Doc. lic. Damián Němec, dr

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637182, 731402075
Pracoviště:
Katedra církevních dějin a církev. práva
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Na Hradě 5
Místnost:
5.13
Pracovní zařazení:
docent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
 • Člen AS fakulty (15. 9. 1990 – 30. 6. 1991)
 • Člen AS fakulty (15. 9. 1996 – 30. 6. 1999)
 • Člen AS UP/komise AS UP (1. 7. 2005 – )
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 7. 2005 – )
 • Člen AS UP/komise AS UP (1. 7. 2005 – 30. 9. 2006)
 • Člen oborové rady (13. 10. 2005 – )
 • Proděkan (1. 10. 2006 – 20. 9. 2014)
 • Člen VR fakulty (1. 10. 2006 – )
 • Člen AS UP/komise AS UP (28. 5. 2017 – 27. 5. 2020)
Vědecká společnost
 • The European Society for History of Law (člen, 2010–)
 • International Consortium for Law And Religion Studies [ICLARS] (Milano) (člen, 2008–)
 • Institut konfesního práva při Společnosti pro církevní právo (Praha) (člen, 2000–)
 • Société Internationale de Droit Canonique et de Législations Religieuses Comparées (Paris) (člen, 2002–)
 • Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Roma) (člen, 1993–)
 • Společnost pro církevní právo (Praha) (ostatní, 1992–)
Vědecká rada
 • Časopis Ecumeny and Law, Uniwersytet Śląski w Katowicach (člen, 2012–)
 • Časopis Prawo Wyznaniowe, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (člen, 2011–)
 • Časopis Kościół i Prawo, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (člen, 2011–)
Odborná komise
 • Ekonomicko-právní komise České biskupské konference (poradce, 2017–)
 • Rada pro duchovní péči ve zdravotnictví - Ministerstvo zdravotnictví České republiky (člen, 2017–)
 • Rada pro zdravotnictví a bioetiku při České biskupské konferenci, Praha (člen, 2012–)
 • Liturgická komise České dominikánské provincie (předseda, 2012–2018)
 • Česká dominikánská provincie, Liturgická komise (člen, 2006–)
 • Česká dominikánská provincie, Komise pro intelektuální život provincie (člen, 2002–2006)
 • Česká dominikánská provincie, Ediční rada (člen, 2002–)
 • Česká dominikánská provincie, Komise pro intelektuální život provincie (předseda, 2006–)
 • Komise pro přípravu zasvěceného vdovství při Biskupství plzeňském (člen, 2002–2009)
 • Překladatelská skupina liturgických textů při LK ČBK (tajemník, 2003–2006)
 • Liturgická komise při České biskupské konferenci (člen, 2004–2006)
Jiné komise a orgány
 • Katolická asociace nemocničních kaplanů - člen výboru (člen, 2012–)
 • Plenární sněm katolické církve v České republice (poradce, 2003–2005)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Němec D. Manželské právo katolické církve s ohledem na platné české právo. Manželské právo katolické církve s ohledem na platné české právo. 2006. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Němec D. Conscientious Objection in Current Czech Law. Ecumeny and Law. 2016.
Němec D. Právní stránka Husova procesu. Studia Theologica. 2015.
Němec D. Protection of Minors in the Current Canon Law. Ecumeny and Law. 2015.
Němec D. Das tschechische Gesetz über Eigentumsvergleich mit Kirchen und Religionsgemeinschaften vom Jahre 2012. Archiv für katholisches Kirchenrecht (Mit besonderer Berücksichtigung der Länder deutscher Sprache). 2014.
Němec D. Konkordátní smlouvy. Revue církevního práva. 2009.
Němec D. Svátky spoluvytvářejí životní styl křesťana. Katolický týdeník. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Němec D. Financování náboženských aktivit muslimů v České republice. In Moravčíková M. (Eds.) Islam v Európe – právne postavenie a financovanie islámských náboženských organizácií. 2017.
Němec D. Kirche und Staat in Mittel- und Osteuropa seit 1990: Die Tschechische Republik. In Mückl S. (Eds.) Kirche und Staat in Mittel- und Osteuropa. Die Entwicklung des Staat-Kirche-Verhältnisses in den Transformationsländern Mittel- und Osteuropas seit 1990. 2017.
Němec D. Nové akcenty v pastoračním a právním přístupu k rozvedeným v adhortaci Amoris laetitia. In Čitbaj F., Čandová Z., Sedláková J. (Eds.) Pastorácia a sprevádzanie rozvedených katolíkov po pápežskej exhortácii Amoris laetitia. 2017.
Němec D. Katechese nach Maß aktueller Bedürfnisse. In Krajczynski J., Domaszk A. (Eds.) Fides, quae de verbo nascitur et nutritur. Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski. 2016.
Němec D. Otázka právního zakotvení kaplanství v oblasti zdravotnictví. In Benák J. (Eds.) Církev a stát 2016: Potřebujeme nový zákon o církvích (?) (Sborník z konference). 2016.
Němec D. Snaha Ústředí muslimských obcí v České republice o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv. In Moravčíková M. (Eds.) Nová Európa – výzvy a očakávania: New Europe – Challenges and Expectations. Právo a náboženstvo: Law and Religion. 2016.
Němec D. Mimořádné způsoby propuštění katolických duchovních z duchovního stavu. In Krošlák D., Moravčíková M. (Eds.) Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo. 2015.
Němec D. Mzdové předpisy českých a moravských diecézí katolické církve. In Moravčíková M., Křižan V. (Eds.) Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv na pracovné právo. 2015.
Němec D. Tschechische Besonderheiten in den Konkordatsverträgen. In Sitarz M., Stanisz P., Stawniak H. (Eds.) Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefu Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej. 2015.
Němec D. Ochrana svobody svědomí v oblasti zdravotnictví v České republice. In Moravčíková M., Křižan V. (Eds.) Právna ochrana slobody svedomia. 2014.
Němec D. Právo na zpovědní a pastorační tajemství v evropském kontextu. In Šmid M., Moravčíková M. (Eds.) Konvergencie a divergencie v Slovenských a Českých štátno-cirkevných vzťahoch - Dvadsať rokov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky. 2014.
Němec D. Regulace výuky náboženství v konkordátních smlouvách s postkomunistickými zeměmi. In Moravčíková M. (Eds.) Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa. 2014.
Němec D. Státem nařízené pracovní volno o některých svátcích? Legislativní návrh Senátu Parlamentu České republiky. In Križan V., Moravčíková M. (Eds.) Sloboda jednotlivca a svet práce. 2014.
Němec D. Communicatio in sacris w ustawodawstwie i praktyce Kościoła łacińskiego w Republice Czeskiej. In Krukowski J., Sitarz M., Dziub K. (Eds.) Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła. 2010.
Němec D. Mimořádná kanonická opatření pro pokračování řeholního života v letech 1948–1989. In Mačala P., Marek P., Hanuš J. (Eds.) Církve 19. a 20. století v slovenské a české historiografii. 2010.
NĚMEC D. Návrh zákona o majetku církví a náboženských společností v České republice z r. 2008 ve světle platných konkordátních smluv s postkomunistickými zeměmi. In . (Eds.) Clara pacta - boni amici. Zmluvné vzťahy medzi štátom a cirkvami. Contractual Relations between State and Churches. 2009.
Němec D. Ekumenické snažení je spojené s nadějí. Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci. 2008.
Němec D. Úsilí pátra Pia Krivého o zřízení slovenského noviciátu r. 1947. LETZ, D. R. (ed.). Verný pravde. Život a dielo slovenského dominikána Pia Krivého. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Němec D. Ewolucja regulacji CIC/1917 dotyczącej profesji czasowej. Kodeks pio-benedyktyński między tradycją a rozwojem. 2017.
Parma T., Jonová J., Němec D. Církev a stát. Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A–Č. 2015.
Němec D. Skutki cywilne zawarcia małżeństwa kanonicznego w czeskim systemie prawnym. RYGUŁA, Piotr (ed.), Skutki cywilnoprawne małżeństwa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem prawa w Polsce, Słowacji i Republice Czeskiej. 2014.
Němec D. Repubblica Ceca. In Coglievina S. (Eds.) Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e Chiesa cattolica. 2010.
Němec D. The Situation of the Canonical Celebration of Marriage and of the Church Decisions upon Matrimony in the Post-Communist Countries in Europe Especially in the Concordat Agreements. In Kowal J. (Eds.) Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Němec D., Pastwa A., Menke M. The 1st Central European Young Canonists Forum. 2015.
Dvořáček J., Němec D., Menke M. 25 let od promulgace CCEO. 2015.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Němec D., Rózsová K. Katechismus katolické církve. Katechismus katolické církve. 2006.
Němec D. Do života: Poutě a putování ? pohled věřícího a nevěřícího. Do života: Poutě a putování ? pohled věřícího a nevěřícího. 2005.
Němec D. Dotýkání světla ? Co je půst a postní doba. Dotýkání světla ? Co je půst a postní doba. 2005.
Němec D. Katechismus katolické církve ? Advent. Katechismus katolické církve ? Advent. 2005.
Němec D. Katechismus katolické církve ? Člověk odpovídá Bohu. Katechismus katolické církve ? Člověk odpovídá Bohu. 2005.
Němec D. Všimli jsme si: Konkláve. Všimli jsme si: Konkláve. 2005.
PŘEKLAD
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Svatební obřady. In Němec D., Konzal V., Korontályová M., Kyralová M., Fritsch H., Pospíšil Z. (Eds.) Congregatio pro sacramentis et disciuplina sacramentorum. Ordo celebrandi matrimonium. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.