Mgr. Jan Czudek, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637133, 554286261
Pracoviště:
Katedra systematické teologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
3.05
Pracovní zařazení:
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Czudek J., Filo V., Franc J., Krumpolc E., Opatrný D., Pospíšil CV, Urban F. Systematicko-teologické přístupy k encyklice Laudato si´. Studia Theologica. 2016.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Czudek J. Homosexualita a registrované partnerství. přednáška pro Klub katolických lékařů a sdružení Hippokrates. 2006.
  Czudek J. Novou odvahu ke ctnosti. Vývoj zákona o registrovaném partnertví v Parlamentu ČR. přednáška v rámci dalšího vzdělávání kněží (trienálky) - olomoucká arcidiecéze. 2006.
  Czudek J. Zpovědní praxe z pohledu morální teologie. Aktuální problémy bioetiky.. přednáška v rámci dalšího vzdělávání kněží (trienálky) - biskupství ostravsko-opavské. 2006.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Etika manželství a rodiny KST/EMR ZS 3
  Quest for Good in European Culture KST/QGEC ZS Se 2
  Sociální etika KST/SOCE LS 3