Dobrovolnické centrum funguje na UP už třetí rok. Aktuálně nabízí unikátní aplikaci

Ilustrační foto: 123rf
úterý 20. listopad 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Zprostředkování dobrovolnických příležitostí, vystavení certifikátu, evidence „dobrovolničení“ na univerzitě i hodnocení jeho dopadu pro Olomoucký region – takové jsou možnosti originální webové aplikace, kterou studentům a univerzitě nabízí Dobrovolnické centrum UP.  

K hlavním cílům Dobrovolnického centra UP, které rozvíjí své aktivity na univerzitě už třetím rokem, patří pravidelně oceňovat dobrovolníky z řad studentů a zaměstnanců UP, vytvořit systém jejich podpory a podílet se na politice dobrovolnictví v regionu. K aktuálním výsledkům jeho činnosti patří i vytvoření webové aplikace pro studenty. 

Aplikace: systém šitý na míru UP 

Webová aplikace, která vznikla ve spolupráci se studenty katedry informatiky přírodovědecké fakulty, propojuje nabídku dobrovolnických příležitostí a zájem studentů o konkrétní aktivity v olomouckém regionu.  „Neziskové organizace mohou do databáze vkládat konkrétní nabídky v rámci své činnosti. Studenti tak mohou dostávat informace o novinkách, které organizace nabízejí, a komunikovat s nimi. Současně mají možnost upravovat svůj profil a specifikovat, o jaké dobrovolnické příležitosti mají zájem. Jedinou podmínkou je v databázi se zaregistrovat,“ uvedla iniciátorka vzniku Dobrovolnického centra UP a vedoucí katedry křesťanské sociální práce CMTF Tatiana Matulayová.

Univerzitě systém zároveň umožňuje zveřejňovat své vlastní dobrovolnické nabídky. „Řada pracovišť a kateder pro svoji práci využívá dobrovolníky z řad studentů a velké množství univerzitních aktivit je na jejich činnosti přímo postaveno. Chápu, že to nevnímají jako potřebu, protože mají různé mechanismy – např. týmy AFO nebo Majálesu už mají vypracované know how, podle nějž studenty do přípravy zapojují. Naše aplikace ale dokáže adresně i sumárně vyhodnocovat počet hodin dobrovolnické práce, oblasti, projekty nebo činnosti, ve kterých se studenti UP angažují. Profit z takové centrální evidence pak pro univerzitu představuje možnost prezentovat, v jaké míře její studenti dobrovolně přispívají k rozvoji města či regionu, a to na základě reálných čísel,“ vysvětlila Tatiana Matulayová.

Databáze je propojena se systémem STAG, a je tak otevřena pouze studentům UP. Ti si mohou díky aplikaci navíc vyžádat individuální reporting – „umí“ totiž pro ně vystavit certifikát za dobrovolnickou činnost. „Absolventům, kteří se ucházejí o místo na trhu práce, tak můžeme vydat hodnověrný doklad o tom, kde a kolik hodin dobrovolně odpracovali během studia, což bývá úctyhodný výčet, který může pro zaměstnavatele představovat vysokou výpovědní hodnotu. Například pro oblast sociální práce mnohdy platí, že ke klíčovým kritériím zaměstnavatelů velmi často patří osobnostní předpoklady a kvality uchazeče,“ připomněla Tatiana Matulayová. 

Ceny rektora, Dny dobrovolnictví a spolupráce s městem 

Založení Dobrovolnického centra, které vzniklo v rámci projektu ROMSPIDO, předcházela výzkumná šetření, která provedli odborníci katedry křesťanské sociální práce mezi zhruba tisícovkou studentů a zaměstnanců v roce 2016. Výsledky přinesly relevantní informace o tom, že zhruba třetina se k dobrovolnictví hlásí a další třetina by ´dobrovolničila´, kdyby věděla, kde a jak. Získané informace zároveňb potvrdily zájem studentů a zaměstnanců o výraznější oceňování dobrovolnictví ze strany univerzity. Tým Tatiany Matulayové proto inicioval vznik Cen rektora UP za zásluhy v oblasti dobrovolnictví, které mají za sebou už druhý ročník. Díky podpoře vedení univerzity se postupně stávají její novou tradicí stejně jako Dny dobrovolnictví, které se letos uskutečnily už potřetí. „Jejich myšlenka je jednoduchá: jednou za akademický rok se zastavit a na fenomén dobrovolnictví upozornit a zdůraznit: my jsme ti privilegovaní, ti, kteří se mohou vzdělávat, dokonce na nejvyšší top elitní úrovni, ale jsme tady i proto, abychom něco své komunitě vrátili,“ zdůraznila Tatiana Matulayová. 

Za velmi důležité považuje i příležitost přispívat v rámci města a regionu k vytváření politiky dobrovolnictví. „Spočívá ve vytvoření konkrétních opatření v oblasti financí, legislativy a organizace, které by umožnily vznik místních dobrovolnických center a podchycení reálných potřeb dobrovolnických činností v regionu. Celý systém musí být funkční, aby lidé věděli, kam se obrátit, aby to někdo koordinoval, aby byly zajištěny finanční toky,“ TM. Jak zdůraznila, díky realizovaným výzkumům se jejímu týmu už před rokem podařilo získat podporu vedení města Olomouce pro přípravu výchozí koncepce politiky dobrovolnictví. „Dnes už je etablovaná pracovní skupina, v níž máme expertní roli a která má koncepční materiál šitý na potřeby města připravit,“ dodala Tatiana Matulayová.

Bližší informace o Dobrovolnickém centru UP najdete na jeho facebookových stránkách a na webu projektu ROMSPIDO.