Mgr. František Urban, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637136
Pracoviště:
Katedra systematické teologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
3.04
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Czudek J., Filo V., Franc J., Krumpolc E., Opatrný D., Pospíšil CV, Urban F. Systematicko-teologické přístupy k encyklice Laudato si´. Studia Theologica. 2016.
  Urban F. Mariánské motivy v díle M. Jana Rokycany. Acta Universitatis Carolinae Theologica. 2015.
  Urban F. Mistr Jan Hus a matka Páně. Studia Theologica. 2015.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Dogmatická teologie I KST/9DT1 LS 0
  Dogmatická teologie I KST/9DT1 ZS 0
  Sakramentologie a eschatologie KST/SE ZS 4
  Seminář dogmatické teologie KST/4SDTN LS Se 0
  Seminář dogmatické teologie KST/4SDTN ZS Se 0
  Úvod do křesťanství KST/ÚK ZS 2
  Výklad nauky víry KST/8VNV LS 0
  Výklad nauky víry KST/8VNV ZS 0