Výsledky doplňovacích voleb do AS CMTF

Thursday 14 November 2019, 10:30

Výsledky doplňovacích voleb do akademického senátu CMTF UP konaných ve dnech od 4. 11. 2019 do 13. 11. 2019

Počet voličů, kterým byly lístky vydány: 16 (listinná forma)

Počet odevzdaných hlasů: 111 z toho online 95

Počet platných hlasů: 111

Studenti volení pedagogickou kurií

Kandidáti z řad studentů obdrželi následující počet platných hlasů:
počet hlasů příjmení, jméno, tituly rok narození Studijní program  
18 Buchta Vojtěch, Ing. 1986 Katolická teologie Zvolen
5 Héczey Viliam, OP 1999 Katolická teologie Nezvolen
4 Gerhard Lukáš 1998 Charitativní a sociální práce Nezvolen
2 Jiroutová Ráchel 1999 Charitativní a sociální práce Nezvolena
1 Hasalíková Michaela 1996 Mezinárodní sociální a humanitární práce Nezvolena
1 Korec Ladislav 1997 Mezinárodní sociální a humanitární práce Nezvolen
0 Nováková Barbora 2000 Charitativní a sociální práce Nezvolena

Studenti volení studentskou kurií

Kandidáti z řad studentů obdrželi následující počet platných hlasů:
počet hlasů příjmení, jméno, tituly rok narození Studijní program  
46 Buchta Vojtěch, Ing. 1986 Katolická teologie Zvolen/vyškrtnut podle článku 5 ods.3 d) Volebního řádu AS CMTF - viz poznámka
31 Nováková Barbora 2000 Charitativní a sociální práce Zvolena
30 Jiroutová Ráchel 1999 Charitativní a sociální práce Zvolena
29 Héczey Viliam, OP 1999 Katolická teologie Nezvolen
19 Gerhard Lukáš 1998 Charitativní a sociální práce Nezvolen
12 Hasalíková Michaela 1996 Mezinárodní sociální a humanitární práce Nezvolena
10 Korec Ladislav 1997 Mezinárodní sociální a humanitární práce Nezvolen

Jmenný seznam zvolených senátorů

Seznam zvolených senátorů

46 Buchta Vojtěch, Ing.. 1986 Katolická teologie Zvolen za pedagogickou kurii
31 Nováková Barbora 2000 Charitativní a sociální práce Zvolena za studentskou kurii
30 Jiroutová Ráchel 1999 Charitativní a sociální práce Zvolena za studentskou kurii

Podle Volebního řádu AS CMTF článku 5, ods. 4: „Volební komise zveřejní nejpozději do dvou pracovních dnů po ukončení voleb (hlasování) na elektronické úřední desce CMTF UP výsledky voleb spolu s uvedením konce lhůty na podání stížností na průběh voleb, vypořádá stížnosti a případně rozhodne opakování voleb dle ustanovení čl. 6.“

Podle Volebního řádu AS CMTF článku 6, ods. 2 může podat každý člen akademické obce CMTF UP volební komisi nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb písemnou stížnost na průběh voleb, tj. do 15. 11. 2019 (včetně).

Poznámka vztahující se k vyškrtnutým kandidátům:

Podle Volebního řádu AS CMTF článku 5 ods. 3 senátory se stávají:

„a) prioritně 1 student zvolený pedagogickou kurií (ostatní jsou náhradníci),
b) dále 3 studenti zvolení studentskou kurií, přičemž student zvolený pedagogickou kurií se zde vyškrtne (ostatní jsou náhradníci),
c) prioritně 2 akademičtí pracovníci zvolení studentskou kurií (ostatní jsou náhradníci),
d) dále 6 akademických pracovníků zvolených pedagogickou kurií, přičemž akademičtí pracovníci zvolení studentskou kurií se zde vyškrtnou (ostatní jsou náhradníci).“

Volební komise:

Mgr. Lic. Vít Hlinka, Th.D.
Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D.
Anna Popelková
Kateřina Vaňková
Veronika Poslušná
Tomáš Michal
Libor Kobylka

V Olomouci dne 13. 11. 2019
Mgr. Lic. Vít Hlinka, Th.D.
předseda volební komise

Back