doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637202

Katedra biblických věd

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

5.18

docent

Starý zákon - studium prorocké literatury; Biblická hebrejština

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vlková I. Bohatství a chudoba v bibli. Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky Církve. 2009.
Vlková I. Bohorovnost, poznání a následování Ježíše. Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci. 2008.
Vlková I. "Budete jako Bůh!" Dilema člověka Starého i Nového zákona. Současné integrující přístupy k pojetí člověka. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference. 2007.
KNIHA - CELEK
Vlková I. Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona. Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona. 2012.
Vlková I. Hospodinův služebník a nová smlouva. Výklad "písní o služebníkovi" z knihy Izaiáš a jejich poselství o smlouvě. Hospodinův služebník a nová smlouva. Výklad "písní o služebníkovi" z knihy Izaiáš a jejich poselství o smlouvě. 2009.
Vlková I., Pacner S. Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny. Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny. 2008.
Vlková I. Slovo Boží a slovo lidské. Všeobecný úvod do Písma svatého. In . (Eds.) Slovo Boží a slovo lidské. Všeobecný úvod do Písma svatého. 2007.
Vlková I. Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona. Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona. 2007.
Vlková I., Pacner S. Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny. Pracovní listy ke cvičením z hebrejštiny. 2006.
Vlková I. Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona -. Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona -. 2005.
Vlková I. Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce. Uno studio tematico dell'alternarsi tra la luce e le tenebre nel libro di Isaia. Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce. Uno studio tematico dell'alternarsi tra la luce e le tenebre nel libro di Isaia. 2004.
Vlková I. Slovo Boží a slovo lidské. Všeobecný úvod do Písma svatého. Slovo Boží a slovo lidské. Všeobecný úvod do Písma svatého. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Vlková I. Fortelná hospodyně, na půvabu nesejde. Biblický ideál ženy? (Př 31,10–31). Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti. 2020.
Vlková I. God’s even “better project”. Reflections on Isa 24:23 compared to Isa 30:26 in the Masoretic text and in the Septuagint. And God Saw That It Was Good (Gen 1:12). The Concept of Quality in Archaeology, Philology and Theology. 2020.
Vlková I. Hůl jako prostředek moudré výchovy? Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti. 2020.
Vlková I. The Strange Mission of Isaiah. Interactions in Interpretation. The Pilgrimage of Meaning through Biblical Texts and Contexts. 2020.
Vlková I. Bohu se „líbí“ utrpení nevinného služebníka? (Iz 53,10). Obtížné oddíly Zadních proroků. 2016.
Vlková I. Bůh tvoří tmu a zlo (Iz 45,7). Obtížné oddíly Zadních proroků. 2016.
Vlková I. Bůh zatvrdil svůj lid (Iz 6,9–10). Obtížné oddíly Zadních proroků. 2016.
Vlková I. Interpreting Ambiguity. The Beginning of the “Song of the Suffering Servant” (Isa 52:13–15) and its Translations. Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts. 2016.
Vlková I. Jiftách – vzor věrnosti, nebo odstrašující příklad? Obtížné oddíly Předních proroků. 2013.
Vlková I. Zalíbení žalmistů v Boží vůli a Žalm 40. "Zde jsem, abych plnil tvou vůli". Biblická zvěst o svobodě a zodpovědnosti. 2012.
Vlková I. Jméno dítěte v Iz 9,5. Porovnání hebrejské a řecké verze textu. "Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry" (1 Tim 1,5): Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám. 2008.
Vlková I. Nové srdce a nový duch (Ez 36,16-38). Od Abraháma k nové smlouvě. 2007.
Vlková I. Význam přísahy dané Abrahámovi pro naději Božího lidu. Od Abraháma k nové smlouvě. 2007.
Vlková I. Siamo testimoni della Luce vera! Superare le distanze: Le figlie e i figli di Domenico fanno teologia. 2005.
Vlková I. We Are Witnesses of the True Light. Building Bridges: Dominicans Doing Theology Together. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vlková I. Jak může Starý zákon oslovit člověka 3. tisíciletí? cyklus vzdělávacích přednášek České křesťanské akademie. 2009.
Vlková I. Co působí a jak se projevuje Duch svatý podle Písma? odborná přednáška České křesťanské akademie. 2008.
Vlková I. Najdeme ekologické myšlení ve Starém zákoně? Akademické týdny Nové Město nad Metují. 2007.
Vlková I. Svoboda ve Starém zákoně. Svoboda v Novém zákoně. Dominikánská teologická dílna. 2007.
Vlková I. Úvod do mudroslovné literatury Starého zákona. přednáška pro Teologický institut Hradec Králové. 2007.
Vlková I. Co působí a jak se projevuje Duch svatý podle Písma? Dominikánská teologická dílna. 2006.
Vlková I. Najdeme ekologické myšlení ve Starém zákoně? Ekologické myšlení jako cesta k ekologickému jednání. 2006.
Vlková I. Chléb života a slova života. Eucharistie v Janově evangeliu. Chléb života a slova života. Eucharistie v Janově evangeliu. 2005.
Vlková I. Kde jsem já, tam bude i můj služebník ? biblický pohled na službu představených. vzdělávací kurz ?Osobnost představeného". 2005.
Vlková I. Zvedám své oči k horám: Poutní písně a Žl 121. Vzdělávací cyklus Pastoračního střediska brněnské diecéze ?Pane otevři mé rty a má ústa Tě budou chválit. 2005.
Vlková I. Žalmy jako součást starozákonní biblické literatury. Vzdělávací cyklus Pastoračního střediska brněnské diecéze ?Pane otevři mé rty a má ústa Tě budou chválit. 2005.
Vlková I. Bible. Přednáška pro Universitu 3. věku. 2004.
Vlková I. Obnova smlouvy. Zkušenost exilu a prohloubený vztah vyvoleného národa k Hospodinu. Vzdělávací cyklus Pastoračního střediska brněnské diecéze "Nehemjáš a list Filipanům". 2004.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Vlková I. Bible v liturgii. Bible v liturgii. 2006.
Vlková I. Bible v liturgii. Bible v liturgii. 2005.
Vlková I. Bible v liturgii. Meditativních výklad nedělních mešních textů liturgického cyklu C pro Rádio Proglas. 2004.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Vlková I. Cvičebnice biblické hebrejštiny. Cvičebnice biblické hebrejštiny. 2005.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Biblická hebrejština pro mírně pokročilé KBV/DTBHP ZS Se 0
Multidisciplinární seminář KBV/DTMDS ZS Se 0
Propedeutický seminář k záv. disputaci KBV/DTPDS ZS Se 0
Prorocká a mudroslovná literatura SZ KBV/DTPML ZS Se 0
Biblické vědy KBV/DTSZB LS 0
Základy biblické hebrejštiny KBV/DTZBH LS Se 0
Starý zákon II KBV/KTSZ2 LS 7
Všeobecný úvod do Písma svatého KBV/KTUDP ZS 2
Starý zákon 2 KBV/KVSZ2 LS 12
Všeobecný úvod do Písma svatého KBV/KVVUP ZS 2
Úvod do studia Bible KBV/MTUSB ZS Se 0
Hebrejština 1 KBV/PTHE1 ZS Cv 2
Úvod do prorockých a mudroslov. knih SZ KBV/PTPMK LS Cv 1
Úvod do prorockých a mudroslov. knih SZ KBV/PTPMK LS 2
Exegeze knih Starého zákona 2 KBV/PTSZ2 LS 2
Všeobecný úvod do Písma svatého KBV/PTVUP ZS Cv 1
Všeobecný úvod do Písma svatého KBV/PTVUP ZS 1
Biblická hebrejština KBV/VTBHE ZS Cv 0
Biblická hebrejština KBV/VTBHE LS Cv 0
Závěrečná disputace CMF/DTZDS LS 0
Prorocká a mudroslovná literatura SZ KBV/DTPMC ZS Se 0

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)