Mgr. et Mgr. Bianka Hudcová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637282

Katedra křesťanské výchovy

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

5.09

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Chrastina J., Klvaňová T., Hudcová B. „Jsem jiný, jsem slaný... a umřu dříve“ (dítě/žák s cystickou fibrózou v edukačním prostředí). Pedagogicka orientace. 2018. (ČLÁNEK)
Chrastina J., Špatenková N., Bednárová L., Hrubešová I., Hudcová B., Huneš R., Janulíková M., Klvaňová T., Kurucová R., Ludíková L., Olecká I., Vévoda J., Vévodová Š. Sexualita a intimita v závěru života. In Dolák F., Pokorná A., Tomagová M., Vokurka S. (Eds.) 2018. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Hanáková A., Hudcová B., Hrudová T., Krahulcová K., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V. Bezpečnost a vulnerabilita osob se specifickými potřebami. Paidagogos. 2023.
Hanáková A., Hrudová T., Hudcová B., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V. Pocit bezpečí jako jedna z důležitých hodnot nejen lidí se specifickými potřebami. Paidagogos. 2023.
Hudcová B. Pojem "psychologická první pomoc". Je užíván vždy vhodně? Psychologie a její kontexty. 2022.
Hanáková A., Hudcová B., Kroupová K., Navrátilová I., Trávníčková L., Potměšil M., Růžičková V., Špinarová G., Urbanovská E., Zvědělíková J. Vliv úpravy prostředí na život člověka se zdravotním postižením. Paidagogos. 2022.
Hanáková A., Urbanovská E., Potměšil M., Zvědělíková J., Kroupová K., Hudcová B. Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. Grant journal. 2020.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hanáková A., Hudcová B., Hrudová T., Krahulcová K., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V., Zvědělíková J. Accessibility and Safety in the Context of Persons with Disabilities or Specific Needs - a Monitored Issue in Research Concepts. ICERI2022 Proceedings. 2022.
Hanáková A., Hrudová T., Hudcová B., Kroupová K., Šimůnková K., Potměšil M., Růžičková V., Špinarová G., Trávníčková L., Urbanovská E., Vachalová V. Accessibility of Intact Pupils towards Pupils with Disabilities through Interactive Teaching Materials. EDULEARN22 Proceedings. 2022.
Hanáková A., Hudcová B., Hrudová T., Krahulcová K., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V. Safety from the Perspective of University Students with Disabilities. ICERI2022 Proceedings. 2022.
Hanáková A., Urbanovská E., Hudcová B. Case Study of Siblings with Calpain-3-Related Limbgirdle Muscular Dystrophy 2a/R1 - with an Emphasis on Accessibilityi in a Context of Special Education of People with Mobility Impairment. MMK 2021. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. 2021.
Hanáková A., Potměšil M., Urbanovská E., Hudcová B., Špinarová G., Zvědělíková J. Kvantitativní výzkumná sonda do oblasti úpravy prostředí pohledem osob se zdravotním postižením v České republice. QUAERE 2021: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. 2021.
Hudcová B. Přístupnost v somatopedickém kontextu – Možnosti evakuace a poskytování první psychické pomoci osobám s omezením hybnosti v mimořádných situacích. QUAERE 2021: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. 2021.
Hanáková A., Urbanovská E., Hrudová T., Šimůnková K., Hudcová B. Psychosociální parametry přístupnosti v kontextu osob se zdravotním postižením. MMK 2021. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. 2021.
Urbanovská E., Hanáková A., Zvědělíková J., Kroupová K., Potměšil M., Navrátilová I., Růžičková V., Pazourková L., Hudcová B. Adaptation of the Environment in the Context of People with Disabilities/Specific Needs in the Czech Republic. ICERI2020 Proceedings. 2020.
Hanáková A., Urbanovská E., Potměšil M., Zvědělíková J., Kroupová K., Hudcová B. Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. QUAERE 2020: recenzovaný sborník příspěvků. 2020.
Hudcová B., Chrastina J., Ludíková L. The Death of a Person With Disability in Residential Care Services: PFA and/or Crisis Intervention? In Kratochvílová H., Kratochvíl R. (Eds.) Proceedings of IAC in Vienna 2019. 2019.
Klvaňová T., Chrastina J., Špatenková N., Hudcová B., Ludíková L. Accompanying of dying persons with intellectual disabilities in residential care – specificity, themes, application. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Hudcová B., Chrastina J., Špatenková N., Klvaňová T., Ludíková L. Psychosocial first aid in persons with disabilities – specificity, themes and application. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Špatenková N., Chrastina J., Hudcová B., Klvaňová T., Ludíková L. Readiness of residential social workers to accompany dying persons – a pilot study (the Czech Republic). 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Chrastina J., Hudcová B., Špatenková N., Ludíková L. Sexuality in Elderly Persons in The Context of Residential Services and Staff Education and Training in the Area of the Clients’ Sexuality: Czech Version of the SexAT Questionnaire as a Tool for Education. In Kratochvílová H., Kratochvíl R. (Eds.) Proceedings of IAC in Vienna 2018. 2018.
Hudcová B., Chrastina J., Špatenková N., Ludíková L. Staff Members Working with Disabled People and their Readiness to Handle Crisis Situations in the Context of Residential Services: A Psychological First Aid (PFA) Scenario as a Pedagogical Case Study Instrument. In Kratochvílová H., Kratochvíl R. (Eds.) Proceedings of IAC in Vienna 2018. 2018.
KNIHA - CELEK
Hanáková A., Urbanovská E., Hrudová T., Hudcová B., Krahulcová K., Kroupová K., Perczynská B., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Vachalová V., Vrbková T., Zvědělíková J. Bezpečnost v kontextu osob se specifickými potřebami. 2023.
Hanáková A., Hrudová T., Hudcová B., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V., Zvědělíková J. Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením. In Křížkovská P., Ryšlavá H. (Eds.) 2021.
Kroupová K., Hanáková A., Potměšil M., Urbanovská E., Růžičková V., Zvědělíková J., Navrátilová I., Hudcová B., Pazourková L., Špinarová G. Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. In Křížkovská P., Ryšlavá H. (Eds.) 2020.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Hanáková A., Hudcová B., Hrudová T., Krahulcová K., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V., Zvědělíková J. Accessibility and Safety in the Context of Persons with Disabilities or Specific Needs - a Monitored Issue in Research Concepts. 2022.
Hanáková A., Hrudová T., Hudcová B., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V., Zvědělíková J. Patříme k sobě aneb Podpora přístupnosti intaktních žáků směrem k žákům se zdravotním postižením. 2022.
Hanáková A., Hudcová B., Hrudová T., Krahulcová K., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V. Safety from the Perspective of University Students with Disabilities. 2022.
Hanáková A., Potměšil M., Urbanovská E., Růžičková V., Kroupová K., Zvědělíková J., Navrátilová I., Hudcová B., Pazourková L., Špinarová G. Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. 2020.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M., Hudcová B., Šarníková G., Košárková A., Černíková K. Current Topics in Social Pedagogy. 2023.
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Hudcová B., Fojtíková Roubalová M., Košárková A., Šarníková G. Konference MLÁDEŽ A HODNOTY 2022: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2022.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Hanáková A., Hrudová T., Hudcová B., Kroupová K., Navrátilová I., Šimůnková K., Potměšil M., Růžičková V., Špinarová G., Trávníčková L., Urbanovská E., Vachalová V., Zvědělíková J. Patříme k sobě. Soubor pracovních a metodických listů o lidech se zdravotním postižením pro 1. stupeň ZŠ. Patříme k sobě. Soubor pracovních a metodických listů o lidech se zdravotním postižením pro 1. stupeň ZŠ. 2021.
Hanáková A., Hrudová T., Hudcová B., Kroupová K., Navrátilová I., Šimůnková K., Potměšil M., Růžičková V., Špinarová G., Trávníčková L., Urbanovská E., Vachalová V., Zvědělíková J. Patříme k sobě. Soubor pracovních a metodických listů o lidech se zdravotním postižením pro 2. stupeň ZŠ. Patříme k sobě. Soubor pracovních a metodických listů o lidech se zdravotním postižením pro 2. stupeň ZŠ. 2021.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Psychopedie 1 USS/UPS1 ZS Cv 1
Sociální politika KKS/KSZSP LS 0
Syndrom CAN KKV/PPCAN ZS Se 2
Intervence v sociální pedagogice KKV/PPISP LS Se 1
Intervence v sociální pedagogice KKV/PPISP LS 1
Vých. ve vol. čase PP - praxe 1A KKV/PPPS1 ZS Se 4
Vých. ve vol. čase PP - praxe 1A KKV/PPPS1 ZS Cv 50
Výchova ve volném čase PP - praxe 1B KKV/PPPS2 LS Cv 0
Výchova ve volném čase PP - praxe 1B KKV/PPPS2 LS Se 5
Projektování a management PP - praxe 2 KKV/PPPXS ZS Cv 4
Syndrom CAN KKV/KPCAN ZS Se 10
Intervence v sociální pedagogice KKV/KPISP LS 5
Intervence v sociální pedagogice KKV/KPISP LS Se 5
Výchova ve volném čase PP - praxe 2A KKV/PPRVA ZS Cv 0
Výchova ve volném čase PP - praxe 2A KKV/PPRVA ZS Se 4
Společnost a osoby se zdrav. postiž. KKV/PPSOZ ZS 1
Společnost a osoby se zdrav. postiž. KKV/PPSOZ ZS Se 1
Základy sociální práce KKV/PPSPR LS 1
Základy sociální práce KKV/PPSPR LS Se 1
Výchova ve volném čase PP - praxe 2B KKV/PPVP1 LS Se 5
Výchova ve volném čase PP - praxe 2B KKV/PPVP1 LS Cv 0
Výchova ve volném čase PP - praxe 3 KKV/PPVP2 ZS Se 4
Výchova ve volném čase PP - praxe 3 KKV/PPVP2 ZS Cv 0
Projektování a management PP - praxe 1A KKV/PPXS1 ZS Se 4
Projektování a management PP - praxe 1A KKV/PPXS1 ZS Cv 0
Projektování a management PP - praxe 1B KKV/PPXS2 LS Cv 0
Projektování a management PP - praxe 1B KKV/PPXS2 LS Se 4
Vých. ve vol. čase KS - praxe 1A KKV/KPPS1 ZS Cv 0
Vých. ve vol. čase KS - praxe 1A KKV/KPPS1 ZS Se 4
Výchova ve volném čase KS - praxe 1B KKV/KPPS2 LS Cv 0
Výchova ve volném čase KS - praxe 1B KKV/KPPS2 LS Se 6
Projektování a management KS - praxe 2 KKV/KPPXS ZS Se 4
Projektování a management KS - praxe 2 KKV/KPPXS ZS Cv 0
Výchova ve volném čase KS - praxe 2A KKV/KPRVA ZS Cv 0
Výchova ve volném čase KS - praxe 2A KKV/KPRVA ZS Se 4
Společnost a osoby se zdrav. postiž. KKV/KPSOZ ZS 5
Společnost a osoby se zdrav. postiž. KKV/KPSOZ ZS Se 5
Základy sociální práce KKV/KPSPR LS 5
Základy sociální práce KKV/KPSPR LS Se 5
Základy speciální pedagogiky KKV/PSZSP LS Se 10
Základy speciální pedagogiky KKV/PSZSP LS 5
Výchova ve volném čase KS - praxe 2B KKV/KPVP1 LS Cv 0
Výchova ve volném čase KS - praxe 2B KKV/KPVP1 LS Se 6
Výchova ve volném čase KS - praxe 3 KKV/KPVP2 ZS Cv 0
Výchova ve volném čase KS - praxe 3 KKV/KPVP2 ZS Se 4
Projektování a management KS - praxe 1A KKV/KPXS1 ZS Se 4
Projektování a management KS - praxe 1A KKV/KPXS1 ZS Cv 0
Projektování a management KS - praxe 1B KKV/KPXS2 LS Cv 0
Projektování a management KS - praxe 1B KKV/KPXS2 LS Se 4
Psychopedie 1 USS/IPY1 ZS Cv 2
Psychopedie 2 USS/IPY2 LS Cv 12
Základy speciální pedagogiky KKV/KSZSP LS Se 10
Základy speciální pedagogiky KKV/KSZSP LS 5

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)