ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7633, 585 63 7183

Katedra církevního práva

CM teologická fakulta

Katedra teorie práva a právních dějin

Právnická fakulta

Na Hradě 5

5.12

  • odborný asistent (Katedra církevního práva)
  • odborný asistent (Katedra teorie práva a právních dějin)

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
2.25 Konzultace pro studenty právnické fakulty individuálně na základě předchozí domluvy na e-mailu: monika.menke@upol.cz
30.07.2024 10– 5.12 konzultační hodiny o prázdninách
19.08.2024 11:00–12:00 5.12 konzultační hodiny o prázdninách
ČLÁNEK
Menke M. The Way to the Contractual Model of Anchoring Healthcare Chaplains in the Czech Legal Systém. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 2021.
Menke M. Interdiecézní soudy na území ČR. Studia Theologica. 2014.
Menke M. (Alcuni) Aspetti canonici del catecumenato. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2013.
Menke M. Dispenz od celibátu. Studia Theologica. 2012.
Menke M. Soudní moc církve a účast laiků na ní. Studia Theologica. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Menke M. Reforma Římské kurie a postavení laiků za papeže Františka. In BENÁK J. (Eds.) Církev a stát 2022: Sborník z konference. 2022.
Menke M. Náboženská situace katolické církve v ČR v době Covid-19. In Moravčíková M. (Eds.) Právna politika a legislatíva v oblasti konfesného práva: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci online medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, 24.-25. septembra 2020. 2020.
Menke M. Kanonicko-právní rozměr pastorace migrantů. In Moravčíková M. (Eds.) Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny: Zborník zo sekcie „Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny“ medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, ktorý sa konal 20. – 21. septembra 2018. 2019.
Menke M. Realizace zákona č. 428 /2012 Sb. o majetkovém vyrovnání ze strany ženských řeholních institutů v ČR. In Moravčíková M. (Eds.) Financovanie cirkví a náboženských spoločností. História a súčasnosť. 2019.
Menke M. Realizace zákona o majetkovém vyrovnání ze strany katolické církve v církvi Československé husitské. In Moravčíková M. (Eds.) Financovanie cirkví a náboženských spoločností. História a súčasnosť. 2019.
Menke M. Trestněprávní odpovědnost duchovních v kontaktu s nezletilými. In Moravčíková M. (Eds.) Právne postavenie duchovných a financovanie cirkví a náboženských spoločností. 2018.
Menke M. Zásada kooperace mezi církví a státem po II. vatikánském koncilu. In Moravčíková M. (Eds.) Právne postavenie duchovných a financovanie cirkví a náboženských spoločností. 2018.
Menke M. Nadkonfesní rozměr služby nemocničních kaplanů v ČR. In Benák J. (Eds.) Církev a stát 2017: Sborník z konference. 2017.
Menke M. Státní uznání a registrace muslimů v Československu a České republice. In Moravčíková M. (Eds.) Islam v Európe – právne postavenie a financovanie islámských náboženských organizácií. 2017.
Menke M. Právo na odměnu za práci v právním řádu katolické církve. In Moravčíková M., Křižan V. (Eds.) Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv na pracovné právo. 2016.
Menke M. Reforma orgánů finančního hospodaření Apoštolského stolce. In Moravčíková M. (Eds.) Nová Európa – výzvy a očakávania: New Europe – Challenges and Expectations. Právo a náboženstvo: Law and Religion. 2016.
Menke M. Zadania szkół katolickich v dzisiejszych czasach. In Krajczynski J., Domaszk A. (Eds.) Fides, quae de verbo nascitur at nutritur. Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski. 2016.
Menke M. České soudnictví římskokatolické církve a nejčastější důvody neplatnosti manželství. In Krošlák D., Moravčíková M. (Eds.) Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo. 2015.
Menke M. Obnova a rozvoj duchovní služby v armádě ČR. In Šmid M., Moravčíková M. (Eds.) Konvergencie a divergencie v slovenských a českých štátno-cirkevných vzťahoch – dvadsať rokov od vzniku samostatnej Českej republiky a Slovenskej republiky. 2014.
Menke M. Rodina a svět práce v současném diskurzu katolické církve. In Moravčíková M., Križan V. (Eds.) Sloboda jednotlivca a svet práce. 2014.
Menke M. Výkon zvláštního práva registrovaných církví vyučovat náboženství na státních (veřejných) školách v České republice. In Moravčíková M. (Eds.) Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa. 2014.
Menke M. Synodální prvky v řízení církve podle CIC a CCEO. In Čitbaj F. (Eds.) Semper fidelis. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Menke M. František Polášek. In Schelle K., Tauchen J., Horák O., Kolumber D. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. XXIV. svazek. Biografie právníků K–R. 2023.
Menke M. Josef Ryška. In Schelle K., Tauchen J., Horák O., Kolumber D. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. XXIV. svazek. Biografie právníků K–R. 2023.
Menke M. LAURIN, Franz Xaver. Encyklopedie českých právních dějin. XXIV. svazek. Biografie právníků K–R. 2023.
Menke M. PETZEK, Joseph Anton. Encyklopedie českých právních dějin. XXIV. svazek. Biografie právníků K–R. 2023.
Menke M. Górecki Edward. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek. Biografie právníků A–J. 2022.
Menke M. Helfert, Josef. In Makariusová M. (Eds.) Biografický slovník českých zemí. 2021.
Menke M. Biskupské a konzistorní soudy. In Schelle k., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin, svazek. XIV Soudnictví. 2019.
Menke M. Interdiecézní soudy. Encyklopedie českých právních dějin, XIV.svazek Soudnictví. 2019.
Menke M., Bubelová K. REGISTRÁCIA CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ V ČESKEJ REPUBLIKE. In Němec D., Gyuri R., Madleňáková L. (Eds.) Registrácia cirkví a náboženských spoločností v zemích Vyšehradskej štvorky, Rakúsku a na Ukrajine. Registration of Churches and Religious Societies in the Visegrad Four Countries, Austria and Ukraine. 2019.
Menke M. Řízení mimosoudní v kanonickém právu. Encyklopedie českých právních dějin. XI. svazek. Řízení. 2018.
Menke M. Proces u církevního soudu. Encyklopedie českých právních dějin. 2017.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Menke M. Církev a stát. 2009.
Menke M. XIII. sympózium kánonického práva. XIII. sympózium kánonického práva. 2006.
Menke M. Církev a stát. Církev a stát. 2005.
Menke M. 100 let zápasů. Jubileum obnovení České dominikánské provincie. 100 let zápasů. Jubileum obnovení České dominikánské provincie. 2005.
Menke M. 3. Moravsko-slezské akademické dny v Olomouci. 3. Moravsko-slezské akademické dny v Olomouci. 2004.
Menke M. Vědecké sympozium u příležitosti 20. výročí, kdy Kodex kanonického práva nabyl účinnosti. Vědecké sympozium u příležitosti 20. výročí, kdy Kodex kanonického práva nabyl účinnosti. 2003.
Menke M. XI. sympózium kánonického práva. XI. sympózium kánonického práva. 2002.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Základy církevního práva KCP/DTZCP LS Se 0
Kanonické právo personální KCP/KTKPP ZS 5
Naléhavé otázky manželství a rodiny KCP/KTNMR LS 2
Přehled církevního práva KCP/KTPCP LS 15
Seminář manželského práva KCP/KTSMP ZS Se 10
Kanonické právo personální KCP/KVKPP ZS 10
Základy církevního práva KCP/KVZCP LS 12
Základy církevního práva KCP/KVZCP LS Se 3
Naléhavé otázky manželství a rodiny KCP/NOMR LS 2
Pers. právo, zvěst. služba, majet. právo KCP/PTPZS ZS 8
Církevní a konfesní právo KTP/MCKP ZS 2
Manželství a výchova v církevním právu KTP/MMVCP LS 2

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)