Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637162

Katedra křesťanské výchovy

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

5.08

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
20.08.2024 13:00–14:00 5.08
28.08.2024 13:00–14:00 5.08
VYBRANÉ PUBLIKACE
Öbrink Hobzová M., Öbrink MJ. Ndlovu Youth Choir. Sociální pedagogika. 2020. (ČLÁNEK)
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Trochtová LS. Odrazy emocí v postojích k imigrantům. 2016. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Zogata Kusz A., Öbrink Hobzová M., Cekiera R. Deserving of Assistance: The Social Construction of Ukrainian Refugees. Ethnopolitics. 2023.
Öbrink Hobzová M. Development and current challenges of language courses for immigrants in Sweden. Journal of Adult and Continuing Education. 2021.
Öbrink Hobzová M. Interview with Mette Christiansen (September 2021). Sociální pedagogika. 2021.
Öbrink Hobzová M., Jílková R. Motivace Romů ke vzdělávání. Paidagogos. 2021.
Öbrink Hobzová M., Trochtová LS., Sobková P. Národní identita v multikulturním prostředí. Sociální pedagogika. 2017.
Öbrink Hobzová M., Sobková P., Pospíšil J. Motivation to Participate in Language Education Among Adult Immigrants in The Czech Republic And Sweden. Educational Alternatives. 2015.
Pospíšil J., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Sobková P. Perspectives of Online Education in the Czech Republic. Educational Alternatives. 2015.
Potměšilová P., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Fojtíková Roubalová M., Sobková P. Vnímání hudby u dětí se sluchovým postižením – inkluzivní projekt. Paidagogos. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kozáková Z. Člověk se zdravotním postižením pohledem žáků středního školního věku. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Potměšilová P. Postoje učitelů základních škol k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) SBORNÍK Z KONFERENCE MLÁDEŽ A HODNOTY 2018 Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Urbanovská E., Hanáková A., Ročková K. Použití videomodelingu k nácviku funkční hry u dětí s poruchami autistického spektra. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) Sborník-Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Klůzová Kráčmarová L., Dutková K. What happens after death? Beliefs in an afterlife among religious and non-religious children in the Czech Republic. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2018. 2018.
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Fojtíková Roubalová M. Metody v praxi sociálního pedagoga jako odraz interdisciplinárního pojetí sociální pedagogiky. In Junová I. (Eds.) Socialia 2015 - Možnosti uplatnění sociálního pedagoga /sociální pedagogiky v současné společnosti. 2016.
Öbrink Hobzová M., Trochtová LS. Průzkum odborných kompetencí studentů oboru Sociální pedagogika na CMTF UP. In Junová I. (Eds.) Socialia 2015 - Možnosti uplatnění sociálního pedagoga /sociální pedagogiky v současné společnosti. 2016.
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H. Osobnostní charakteristiky studentů Sociální pedagogiky na vybraných univerzitách v České republice. In Hájková L. (Eds.) Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství X., sborník z mezinárodní konference ve dnech 18. a 19. září 2014 v Pardubicích. 2015.
ÖBRINK HOBZOVÁ M. Český jazyk jako hodnota pro zahraniční vysokoškolské studenty – kvalitativní studie. Hodnoty a ich odraz vo vysokoškolskom vzdelávaní: Pedagogica Actualis II. 2011.
ÖBRINK HOBZOVÁ M., SOBKOVÁ P. Jazykové kurzy jako příklad sociální inkluze imigrantů. Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. Sborník z mezinárodní vědecké konference konané v Brně 5. a 6. května 2011. 2011.
ÖBRINK HOBZOVÁ M. Srovnání učebnic pro imigranty v České republice a ve Švédsku. Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka: sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6. dubna 2010 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 2011.
Öbrink Hobzová M. Jazykové vzdělávání dospělých přistěhovalců ve Švédsku. In Vašatková J., Kaněčková E. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. 2010.
Öbrink Hobzová M. Metoda TEAM-TEACHINGU ve výuce češtiny na Bilingvní škole spolku Komenský ve Vídni. In Marešová H. (Eds.) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2010.
Öbrink Hobzová M., Sobková P. Případové studie imigrantů v České republice. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
KNIHA - CELEK
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Potměšilová P., Trochtová L., Fojtíková Roubalová M. Sociální pedagogika a její metody. 2015.
Potměšilová P., Pospíšil J., Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Fojtíková Roubalová M., Trochtová L., Straková V., Najzarová K. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Öbrink Hobzová M. Sociální pedagogika jako nástro udržitelnosti? Príbeh sociálnej pedagogiky. Vývoj, aktuálny stav abudúcnosť sociálnej pedagogiky v slovensko-českom prostredí. 2022.
Öbrink Hobzová M., Sobková P. Jazyk jako hodnota v procesu integrace cizinců. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M., Hudcová B., Šarníková G., Košárková A., Černíková K. Current Topics in Social Pedagogy. 2023.
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Hudcová B., Fojtíková Roubalová M., Košárková A., Šarníková G. Konference MLÁDEŽ A HODNOTY 2022: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2022.
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Šarníková G., Fojtíková Roubalová M. Studentská vědecká konference KKV CMTF UP 2019. 2019.
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Klůzová Kráčmarová L. Mládež a hodnoty 2018. 2018.
Öbrink Hobzová M., Trochtová L., Sobková P. Sociální pedagogika v terii a praxi. 2015.
Potměšilová P., Öbrink Hobzová M., Trochtová L., Šnevajsová E. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M. 9. konference o výchově a volném čase. 2013.
Pospíšil J., Pospíšilová H., Roubalová M., Smahel R., Hobzová M., Sobková P., Tavel P. Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Multicultural Education KKV/PPMCE LS Se 2
Media Education KKV/PPMED ZS Se 2
Media Education KKV/PPMED LS Se 2
Sociálně patologické jevy ve společnosti KKV/PPPJS ZS Se 1
Sociálně patologické jevy ve společnosti KKV/PPPJS ZS 1
Prevence v sociální pedagogice KKV/PPPNC ZS Se 1
Prevence v sociální pedagogice KKV/PPPNC ZS 1
Seminář k bak. projektu/práci 1 KKV/KPBP1 ZS Se 0
Seminář k bak. projektu/práci 2 KKV/KPBP2 LS Se 0
Speak Up - How to hold a pres. in Eng. KKV/PPSHP ZS Se 2
Sociální ped. se zam. na volný čas KKV/PPSPV LS Se 1
Sociální ped. se zam. na volný čas KKV/PPSPV LS 1
Sociální pedagogika I. KKV/PPSP1 LS Se 4
Sociální pedagogika I. KKV/PPSP1 LS 4
Sociální pedagogika v zahr. kontextu KKV/PPSZK LS 1
Multicultural Education KKV/KPMCE LS Se 9
Media Education KKV/KPMED ZS Se 0
Volný čas a média KKV/PPVCM ZS Se 1
Volný čas a média KKV/PPVCM ZS 1
Vybrané kapitoly z mediální výchovy KKV/PPVKM ZS Se 2
Základy andragogiky KKV/PPZAN ZS Se 2
Sociálně patologické jevy ve společnosti KKV/KPPJS ZS Se 5
Sociálně patologické jevy ve společnosti KKV/KPPJS ZS 1
Prevence v sociální pedagogice KKV/KPPNC ZS 1
Prevence v sociální pedagogice KKV/KPPNC ZS Se 5
Proped. sem. se zam. na výzkum ve VČ KKV/KPPSV ZS Se 1
Základy sociální pedagogiky KKV/PSSOP LS 4
Speak Up - How to hold a pres. in Eng. KKV/KPSHP ZS Se 0
Sociální ped. se zam. na volný čas KKV/KPSPV LS 1
Sociální ped. se zam. na volný čas KKV/KPSPV LS Se 5
Sociální pedagogika I. KKV/KPSP1 LS Se 5
Sociální pedagogika I. KKV/KPSP1 LS 2
Mediální výchova KKV/PTMDV ZS Se 2
Sociální pedagogika v zahr. kontextu KKV/KPSZK LS 6
Volný čas a média KKV/KPVCM ZS 1
Volný čas a média KKV/KPVCM ZS Se 5
Vybrané kapitoly z mediální výchovy KKV/KPVKM ZS Se 9
Základy andragogiky KKV/KPZAN ZS Se 9
Základy sociální pedagogiky KKV/KSSOP LS 2
Základy sociální pedagogiky KKV/KSSOP LS Se 5
Diagnostika sociálně patologických jevů KKV/KVDSJ ZS 6
Média a společnost KKV/KVMAS ZS Se 1
Media Education KKV/KVMED LS Se 0
Mediální výchova pro učitele náboženství KKV/KVMVN ZS Se 9

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)