ThLic. Michal Umlauf, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637175

Katedra pastorální a spirituál. teologie

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

4.06

odborný asistent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Umlauf M. Sociální nauka církve - integrální součást křesťanské nauky o člověku. Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve. 2009.
Umlauf M. Podněty sociální nauky církve pro pastoraci manželství a rodiny. Rodina v súčasnom svete. Sociálna služba a pastorácia rodin. 2007.
KNIHA - CELEK
Drexler L., Ambros P., Bendová M., Brtník J., Lexmaulová A., Póša P., Umlauf M., Zatloukal S., Ženíšek P. Impulzy papeže Františka. Velehradské dialogy 2018. 2023.
KAPITOLA V KNIZE
Umlauf M. Církev jako nemocnice – paradigma pastorační komunikace a kultury papeže Františka. Spiritualita diecézního kněze. Reflexe nad darem kněžského povolání a jeho prožíváním. 2022.
Umlauf M. Pastorační rozhovor jako evangelizační služba. Homilie jako prubířský kámen : Reflexe homiletické praxe a hlásání Božího slova se zaměřením na specifika moravské provincie v návaznosti na misijní poslání církve. 2020.
Ambros P., Bendová Z., Brtník J., Drexler L., Lexmaulová A., Póša P., Umlauf M., Zatloukal S., Ženíšek P. Teologické impulzy pontifikátu papeže Františka (dílčí poznámky k probíhající diskuzi). Impulzy papeže Františka. Velehradské dialogy 2018. 2018.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Umlauf M. Kříž - znamení utrpení a naděje. přednáška k výstavě s názvem Kříž - znamení utrpení a naděje. 2009.
Umlauf M. Zásady a hodnoty - Kodex Charity ČR. představení nového Kodexu Charity ČR ředitelům a pracovníkům Charit Olomoucké diecéze. 2009.
Umlauf M. Dobrovolnictví v rámci sociálních služeb. vzdělávací seminář pracovníků pečovatelských služeb v Olomouci. 2008.
Umlauf M. Sociální nauka církve ? integrální součást křesťanské nauky o člověku. pracovní setkání ředitelů Charit Olomoucké arcidiecéze. 2008.
Umlauf M. Sociální nauka církve ? integrální součást křesťanské nauky o člověku. Vzdělávací seminář pracovníků Charity Olomouc. 2008.
Umlauf M. Sociální nauka církve ? integrální součást křesťanské nauky o člověku. Setkání kněží a jáhnů Olomoucké arcidiecéze. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Jambor L., Altrichter M., Kotvrda J., Skočovský K., Slavkovský A., Štverák M., Umlauf M., Graubner J. Duchovní doprovázení - charisma vyplývající ze křtu. 2023.
Ambros P., Bendová Z., Brtník J., Drexler L., Lexmaulová A., Póša P., Umlauf M., Zatloukal S., Ženíšek P. Doprovázet, rozlišovat a integrovat lidskou slabost, in AL 291–312 (8. kapitola). 2018.
Altrichter M., Lexmaulová A., Ženíšek P., Zatloukal S., Čukáš J., Bendová Z., Umlauf M., Drexler L., Póša P., Brtník J., Svatoň R., Karczubová L. Duchovní čtení teologie papeže Františka. Adiutorium sibi simile. 2018.
Altrichter M., Lexmaulová A., Ženíšek P., Zatloukal S., Čukáš J., Bendová Z., Umlauf M., Drexler L., Póša P., Brtník J., Svatoň R., Karczubová L. Otcovství pastýře Františka: „dokonalá“ forma principů a vztahová dimenze pravdivosti. 2018.
Ambros P., Bendová Z., Brtník J., Drexler L., Lexmaulová A., Póša P., Umlauf M., Zatloukal S., Ženíšek P. Teologie papeže Františka a jeho apoštolské exhortace Amoris laetitia. 2018.
Umlauf M., Lexmaulová A., Čukáš J., Brtník J., Bendová Z., Zatloukal S., Póša P., Drexler L., Altrichter M., Karczubová L., Ambros P. Apoštolská exhortace Radost evangelia a Amoris laetitia papeže Františka I. 2017.
Umlauf M., Lexmaulová A., Čukáš J., Brtník J., Bendová Z., Zatloukal S., Póša P., Drexler L., Altrichter M., Karczubová L., Ambros P. Apoštolská exhortace Radost evangelia a Amoris laetitia papeže Františka II. 2017.
Umlauf M., Lexmaulová A., Čukáš J., Brtník J., Bendová Z., Zatloukal S., Póša P., Drexler L., Karczubová L., Ambros P. Pastorační rozlišování. 2017.
Ambros P., Brtník J., Čukáš J., Umlauf M., Lexmaulová A., Drexler L. Radost z lásky: rozlišování a dialog. 2016.
PŘEKLAD
Člověk, agapická osoba. In Umlauf M. (Eds.) Špidlík, Tomáš: Člověk, agapická osoba, in Nové cesty pastorální teologie. 2008.
Život z liturgie. Tradice Východu i Západu. In Umlauf M. (Eds.) Taft, Robert: Život z liturgie. Tradice Východu i Západu. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)