Výsledky doplňovacích voleb do AS CMTF

čtvrtek 14. listopad 2019, 10:30

Výsledky doplňovacích voleb do akademického senátu CMTF UP konaných ve dnech od 4. 11. 2019 do 13. 11. 2019

Počet voličů, kterým byly lístky vydány: 16 (listinná forma)

Počet odevzdaných hlasů: 111 z toho online 95

Počet platných hlasů: 111

Studenti volení pedagogickou kurií

Kandidáti z řad studentů obdrželi následující počet platných hlasů:
počet hlasůpříjmení, jméno, titulyrok narozeníStudijní program 
18Buchta Vojtěch, Ing.1986Katolická teologieZvolen
5Héczey Viliam, OP1999Katolická teologieNezvolen
4Gerhard Lukáš1998Charitativní a sociální práceNezvolen
2Jiroutová Ráchel1999Charitativní a sociální práceNezvolena
1Hasalíková Michaela1996Mezinárodní sociální a humanitární práceNezvolena
1Korec Ladislav1997Mezinárodní sociální a humanitární práceNezvolen
0Nováková Barbora2000Charitativní a sociální práceNezvolena

Studenti volení studentskou kurií

Kandidáti z řad studentů obdrželi následující počet platných hlasů:
počet hlasůpříjmení, jméno, titulyrok narozeníStudijní program 
46Buchta Vojtěch, Ing.1986Katolická teologieZvolen/vyškrtnut podle článku 5 ods.3 d) Volebního řádu AS CMTF - viz poznámka
31Nováková Barbora2000Charitativní a sociální práceZvolena
30Jiroutová Ráchel1999Charitativní a sociální práceZvolena
29Héczey Viliam, OP1999Katolická teologieNezvolen
19Gerhard Lukáš1998Charitativní a sociální práceNezvolen
12Hasalíková Michaela1996Mezinárodní sociální a humanitární práceNezvolena
10Korec Ladislav1997Mezinárodní sociální a humanitární práceNezvolen

Jmenný seznam zvolených senátorů

Seznam zvolených senátorů

46Buchta Vojtěch, Ing..1986Katolická teologieZvolen za pedagogickou kurii
31Nováková Barbora2000Charitativní a sociální práceZvolena za studentskou kurii
30Jiroutová Ráchel1999Charitativní a sociální práceZvolena za studentskou kurii

Podle Volebního řádu AS CMTF článku 5, ods. 4: „Volební komise zveřejní nejpozději do dvou pracovních dnů po ukončení voleb (hlasování) na elektronické úřední desce CMTF UP výsledky voleb spolu s uvedením konce lhůty na podání stížností na průběh voleb, vypořádá stížnosti a případně rozhodne opakování voleb dle ustanovení čl. 6.“

Podle Volebního řádu AS CMTF článku 6, ods. 2 může podat každý člen akademické obce CMTF UP volební komisi nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb písemnou stížnost na průběh voleb, tj. do 15. 11. 2019 (včetně).

Poznámka vztahující se k vyškrtnutým kandidátům:

Podle Volebního řádu AS CMTF článku 5 ods. 3 senátory se stávají:

„a) prioritně 1 student zvolený pedagogickou kurií (ostatní jsou náhradníci),
b) dále 3 studenti zvolení studentskou kurií, přičemž student zvolený pedagogickou kurií se zde vyškrtne (ostatní jsou náhradníci),
c) prioritně 2 akademičtí pracovníci zvolení studentskou kurií (ostatní jsou náhradníci),
d) dále 6 akademických pracovníků zvolených pedagogickou kurií, přičemž akademičtí pracovníci zvolení studentskou kurií se zde vyškrtnou (ostatní jsou náhradníci).“

Volební komise:

Mgr. Lic. Vít Hlinka, Th.D.
Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D.
Anna Popelková
Kateřina Vaňková
Veronika Poslušná
Tomáš Michal
Libor Kobylka

V Olomouci dne 13. 11. 2019
Mgr. Lic. Vít Hlinka, Th.D.
předseda volební komise

Zpět