Poradenství

Centrum poradenské služby CMTF UP zajišťuje psychologické a studijní poradenství. Poskytuje rovněž osobní doprovázení a pastorační službu studentům, vyučujícím a zaměstnancům CMTF.

Psychologické poradenství v otázkách osobních, vztahových a náboženských

prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
58 563 7001
peter.tavel@upol.cz
Konzultace po předchozím objednání.


Poradenství v záležitostech studia na CMTF, volby studijních programů, nostrifikace, rigorózního řízení a celoživotního vzdělávání

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti
58 563 7003, 739 249 028
jiri.pospisil@upol.cz

Mgr. Kristýna Hradilová
vedoucí studijního oddělení
58 563 7174
kristyna.hradilova@upol.cz


Pro možnosti studia v zahraničí

doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.
proděkan pro zahraniční záležitosti
58 563 7126
dominik.opatrny@upol.cz

Mgr. Petra Hubená
referentka pro zahraniční vztahy
58 563 7340
petra.hubena@upol.cz