Doc. lic. Damián Němec, dr

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637182, 731402075
Pracoviště:
Katedra církevních dějin a církev. práva
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
3.04
Pracovní zařazení:
docent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
 • Člen AS fakulty (15. 9. 1990 - 30. 6. 1991)
 • Člen AS fakulty (15. 9. 1996 - 30. 6. 1999)
 • Člen AS UP/komise AS UP (1. 7. 2005 - )
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 7. 2005 - )
 • Člen AS UP/komise AS UP (1. 7. 2005 - 30. 9. 2006)
 • Člen oborové rady (13. 10. 2005 - )
 • Proděkan (1. 10. 2006 - 20. 9. 2014)
 • Člen VR fakulty (1. 10. 2006 - )
 • Člen AS UP/komise AS UP (28. 5. 2017 - 27. 5. 2020)
Vědecká společnost
 • The European Society for History of Law (člen, 2010-)
 • International Consortium for Law And Religion Studies [ICLARS] (Milano) (člen, 2008-)
 • Institut konfesního práva při Společnosti pro církevní právo (Praha) (člen, 2000-)
 • Société Internationale de Droit Canonique et de Législations Religieuses Comparées (Paris) (člen, 2002-)
 • Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Roma) (člen, 1993-)
 • Společnost pro církevní právo (Praha) (ostatní, 1992-)
Vědecká rada
 • Časopis Ecumeny and Law, Uniwersytet Śląski w Katowicach (člen, 2012-)
 • Časopis Prawo Wyznaniowe, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (člen, 2011-)
 • Časopis Kościół i Prawo, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (člen, 2011-)
Odborná komise
 • Ekonomicko-právní komise České biskupské konference (poradce, 2017-)
 • Rada pro duchovní péči ve zdravotnictví - Ministerstvo zdravotnictví České republiky (člen, 2017-)
 • Rada pro duchovní péči ve zdravotnictví (Česká biskupská konference) (člen, 2016-)
 • Rada pro zdravotnictví při České biskupské konferenci, Praha (člen, 2012-)
 • Liturgická komise České dominikánské provincie (předseda, 2012-)
 • Česká dominikánská provincie, Liturgická komise (člen, 2006-)
 • Česká dominikánská provincie, Komise pro intelektuální život provincie (člen, 2002-2006)
 • Česká dominikánská provincie, Ediční rada (člen, 2002-)
 • Česká dominikánská provincie, Komise pro intelektuální život provincie (předseda, 2006-)
 • Komise pro přípravu zasvěceného vdovství při Biskupství plzeňském (člen, 2002-2009)
 • Překladatelská skupina liturgických textů při LK ČBK (tajemník, 2003-2006)
 • Liturgická komise při České biskupské konferenci (člen, 2004-2006)
Jiné komise a orgány
 • Katolická asociace nemcničních kaplanů - člen výboru (člen, 2012-)
 • Plenární sněm katolické církve v České republice (poradce, 2003-2005)
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Kirche und Staat in der EU KCP/KSEU ZS Se 2
Naléhavé otázky manželství a rodiny KCP/NOMR LS 2
Pers. právo, zvěst. služba, maj. právo KCP/PPZSM ZS 3
Právo pro církevní praxi KCP/9PCP ZS 0
Právo svátostí a svátostin KCP/PSSV LS 4
Přehled vývoje církevního práva a vztahu KHI/XPVCP LS 2
České konfesní právo KCP/ČKP ZS 2