 

Program FLTA je zaměřen na učitelské stáže zahrnující devítiměsíční výuku ukrajinského jazyka na univerzitách v USA.

Přihlásit se mohou začínající učitelé a mladí profesionálové ve věku pod 30 let se zaměřením na ukrajinskou lingvistiku, literaturu, tlumočení a překlad, komunikaci, žurnalistiku, americká studia a výuku anglického jazyka. Žadatelé musejí mít bakalářský či magisterský titul v době zahájení stipendia (červenec 2025).

Mezi povinnosti účastníků programu FLTA se řadí:

 • výuka a asistence při výuce ukrajinského jazyka (20 hodin týdně)
 • studium min. 2 disciplín za semestr (jedním z nich jsou americká studia)
 • komunikace se členy komunity
 • organizace a hostování kulturních a vzdělávacích akcí, setkání, jazykových klubů apod.

Mezní termín pro podání přihlášek je 14. července 2024.

Detailnější informace jsou k nalezení na webových stránkách ukrajinské Fulbrightovy komise.

V minulém týdnu jsme na Úseku pro mezinárodní spolupráci UP již podeváté přivítali kolegyně a kolegy z partnerských univerzit v rámci Erasmus+ International Staff Week. Do Olomouce dorazilo 18 zástupců především z řad koordinátorů programu Erasmus+ a dalších pracovníků zahraničních oddělení. Různorodou skupinu reprezentovali kolegyně a kolegové jak z evropských zemí, tak ze zemí mimo Evropu. Své zastoupení našlo Polsko, Německo, Kypr, Ukrajina, Zambie, Dominikánská republika, Gruzie či Kanada.

Nosnými pilíři celého Staff Weeku byly čtyři workshopy. První ze série přednášek byla zaměřena na Studenty se specifickými potřebami, kterou si přichystala kolegyně a kolega z Centra podpory studentů se specifickými potřebami. Účastníci měli možnost nejen dozvědět se o službách, které centrum nabízí jak českým, tak zahraničním studentům, ale také poslechnout si zkušenosti dvou českých studentů, kteří se i přes svůj zdravotní hendikep rozhodli za podpory centra vycestovat na studijní pobyt do zahraničí. Jednou ze stěžejních aktivit celého Staff Weeku byla přednáška na téma Propagace studentských mobilit na sociálních sítích vedená Mgr. Erikou L´ahkou, projektovou manažerkou ČEZ a bývalou marketing manažerkou Zahraničního oddělení na ČVUT. Cílem přednášky byla snaha nalézt nejefektivnější způsoby a cesty komunikace s generací Z prostřednictvím sociálních sítí. Již tradičně v programu nechyběl workshop zaměřený na aktuální témata v programu Erasmus+ s primárním zaměřením na Mezinárodní kreditovou mobilitu. Přednášková část programu byla zakončena interaktivním workshopem Podpora mezinárodní komunity pod vedením Welcome Office UP. S rozšiřující se internacionalizací a s ní spojeným růstem mezinárodní komunity na UP se také zvyšuje poptávka po centrech či odděleních zaměřenými na integraci této komunity do studentského i běžného života na UP a v Olomouci. Tuto funkci ve velkém zastává např. již zmíněná Welcome Office, Zahraniční oddělení daních fakult, ESN UP Olomouc a další univerzitní součásti. Naši účastníci dostali během workshopu možnost ve skupinách vytvořit svoji vlastní "ideální" Welcome Office a touto hravou formou tak společně sdílet své nápady a zkušenosti.

Stejně důležité jako zmíněné workshopy byly aktivity, díky kterým naši zahraniční kolegové poznali nejen Univerzitu Palackého, ale i město Olomouc, tradici i kulturu České republiky. V programu proto nechyběly prezentace o Univerzitě Palackého a České republice, dále lekce českého jazyka či komentovaná prohlídka Aplikačního centra BALUO vedenou proděkanem pro zahraniční vztahy Fakulty tělesné kultury, Mgr. Michalem Kudláčkem Ph.D.. Své nasbírané znalosti a týmového ducha účastníci uplatnili během hry Scavengerhunt a nově získaná přátelství prohloubili během výletu do nedaleké Kroměříže.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci letošního ročníku Erasmus+ International Staff Week. Pevně věříme, že byl tento týden pro všechny účastníky inspirativní minimálně tolik, jako byl pro nás. Opět jsme se přesvědčili, že máme v zahraničí skvělé partnery.

Jak letošní Erasmus+ International Staff Week vypadal se můžete podívat v naší fotogalerii.

Chystáte se v akademickém roce letech 2024-2025 vycestovat za studiem do Francii? Pak je tato akce právě pro vás!

Campus France Czech Republic zve na předodjezdovou akci „Bienvenue en France“, během níž poskytne všechny potřebné informace týkající se mimo jiné životních nákladů ve Francii, bydlení, zdravotního pojištění apod.

V rámci akce bude také možnost setkat se s českou studentkou, která momentálně studuje na jedné z francouzských univerzit, a která se s účastníky podělí o své zkušenosti a zodpoví na všechny dotazy.

Zúčastnit se můžete:

 • Fyzického setkání: 25. června 2024 v 17:30 ve Francouzském institutu v Praze (Štěpánská 35, Praha 1)
 • Online relace: 26. června 2024 ve 12:00 na Zoomu (odkaz vám bude zaslán e-mailem 25. června)

Na obě akce je nutná registrace přes tento odkaz, nejpozději do 23. června 2024 do 23:59.

Akce je zdarma a bude probíhat v angličtině.

Nezapomeňte sledovat Faceebokovou událost face-to-face setkání i online relace.

Zdroj: Campus France Czech Republic

Česká centra vyhlašují výběrová řízení na rok 2024. Pokud máte o stáže zájem, zašlete CV a motivační dopis přímo na vybrané centrum.

Obecné dotazy můžete směřovat na Terezu Puldovoupuldova@czechcentres.cz

V případě zájmu o lektorskou spolupráci v síti Českých center pošlete CV a motivační dopis na: ouhledova@czechcentres.cz. Znalost cizího jazyka zahraničního centra není podmínkou, nicméně zvyšuje kvalifikaci lektora. Znalost cizího jazyka zahraničního centra není podmínkou, nicméně zvyšuje kvalifikaci lektora.

Vybraný uchazeč může zažádat o finanční podporu v rámci programu Erasmus+, a to ve výši 630 EUR nebo 750 EUR/měsíc (dle lokace) + cestovní pojištění.

Typy stáží

Stáže v ústředí Českých center

Česká centra v zahraničí

Přehled stáží

Zdroj: https://czechcentres.gov.cz/o-nas/kariera/nabidka-stazi

Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu vyhlašuje výběrové řízení na stáž v období srpen 2024 až leden 2025 pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol. Stáž je vhodná pro studenty oborů mezinárodních vztahů, politologie, ekonomie, evropských studií, skandinávských studií a komunikace, ale není na tyto obory limitována.

ZÚ Stockholm nabízí stáže v odvětvích komunikace a PR, politické analýzy zejména se zaměřením na bezpečnost a ekonomické diplomacie. Stážisté se mohou zaměřit na jedno i více odvětví.

Pracovní náplní

 • podpora při realizaci projektů
 • spolupráce při zpracování analytických zpráv a průzkumu
 • účast na některých jednáních, briefinzích a konferencích
 • příprava příspěvků a správa sociálních médií
 • administrativní podpora ZÚ

Minimální doba pobytu: 3 měsíce

Preferovaná doba pobytu: 5měsíců

Délka stáže: min. 3 měsíců s možností prodloužení – v druhé pol. 2024

Předpoklady úspěšného žadatele

 • státní občanství ČR
 •  trestní bezúhonnost
 • výborná znalost českého a anglického jazyka, znalost švédštiny je výhodou
 • výborná znalost práce ne PC
 • zájemce je studentem na VŠ v bakalářském, magisterském nebo na magisterské studium navazujícím doktorském studijním program
 • nebo absolventem bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení.

V případě zájmu o stáž zašlete na emailovou adresu stockholm@mzv.gov.cz

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis obsahující: upřesnění specializace, okruhu zájmu, preferovaný termín
 • potvrzení o studiu nebo doklad o úspěšném absolvování studia
 • ormulář „Žádost o uskutečnění stáže
 • formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • formulář „Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti
 • kopii občanského průkazu se souhlasem k pořízení kopie
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

Vybraný uchazeč si může požádat o stidpendium v rámci programu Erasmus+ ve výši 750 EUR/měsíc + cestovní pojištění.

Další informace jsou k dispozici na stránkách MZV ČR.

Kosovo International Summer Academy zve všechny zájemce na letní školu se zaměřením na “Peace building in post-conflict areas – Diplomacy, Leadership and Negotiations”.

Datum a místo konání

 • První část: 15. - 25. července 2024, Prishtina, Kosovo
 • Druhá část: 5. - 15. srpna 2024, Prishtina, Kosovo

*Uchazeči se mohou přihlásit a zúčastnit se pouze jedné části.

Kosovo International Summer Academy přivítá význačné profesory z nejprestižnějších světových univerzit, diplomaty, vysoce postavené úředníky a zástupce občanské společnosti, aby vyučovali kurzy a přednášeli na témata: Politics, Economics, Diplomacy, Peaceful Conflict Resolution, Leadership and Negotiations, Professional Etiquette and Protocol, EU Integration Process, International Law, Transitional Justice, Human Rights, Women’s Rights in the Western Balkans, International Justice, International Security, The Role of Civic Society in Peacebuilding.

Během studia v Kosovu budete mít příležitost zúčastnit se různých exkurzí a kulturních aktivit, jako je např. prohlídka města, exkurze do Prizrenu, Mitrovice či do jeskyně Gadime či setkání s vysoce postavenými ambasadory a úředníky.

Podmínky na uchazeče

 • věk více než 18 let, narození v roce 1990 a později
 • studenti bakalářského a magisterského programu i absolventi, a mladí odborníci

Poplatek

 • 1050 EUR
 • zahrnuje: školné, ubytování po dobu trvání celého programu, dopravu z letiště na hotel, stravování, coffee breaky, odborné výlety

Kritéria pro udělování stipendií - při přijímacím řízení se berou v úvahu následující kritéria:

 • včasné odeslání přihlášky
 • finanční potřeba
 • zásluhy a stávající vedoucí zkušenosti

Uzávěrka přihlášek
ČÁST I –15. – 25. července 2024

 • Přednostní termín: 30. dubna 2024
 • Uzávěrka víz: 10. května 2024 (Tento termín platí, pokud ke vstupu do Kosova potřebujete vízum).
 • Konečný termín: 14. června 2024 (Žadatelé, kteří mají občanství země, která nepotřebuje vízum pro vstup do Kosova).

ČÁST II – 5. – 15. 8. 2024

 • Přednostní termín: 15. května 2024
 • Uzávěrka víz: 10. května 2024 (Tento termín platí, pokud potřebujete vízum ke vstupu do Kosova)
 • Konečný termín: 21. června 2024 (Žadatelé, kteří mají občanství země, která nepotřebuje vízum pro vstup do Kosova).

Odkaz na přihlášku naleznete ZDE. Pro více informací navštivte webovou stránku Kosovo International Summer Academy.

 

Od 1. dubna 2024 se mohou zájemci přihlásit do Fulbrightova programu pro pobyty v USA v akademickém roce 2025/2025, a to v následujících programech.

Fulbrightovo postgraduální stipendium

 • studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM
 • studium celého programu či výzkumný pobyt v délce 4-9 měsíců
 • podmínkou je dokončené bakalářské studium a dobrá znalost angličtiny
 • nutnost zvacího dopisu z USA
 • 1. září 2024 uzávěrka přihlášek pro studijní (degree) pobyty
 • 1. února 2025 uzávěrka přihlášek pro výzkumné projekty
 • více informací k nalezení ZDE
   

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející

 • pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny
 • stipendium na 3-10 měsíců
 • podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná/pedagogická činnost, kvalitní výzkumný projekt
 • nutnost zvacího dopisu z USA
 • 1. listopadu 2024 uzávěrka přihlášek
 • více informací k nalezení ZDE
   

Fulbrightovo stipendium pro profesní odborníky

 • pobyty určené k výzkumu, studiu a získávání dalších profesních zkušeností
 • primárně (ne exkluzivně) pro umělecké obory, management muzeí a galerií, management uměleckých sbírek, veřejná správa a politika, kreativní psaní, žurnalistiky, atd.
 • pro odborníky v disciplínách, kde obvykle není konečným stupněm vzdělání Ph.D.
 • stipendium na 3-10 měsíců
 • podmínkou je minimálně MA (Mgr.) a 7 let profesní praxe s vynikajícími výsledky v oboru
 • 1. listopadu 2024 uzávěrka přihlášek
 • více informací k nalezení ZDE
   

Fulbright-Masarykovo stipendium

 • pro zástupce akademické obce aktivní také v akademickém a veřejném životě (akademický senát, nezisková organizace, místní samospráva apod.)
 • pro všechny obory ve třech kategoriích: juniorské (před dosažením titulu Ph.D.), postdoktorské (max. 5 let od získání titulu Ph.D.), seniorské (získání titul Ph.D. před více než 5 lety)
 • podmínkou je mimoakademická činnost a předchozí úspěšná výzkumná/pedagogická činnost, kvalitní výzkumný projekt
 • nutnost pozvání z USA
 • stipendium na 3-10 měsíců
 • 1. listopadu 2024 uzávěrka přihlášek
 • více informací k nalezení ZDE
   

Fulbright-Schumanovo stipendium

 • evropsko-americký program pro výzkum témat EU a transatlantských vztahů USA-EU
 • určeno pro Ph.D. studenty, držitele Ph.D. a vzdělávací experty včetně univerzitních administrátorů
 • více informací k nalezení ZDE
   

Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře a medicínské obory

 • pro lékaře a vědce ve všech oborech medicíny a na medicínu navazujících oborech
 • možnost účastnit se pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School
 • stipendium na 3-10 měsíců
 • 1. února 2025 uzávěrka přihlášek
 • více informací k nalezení ZDE
   

Fulbrigtova komise zve všechny zájemce na sérii webinářů:

 • 17. dubna 2024 Program pro studenty
 • 18. dubna 2024 Program pro vědce a přednášející
 • 24. dubna 2024 Fulbright-Masarykův program: všechny kategorie
 • 17. května 2024 Webinář pro administrátory ze zahraničních oddělení a oddělení vědy a výzkumu, příslušné proděkany a prorektory, zaměřený na hostování amerických stipendistů

Informace k webinářům jsou k dispozici na webové stránce Fulbrightova programu.

Více informací o nabízených stipendiích naleznete také v tomto infoletáku.

Zdroj: fulbright.cz

Get ready for our summer semester tours happening this month. Secure your spot now to explore the wonders and hidden treasures of Olomouc and Palacký University.

Old Prints and Historical Library Tour

Join us on April 22, 2024, at 4:00 PM for a journey through the history of printing, dating back to the founding of our university in 1573. Discover rare manuscripts, ancient texts, and documents signed by famous authors in our historical libraries. These special areas are being opened exclusively for you, offering a unique glimpse into the documents that shaped Europe as we know it today. And the best part? It’s completely free!

Registration is Now Open for April 22, 2024.
(more information is available in the registration form)

Olomouc Sightseeing Tour

Ever wondered about the hidden gems of Olomouc? On April 29, 2024, at 4:00 PM, you’ll have the chance to uncover the most significant historical spots in Olomouc. This free guided tour in English will lead you through the city's historical buildings and important monuments, offering insights you won’t find anywhere else. Don’t miss this chance to explore the city’s secret corners with our professional guide!

Registration is Now Open for April 29, 2024.
(more information is available in the registration form)

The Division for International Cooperation and its Welcome Office are excited to offer these tours, thanks to our collaboration with professional librarians and guides. We can not wait to see you at one or both of these tours! With no cost to attend, this is a fantastic opportunity to broaden your horizons or familiarize yourself with Olomouc's landmarks.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)