Útvary děkanátu

Sekretariát děkana

Děkanát Cyrilometodějské teologické fakulty UP
Univerzitní 22
771 11 Olomouc
dekanat.cmtf@upol.cz
58 563 7111
58 563 7005

Asistentka děkana

Univerzitní 22
místnost: 4.01

Centrum poradenské služby

Centrum poradenské služby CMTF UP zajišťuje psychologické a studijní poradenství. Poskytuje rovněž osobní doprovázení a pastorační službu studentům, vyučujícím a zaměstnancům CMTF.

Psychologické poradenství v otázkách osobních, vztahových a náboženských:
prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
585 637 001
peter.tavel@upol.cz
Konzultace po předchozím objednání.

Poradenství v záležitostech studia na CMTF UP:
Jana Zajacová
vedoucí studijního oddělení
585 637 010
jana.zajacova@upol.cz

Pro studijní záležitosti a pro nostrifikaci studia konaného v zahraničí:
doc. Petr Chalupa, Th.D.
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti
585 637 003
petr.chalupa@upol.cz

Pro oblast dalšího vzdělávání (zvláště celoživotní vzdělávání):
Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D.
proděkanka pro organizaci, rozvoj, vnější vztahy a další vzdělávání
739 249 025, 585 637 002
marta.cincialova@upol.cz

Pro možnosti studia v zahraničí:
Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.
proděkan pro zahraniční záležitosti
739 249 026, 585 637 006
tomas.parma@upol.cz

Mgr. Petra Hubená
referentka pro zahraniční vztahy
585 637 340
petra.hubena@upol.cz

Studijní oddělení

585637010
Univerzitní 22
místnost: 3.01
pondělí – čtvrtek 9:30 – 11:00 hod. (případně dle domluvy e-mailem)
přijímací řízení

585637013
Univerzitní 22
místnost: 3.02
studijní obory:
Charitativní a sociální práce (Bc., NMgr.)
Mezinárodní sociální a humanitární práce (Bc., NMgr.)
Mezinárodní humanitární a sociální práce (NMgr.)

585637011
Univerzitní 22
místnost: 3.02
studijní obory:
Teologické nauky (Bc., NMgr.)
Teologická studia (Bc., NMgr.)
Sociální pedagogika (Bc., NMgr.)
Spirituální a křesťanská formace dospělých (Mgr.)
Katolická teologie (Mgr.)
Učitelství náboženství pro základní školy (Mgr.)
Učitelství náboženství pro základní školy + Katechetika (NMgr.)
agenda týkající se stipendií

Pozor — změna úředních hodin

v období od 9. 7. do 24. 8. 2018.

Ve dnech 30. — 31. 7. 2018 jsou úřední hodiny zrušeny z důvodu dovolené.

po9:00 — 11:0013:00 — 14:00
út9:00 — 11:00
st9:00 — 11:0013:00 — 14:00
čt9:00 — 11:00

Úřední hodiny

po9:00 — 11:0014:00 — 15:00
út9:00 — 11:00
st9:00 — 11:0014:00 — 15:00
čt9:00 — 11:00

Úřední hodiny pro studenty kombinovaného studia

Fakulta otevřena v sobotu dne:Úřední hodiny na studijním oddělení:
26. 8. 2017studijní oddělení tento den uzavřeno
2. 9. 2017studijní oddělení tento den uzavřeno
16. 9. 201712:00 — 14:00 hod.
7. 10. 20179:00 — 14:00 hod.
14. 10. 2017studijní oddělení tento den uzavřeno
(výuka pouze oboru SOCPED-KS — umístění výuky dle rozvrhu)
4. 11. 20179:00 — 14:00 hod.
11. 11. 2017studijní oddělení tento den uzavřeno
25. 11. 2017studijní oddělení tento den uzavřeno
2. 12. 2017studijní oddělení tento den uzavřeno
16. 12. 2017studijní oddělení tento den uzavřeno
2018
6. 1. 20189:00 — 14:00 hod.
13. 1. 2018studijní oddělení tento den uzavřeno
27. 1. 2018studijní oddělení tento den uzavřeno
3. 2. 20189:00 — 14:00 hod.
10. 2. 2018studijní oddělení tento den uzavřeno
17. 2. 2018studijní oddělení tento den uzavřeno
3. 3. 20189:00 — 14:00 hod.
10. 3. 2018studijní oddělení tento den uzavřeno
(výuka pouze oboru SOCPED-KS — umístění výuky dle rozvrhu)
17. 3. 2018studijní oddělení tento den uzavřeno
7. 4. 2018studijní oddělení tento den uzavřeno
14. 4. 20189:00 — 14:00 hod.
21. 4. 2018studijní oddělení tento den uzavřeno
12. 5. 20189:00 — 14:00 hod.
(ukončení přednášek kombinované formy studia)
19. 5. 2018studijní oddělení tento den uzavřeno
26. 5. 2018studijní oddělení tento den uzavřeno
2. 6. 2018studijní oddělení tento den uzavřeno
9. 6. 2018studijní oddělení tento den uzavřeno
16. 6. 2018studijní oddělení tento den uzavřeno
23. 6. 2018studijní oddělení tento den uzavřeno
25. 8. 2018studijní oddělení tento den uzavřeno
1. 9. 2018studijní oddělení tento den uzavřeno

Případná změna úředních hodin bude vždy aktuálně zveřejněna.

Přehled úředních hodin ke stažení.

Referát zahraničních vztahů

Mgr. Petra Hubená
585 637 340
petra.hubena@upol.cz

úřední hodiny pro studenty i zaměstnance:

út | 12,0013,00 hod.  | tř. Svobody 8, kancelář Katedry křesťanské sociální práce

st | po dohodě e-mailem

čt | 10,0013,00 hod. | Univerzitní 22, místnost č. 5.25 (seminární pracovna katedry církevních dějin)

Referát pro organizaci a rozvoj

Zdenka Nohavicová
585 637 012
zdenka.nohavicova@upol.cz

Referát vědy a výzkumu

Jitka Ambrozová
585 637 009
jitka.ambrozova@upol.cz

Referát celoživotního vzdělávání

Mgr. Kristýna Hradilová
585 637 174
kristyna.hradilova@upol.cz

Referát pro rigorózní řízení

Bc. Marta Zachová
585 637 115
marta.zachova@upol.cz

Podatelna

Svatava Müllerová
585 637 014
svatava.mullerova@upol.cz

Mgr. Kristýna Hradilová
585 637 174
kristyna.hradilova@upol.cz

Bc. Marta Zachová
585 637 115
marta.zachova@upol.cz

Archiv

Mgr. Kristýna Hradilová
585 637 174
kristyna.hradilova@upol.cz

Ekonomika a provoz

Ekonomika a provoz je řízena tajemníkem fakulty, do jehož kompetence spadá přímé vedení následujících oddělení:

Personální a mzdové oddělení

Úřední hodiny personálního a mzdového oddělení

pondělí - pátek | 9:00 – 11:00 hod. |

Žádáme všechny důrazně o dodržování úředních hodin!

Pracovnice ekonomického oddělení

Simona Daňková
585 637 031
simona.dankova@upol.cz

Ekonomické oddělení

Kancelář ekonomického oddělení:

Budova Univerzitní 22
5. nadzemní podlaží (4. patro)
místnost č. 5.17

Úřední hodiny ekonomického oddělení:

pondělí - pátek | 8:00 – 11:00 hod. |

Žádáme všechny důrazně o dodržování úředních hodin!

Pracovnice ekonomického oddělení:

Ivana Bugnerová, DiS.
585 637 052
ivana.bugnerova@upol.cz

Bc. Marcela Gutteková
585 637 305
marcela.guttekova@upol.cz

Správa budov

Mgr. Ivan Drábek
tajemník fakulty
728 142 575, 585 637 008
ivan.drabek@upol.cz

Kamil Blahut
zámečník-provozní
585 637 035
kamil.blahut@upol.cz

Ivo Březina
strážný, hlídač
585 637 111
ivo.brezina@upol.cz

Alena Černá
strážný, hlídač
585 637 111
alena.cerna@upol.cz

Alena Dysmasová
uklízečka vzděl. zař.
alena.dysmasova@upol.cz

Dobromila Kubáčková
uklízečka vzděl. zař.
dobromila.kubackova@upol.cz

Marie Nováková
uklízečka vzděl. zař.
m.novakova@upol.cz

Lenka Sutorá
uklízečka
lenka.sutora@upol.cz

Martin Lahner
vrátný
585 637 112
martin.lahner@upol.cz

Marry Waqas
uklízečka vzděl. zař.
marry.waqas@upol.cz

Středisko distančního vzdělávání

Vedoucí
Dr. Ing. Eduard Krumpolc, Th.D., CSc.
585 637 130
eduard.krumpolc@upol.cz

Metodik DiV
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
585 637 165
jiri.pospisil@upol.cz

Správce systému
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
585 637 165
jiri.pospisil@upol.cz

Mgr. Ivan Drábek
728 142 575, 585 637 008
ivan.drabek@upol.cz

Metodický pokyn pro realizaci distančního vzdělávání na CMTF UP (MPD 2/07) (*.doc)

Stránky dalšího, zvl. distančního vzdělávání na UP