doc. Mgr. Robert Svatoň, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637645

Katedra systematické teologie

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

3.09

Docent

ČLÁNEK
Svatoň R. Naděje a ignaciánské rozlišování. Mezinárodní katolická revue Communio. 2023.
Svatoň R., Šmejdová B. Hranice a život v Nekonečném podle Adrienne von Speyr. Mezinárodní katolická revue Communio. 2020.
Svatoň R., Brůhová D., Noble I., Kočandrle Bauer K., Dvořák L., Štětina J., Coman V. Dialogue Between Eastern and Western Christianity should be our Mentality. ACTA MISSIOLOGICA. 2019.
Svatoň R. Prosit o chléb společně s otci reformace. Mezinárodní katolická revue Communio. 2019.
Svatoň R. Za ekumenikem Pavlem Filipim. Acta Universitatis Carolinae Theologica. 2016.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Svatoň R. A »Czech Question« among Nationalism, Church Profiling and Ecumenism: A Glimpse of the First Years of Independent Czechoslovakia. In Creemers J., Link-Wiczorek U. (Eds.) On Nations and the Churches: Ecumenical Responses to Nationalisms and Migration: Proceedings of the 20th Academic Consultation of the Societas Oecumenica. 2020.
Svatoň R. Christian East – Challenge for Czech Ecumenism?: Reading in Three Historical Examples. In Heller D., Hietamäki M. (Eds.) Just Do It?!: Recognition and Reception in Ecumenical Relations/Anerkennung und Rezeption im ökumenischen Miteinander: Proceedings of the 19th Academic Consultation of the Societas Oecumenica/Tagungsbericht der 19. Wissenschaftlichen Konsultation der Societas Oecumenica. 2018.
KAPITOLA V KNIZE
Svatoň R. Between reception, objections, and refusal: Papal Visits to the Czech Republic and their Influence on Local Ecumenical Community. Reshaping Ecumenism in Times of Transformation: Central and Eastern European Perspectives. 2021.
Svatoň R. Biskup ve službě jednoty křesťanů. Ročenka Matice velehradské 2020. 2021.
Svatoň R. Listy z ekumenického kalendária. In Hudec P. (Eds.) Ročenka Matice velehradské 2019. 2020.
Svatoň R. „Three Women and the Lord“: A Biblical Meditation. In Servais J. (Eds.) Adrienne von Speyr (1902–1967): Una donna nel cuore del ventesimo secolo. 2020.
Svatoň R. Odvaha k nesamozřejmosti. Ekumenismus v roce 2018. Ročenka Matice velehradské 2018. 2019.
Svatoň R. Aby se Kristus znovu ocitl ve středu našich vztahů: Ekumenismus v „Roce reformace“. In Hudec P. (Eds.) Ročenka Matice velehradské 2017. 2018.
Svatoň R. Připravovat cestu k obnovení jednoty s křesťanským Východem. Matice velehradská : Ročenka 2016. 2017.
Svatoň R. Teologie a svatost. Z podnětů Hanse U. von Balthasara k metodě v teologii. Teologie: Duchovní a ekleziální východiska a rozvinutí. Velehradské dialogy II. 2017.
Svatoň R., Oliva O. Theological intepretation of Otmar Olivaʼs artwork in the Church of Our Lady Victorious. And the Word became flesh : a symbiosis of baroque and contemporary art in the Church of the Infant Jesus of Prague. 2017.
Svatoň R. Perspektivy světového ekumenismu ve světle událostí r. 2015. Ročenka Matice velehradské. 2016.
Svatoň R. Velehradské dialogy 2013. Pracovní fórum začínajících teologů v ekumenickém duchu. Velehrad na křižovatkách evropských dějin. 2016.
Svatoň R. Význam křesťanské zkušenosti v ekumenickém dialogu. Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici. 2014.
Svatoň R. K hlubší solidaritě mezi křesťany v Evropě. Velehradské dialogy I. 2013.
Svatoň R. „Spojila nás vjedno láska Krista Pána.“ Jak může být ekumenická spiritualita eucharistická? Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Altrichter M., Lexmaulová A., Ženíšek P., Zatloukal S., Čukáš J., Bendová Z., Umlauf M., Drexler L., Póša P., Brtník J., Svatoň R., Karczubová L. Duchovní čtení teologie papeže Františka. Adiutorium sibi simile. 2018.
Altrichter M., Lexmaulová A., Ženíšek P., Zatloukal S., Čukáš J., Bendová Z., Umlauf M., Drexler L., Póša P., Brtník J., Svatoň R., Karczubová L. Otcovství pastýře Františka: „dokonalá“ forma principů a vztahová dimenze pravdivosti. 2018.
Opatrný D., Svatoň R., Franc J. Bioethics as a Chance for Ecumenical Cooperation. 2017.
Svatoň R., Brtník J., Póša P., Čukáš J. Metoda v teologii – prezentace metodologie vlastní vědecké práce. 2016.
Skalický K., Ambros P., Franc J., Svatoň R. Mezigenerační dialog odborné teologické a kulturní obce 2. 2014.
Ruyssen GH., Franc J., Pastuszak J., Havlíček P., Regner J., Svatoň R. The pastoral challenges of the family in the context of evangelization. 2014.
Ambros P., Svatoň R. Velehradské dialogy I. 2012.
Ambros P., Svatoň R. Velehradské dialogy II. 2012.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Svatoň R. Eklesiologie online. 2022.
Svatoň R. Ekumenická teologie. 2019.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Seminář systematické teologie 1 KFK/VTSS1 ZS Se 4
Seminář systematické teologie 1 KFK/VTSS1 LS Se 6
Eklesiologie KST/DTEKL ZS Se 0
Seminář systematické teologie 2 KFK/VTSS2 ZS Se 4
Seminář systematické teologie 2 KFK/VTSS2 LS Se 6
Seminář systematické teologie 3 KFK/VTSS3 ZS Se 4
Seminář systematické teologie 3 KFK/VTSS3 LS Se 6
Dogmatická teologie KST/KTDTE LS 2
Seminář dogmatické teologie KST/KTSDT ZS Se 7
Základy systematické teologie KST/KTZST LS 0
Teologie svátostí pro past. as. a kat. KST/KVTSP LS Se 2
Eklesiologie KST/PTELG LS 1
Eklesiologie KST/PTELG LS Se 1
Seminář praktické teologie 1 KCP/VTPS1 ZS Se 4
Seminář praktické teologie 2 KCP/VTPS2 ZS Se 4
Seminář praktické teologie 3 KCP/VTPS3 ZS Se 4
Mariologie KST/PTMRL ZS 1
Sakramentologie KST/PTSLG ZS 5
Seminář biblické teologie 1 KBV/VTBS1 ZS Se 4
Seminář biblické teologie 1 KBV/VTBS1 LS Se 0
Seminář biblické teologie 2 KBV/VTBS2 ZS Se 4
Seminář biblické teologie 2 KBV/VTBS2 LS Se 0
Seminář biblické teologie 3 KBV/VTBS3 ZS Se 4
Seminář biblické teologie 3 KBV/VTBS3 LS Se 0

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)