Mgr. Marta Cincialová, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637002, 731600081
Pracoviště:
Katedra pastorální a spirituál. teologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
4.16
Pracovní zařazení:
odborný asistent - proděkan
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  CINCIALOVÁ M. František z Assisi a Duch svatý. Fórum pastorálních teologů IX. Kontext jako výzva. 2011.
  Cincialová M. Maria - požehnaná mezi ženami. Rodinný život. 2008.
  Cincialová M. Herodiada a matka Zebedeových synů. Rodinný život. 2007.
  Cincialová M. Žena vdova - symbol církve zkoušené. Rodinný život. 2007.
  Cincialová M. Ženy v Ježíšově blízkosti. Rodinný život. 2007.
  Cincialová M. Alžběta (Lk 1,5-25; 36-37; 41-45; 57-66). Rodinný život. 2006.
  Cincialová M. Kající hříšnice (Lk 7,36-50). Rodinný život. 2006.
  Cincialová M. Kananejská žena (Mt 15,21-28; Mk 7,24-30). Rodinný život. 2006.
  Cincialová M. Marta z Betánie (Lk 10,38-42). Rodinný život. 2006.
  Cincialová M. Cizoložnice (J 8,1-11). Rodinný život. 2005.
  Cincialová M. Mezinárodní kongres o zasvěceném životě. Teologické texty. 2005.
  Cincialová M. Samaritánka (J 4,5-42). Rodinný život. 2005.
  Cincialová M. Shrbená žena (Lk 13, 10-17). Rodinný život. 2005.
  Cincialová M. Význam trvalé formace zasvěcených osob. Teologické texty. 2005.
  Cincialová M. Žena s krvotokem (Mk 5,25-34). Rodinný život. 2005.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Cincialová M. Téma cesty u světců a jeho význam pro řeholní formaci. Studijní texty ze spirituální teologie III. Naši nebeští přátelé. 2006.
  KAPITOLA V KNIZE
  Cincialová M. Eucharistie ve františkánské spiritualitě. Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X.. 2013.
  Cincialová M. Prvky ženské spirituality v listech svaté Kláry Anežce České. Svatá Anežka česká a velké ženy její doby = Die heilige Agnes von Böhmen und die großen Frauengestalten ihrer Zeit.. 2013.
  Cincialová M., Altrichter M. Františkánské kerygma. Studijní texty ze spirituální teologie IV. Duchovní život a kerygma.. 2010.
  Cincialová M. Dvojí tvář svatého Antonína z Padovy. Hlaváček, P. (ed.): Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. 2009.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Cincialová M. Boží vůle a životní volba. Setkání mládeže děkanátu Prostějov. 2009.
  Cincialová M. Jak poznat Boží vůli při životní volbě. Škola partnerství. 2009.
  Cincialová M. Komentář k řeholím III. řádu sv. Františka. Výuka v rámci studia Institutu františkánských studií - Olomouc. 2009.
  Cincialová M. Komentář k řeholím III. řádu sv. Františka. Výuka v rámci studia Institutu františkánských studií - Praha. 2009.
  Cincialová M. Vybraná témata z františkánské spirituality I.. Výuka v rámci studia Institutu františkánských studií - Praha. 2009.
  Cincialová M. Vybraná témata z františkánské spirituality I.. Výuka v rámci studia Institutu františkánských studií - Olomouc. 2009.
  Cincialová M. Jak poznat Boží vůli při životní volbě. Škola partnerství. 2008.
  Cincialová M. Spisy sv. Františka z Assisi. Výuka v rámci studia Institutu františkánských studií, Praha. 2008.
  Cincialová M. Spisy sv. Františka z Assisi. Výuka v rámci studia Institutu františkánských studií, Olomouc. 2008.
  Cincialová M. Starozákonní ženy - Sára jako inspirace pro současnou ženu. Setkání žen v obtížné životní situaci, Olomouc. 2008.
  Cincialová M. Františkánská kajícnost a III. řád. Výuka v rámci studia Institutu františkánských studií (Praha). 2007.
  Cincialová M. Františkánská kajícnost a III. řád. Výuka v rámci studia Institutu františkánských studií (Olomouc). 2007.
  Cincialová M. Jak poznat Boží vůli při životní volbě. Škola partnerství. 2007.
  Cincialová M. Vybraná témata z františkánské spirituality II.. Výuka v rámci studia Institutu františkánských studií (Olomouc). 2007.
  Cincialová M. Vybraná témata z františkánské spirituality II.. Výuka v rámci studia Institutu františkánských studií (Praha). 2007.
  Cincialová M. Boží pohled na ženu. Setkávání osamělých matek. 2006.
  Cincialová M. Co dělat, když se modlitba nedaří. Společenství VŠ studentů. 2006.
  Cincialová M. Jak poznat Boží vůli při životní volbě. přednáška pro Centrum pro rodinný život Olomouc - Partnerská setkání. 2006.
  Cincialová M. Komentář k řeholím III. řádu. Výuka v rámci studia Institutu františkánských studií. 2006.
  Cincialová M. Některé otázky týkající se pastorace povolání k zasvěcenému životu. 12. konference o mládeži. 2006.
  Cincialová M. O životních stavech. Pravidelná setkání VŠ mládeže. 2006.
  Cincialová M. Téma cesty u vybraných postav duchovní tradice. Pracovní seminář pro představené a formátorky řeholních společenství. 2006.
  Cincialová M. Vybraná témata z františkánské spirituality I. Výuka v rámci studia Institutu františkánských studií. 2006.
  Cincialová M. Askeze jako cesta ke kráse. Vysokoškolské katolické hnutí - setkávání v Centru Aletti. 2005.
  Cincialová M. Duchovní život jako cesta ke kráse. Duchovní obnova pro společenství mládeže farnosti sv. Markéty, Praha-Břevnov. 2005.
  Cincialová M. Františkánská kajícnost a III. řád. Institut františkánských studií. 2005.
  Cincialová M. Františkánská kajícnost a III. řád. Institut františkánských studií. 2005.
  Cincialová M. Osoba představeného podle sv. Benedikta a Františka z Assisi. Centrum Aletti Olomouc ? Řeholní formátorky v Centru Aletti. 2005.
  Cincialová M. Rozlišování povolání. Partnerská setkání- Centrum pro rodinný život. 2005.
  Cincialová M. Téma cesty u světců a jeho význam pro řeholní formaci. Pravidelná setkání VŠ mládeže. 2005.
  Cincialová M. Dar samoty a břímě osamocenosti. přednáška pro Centrum pro rodinu olomouckého arcibiskupství. 2004.
  Cincialová M. Pochopení Eucharistie u sv. Františka a jeho význam pro řeholní formaci. přednáška pro CMTF UP a Centrum Aletti Olomouc. 2004.
  Cincialová M. Vybraná témata z františkánské spirituality II. Institut františkánských studií. 2004.
  Cincialová M. Duch sv. v životě sv. Františka. Noviciát Menších bratří kapucínů. 2002.
  Cincialová M. Duchovní život a duch. mateřství (otcovství) zasvěcených osob. Veřejná přednáška - Děkanát Zlín. 2002.
  Cincialová M. Františkánská kajícnost a III. řád. Institut františkánských studií. 2002.
  Cincialová M. Rozměr pouště v duchovním životě sv. Františka z Assisi. Kajícnost a radost ve františkánské spiritualitě. Provincialát Menších bratří - setkání františkánské mládeže. 2002.
  Cincialová M. Sliby evangelních rad., Život v řeholní komunitě. Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul (Satmárok). 2002.
  Cincialová M. Spiritualita ženy - žena matka v Písmu svatém. Centrum pro rodinu ACB Olomouc. 2002.
  Cincialová M. Všeobecné povolání ke svatosti a osobní povolání. Veřejná přednáška - Centrum pro rodinu ACB Olomouc a Farnost sv. kříže Prostějov. 2002.
  Cincialová M. Apokatastasis nebo apokalypsis? Antické představy o konci světa. Centrum pro rodinu ACB Olomouc. 2001.
  Cincialová M. Duchovní profil animátora. Sekce pro mládež ACB Olomouc. 2001.
  Cincialová M. Milost být ženou - spiritualita ženy. Pastorační centrum sv. Vojtěcha ACB Praha. 2001.
  Cincialová M. Misijní škola modlitby. Farní úřad Všemina. 2001.
  Cincialová M. Spiritualita ženy - ženy v evangeliu. Centrum pro rodinu ACB Olomouc. 2001.
  Cincialová M. Sv. František a jeho přání pokoj. IV. celostátní setkání františkánské mládeže. 2001.
  KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
  PŘEKLAD
  Cincialová M. RUPNIK, MARKO IVAN, O duchovním rozlišování. Cesta ke zralosti. RUPNIK, MARKO IVAN, O duchovním rozlišování. Cesta ke zralosti. 2001.
  Cincialová M. RUPNIK, MARKO IVAN, Rozlišování. 1.část: Ke smyslu pro Boha. O duchovním otcovství a rozlišování. 2001.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Křesťan v současném světě KSV/KSS LS 2
  Křesťan v současném světě KSV/6KSS LS 0
  Křesťan v současném světě KSV/6KSS ZS 0
  Pedagogická a studijní propedeutika KST/4PSP ZS 0
  Spiritualita pouště KSV/SP ZS Se 2
  Teologie a spiritualita život. stavů KSV/TSŽS LS 0
  Úvod do křesťanské meditace KSV/UKM ZS 1
  Úvod do křesťanské meditace KSV/UKM ZS Cv 15