ThLic. Mgr. Michal Štverák

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637210

Katedra komunikace

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

4.04

Asistent

V doktorském studiu je zakotven ve spirituální teologii, v disertaci se věnuje vztahu duchovního života, volného času a odpočinku. Specificky se ve svém oboru soustřeďuje na modlitbu, pouštní otce, vztah dogmatu a spirituality a katechezi. Na gymnáziu učí předměty v oblasti společenských věd. V akademické farnosti v Olomouci má na starost organizaci jejích aktivit. Je frekventantem terapeutického výcviku.

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 15:30–16:30 4.04 Na konzultace je nutné se předem nahlásit emailem.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS fakulty (1. 2. 2021 – 31. 1. 2024)
ČLÁNEK
Štverák M. Střípky duchovní námahy v periferních situacích lidského života. Studia Theologica-Czech Republic. 2024.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Štverák M. Duchovní rozlišování v katechezích papeže Františka. Duchovní doprovázení - charisma vyplývající ze křtu. 2024.
Štverák M. Historická a teologická specifikace trvalého jáhenství. Formace a poslání trvalého jáhna. 2023.
KAPITOLA V KNIZE
Štverák M. Historická a teologická specifikace trvalého jáhenství. Formace a poslání trvalého jáhna. 2023.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Jambor L., Altrichter M., Kotvrda J., Skočovský K., Slavkovský A., Štverák M., Umlauf M., Graubner J. Duchovní doprovázení - charisma vyplývající ze křtu. 2023.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
B - Svět. náboženství a soud. spirit. KMS/KESNA LS 10
B - Svět. náboženství a soud. spirit. KMS/KESNA LS Se 20
Základy křesťanství KMS/KPZKR LS 9
Křesťanské reálie KMS/KSKSR ZS 5
Film a spiritualita KMS/PEFAS ZS 2
Film a spiritualita KMS/PEFAS ZS Cv 4
B - Svět. náboženství a soud. spirit. KMS/PESNA LS Se 10
B - Svět. náboženství a soud. spirit. KMS/PESNA LS 10
Základy křesťanství KMS/PPZKR LS 2
Křesťanské reálie KMS/PSKSR ZS 2
Úvod do studia KMS/PEUDS ZS 3
Úvod do studia KMS/KEUDS ZS 3

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)