prof. Martin Cajthaml, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637109, 604752166

Katedra filozofie a patrologie

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

3.20

profesor

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 10. 2011 – )
 • Člen VR fakulty (1. 10. 2022 – 30. 6. 2026)
 • Člen VR fakulty (1. 10. 2022 – 30. 6. 2026)
 • Proděkan (1. 10. 2022 – 30. 6. 2026)

Vědecká společnost

 • Česká platónská společnost (člen, 2023–)
 • Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového dědictví (člen, 2019–)

Vědecká rada

 • Vědecká rada TF JU (člen, 2024–)
 • Vědecká rada KTF UK (člen, 2022–)

Odborná komise

 • Panel 401 GAČR (člen, 2014–2017)

Mezinárodní organizace

 • Associated Scholar Hildebrand Project (člen, 2020–)

Redakční rada

 • AITHĚR (člen, 2018–)
 • Knižní řada „libri virides“ a „libri nigri“, Traugott Bautz (člen, 2015–)

Oborová rada

 • DSP Křesťanské myšlení CMTF UP (člen, 2020–)
 • DSP Kulturní a duchovní studia FF PdF Univerzita Hradec Králové (člen, 2022–)
 • DSP Katolická teologie (člen, 2020–)
 • DSP Systenatická teologie (předseda, 2018–2022)
 • DSP Filosofie na FF UP Olomouc (člen, 2018–)
 • DSP Estetika FF MU Brno (člen, 2018–)
 • DSP Křesťanské myšlení CMTF UP (člen, 2020–)

Atestační komise

 • FÚ AV ČR (člen, 2021–)

Jiné komise a orgány

 • OIKOYMENH člen kontroloní komise (člen, 2021–)
ČLÁNEK
Cajthaml M. Europa als Sorge für die Seele. AITHÉR. 2022.
Cajthaml M. Dietrich von Hildebrand’s Moral Epistemology. American Catholic Philosophical Quarterly. 2018.
Cajthaml M. Von Hildebrand´s Concept of Value. Studia Neoaristotelica. 2018.
Cajthaml M. Hodnotová slepota podle von Hildebranda. Studia neoaristotelica. 2017.
Cajthaml M. Von Hildebrand on Acting against One’s Better Knowledge: A Comparison to Plato. American Catholic Philosophical Quarterly. 2017.
Cajthaml M. Patočkovo pojetí duchovních základů Evropy. Studia Theologica. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Cajthaml M. The Care of the Soul in Plato and in Christianity. Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Search of Our European Spiritual Heritag. 2008.
Cajthaml M. The care of the soul in Plato´s Gorgias. Hans Rainer Sepp and Ion Copoeru (eds.): Phenomenology 2005, vol. IV, Selected Essays from Northern Europe. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Cajthaml M. Péče o duši u Sókrata a Platóna. Patočka a grécka filozofia. 2013.
ABSTRAKT
Cajthaml M. Griechische und christliche Wurzeln Europas. Ein Vergleich. Europa ohne Gott? Auf der Suche nach unserer kulturellen Identität. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
SBORNÍK - CELEK
Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Seach of Our European Spiritual Heritage. In Cajthaml M., Osolsobě P. (Eds.) Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Seach of Our European Spiritual Heritage. 2008.
On the Relationship Between Pederasty and Plato´s Philosophical Theory of Love. In Cajthaml M. (Eds.) Plato´s Symposium. Proceedings of the fifth symposium platonicum pragense. 2007.
Plato´s Symposium. Proceedings of the fifth symposium platonicum pragense. In Cajthaml M., Havlíček A. (Eds.) Plato´s Symposium. Proceedings of the fifth symposium platonicum pragense. 2007.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Státní doktorská zkouška CMF/VTSDZ ZS 0
Státní doktorská zkouška CMF/VTSDZ LS 0
Etika KFI/NETI ZS 0
Křesťanská filozofie KFK/VTKFI ZS 0
Křesťanská filozofie KFK/VTKFI LS 0
Seminář systematické teologie 1 KFK/VTSS1 ZS Se 4
Seminář systematické teologie 1 KFK/VTSS1 LS Se 6
Seminář systematické teologie 2 KFK/VTSS2 ZS Se 4
Seminář systematické teologie 2 KFK/VTSS2 LS Se 6
Seminář systematické teologie 3 KFK/VTSS3 ZS Se 4
Seminář systematické teologie 3 KFK/VTSS3 LS Se 6
Specializace v systematické teologii 1 KFK/VTST1 ZS 0
Specializace v systematické teologii 1 KFK/VTST1 LS 0
Specializace v systematické teologii 2 KFK/VTST2 ZS 0
Specializace v systematické teologii 2 KFK/VTST2 LS 0
Specializace v systematické teologii 3 KFK/VTST3 ZS 0
Specializace v systematické teologii 3 KFK/VTST3 LS 0
Filosof. péče o duši v antice a souč. KFK/VYDAS ZS Se 0
Filosof. péče o duši v antice a souč. KFK/VYDAS LS Se 0
Filosofická antropologie a filos. vědy KFK/VYFAN ZS Se 0
Filosofická antropologie a filos. vědy KFK/VYFAN LS Se 0
Philosophical Anthropology and Philos. KFK/VYPAP ZS Se 0
Philosophical Anthropology and Philos. KFK/VYPAP LS Se 0
Philosophical Care of the Soul KFK/VYPHC ZS Se 0
Philosophical Care of the Soul KFK/VYPHC LS Se 0
Filosofická etika KFK/DTFIE LS Se 0
Platónovy "evergreeny" KFK/DTPLE LS Se 0
Relationals: On the Nat. & Grnds of Per KFK/DTRLT LS Se 0
Obecná etika KFK/KEOET ZS 4
Obecná etika KFK/KEOET ZS Se 5
Etika KFK/KSETI ZS 4
Etika KFK/KSETK ZS 4
Etika KFK/KTETI ZS 2
Vybrané kapitoly z dějin filosofie KFK/MTKDF ZS Se 0
Obecná etika KFK/PEOET ZS 4
Obecná etika KFK/PEOET ZS Se 4
Etika KFK/PSETI ZS 4
Etika KFK/PSETK ZS Se 2
Etika KFK/PSETK ZS 4
Etika KFK/PTETI ZS 4
Filozofická antropologie a fil. vědy DSPC/FAFV LS Se 0
Filozofická péče o duši v antice a souč. DSPC/FPDAS LS Se 0
Seminar in Philosophy KFK/PTSEF LS Se 2

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
THÜMMEL FIF Filozofie - čtyřletý 2024
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)