doc. Mgr. Jana Plátová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637203

Katedra biblických věd

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

5.01

docent

Klasická filologie, novozákonní řečtina, patrologie, starokřesťanská literatura, Septuaginta

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Jiné komise a orgány

  • Patristická společnost ČR (člen, 2008–)
  • International Association of Patristic Studies (člen, 2008–)
ČLÁNEK
Plátová J., Černušková V., Hušek V. Méně známé spisy Klementa Alexandrijského. Trendy a perspektivy současného bádání. Studia Theologica-Czech Republic. 2021.
Plátová J. Klementovo kázání Který boháč bude spasen? jako pramen Zlaté legendy. Studia Theologica-Czech Republic. 2019.
Plátová J. Role žalmů v díle Klementa Alexandrijského. Studia Theologica. 2018.
Plátová J. Frammenti del perduto commentario di Clemente Alessandrino alla Sacra Scrittura. Bollettino dell´ Istituto storico ceco di Roma. 2008.
Plátová J., Hušek V. Bibliografia patristica recente di area ceca. Adamantius. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Plátová J. Amnesikakia e il suo posto nel concetto di assimilazione a Dio negli Stromati di Clemente Alessandrino. La memoria. Forme e finalità del ricordare nel cristianesimo antico. XLVIII Incontro di Studiosi dell'Antichità Cristiana (Roma, 5-7 maggio 2022). 2023.
Plátová J. Clemens’ und Origenes’ Auslegung der Perikope von der Berufung des reichen Jünglings (Mt 19,16-30 parall.) im EKK Projekt. In Jacobsen A. (Eds.) Origeniana Undecima. Origen and Origenism in the History of Western Thought. 2016.
Plátová J. „Máme tedy všechny důvody se ženit…“ (Strom. II,140,1). Ideál křesťanského manželství podle Klementa z Alexandrie. In Vyhnal P., Slovíková L., Čevan M. (Eds.) Spoločnosť, kríza, rodina. 2010.
Plátová J. Lidská svoboda a Boží spása v Klementových exegetických dílech. In Hušek V., Kitzler P., Plátová J. (Eds.) Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie. 2009.
Kunetka F. Lucernarium v liturgii křesťanského starověku. In Hušek V., Kitzler P., Plátová J. (Eds.) Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie. 2009.
Adámková I. Ultima verba. K jazyku raně křesťanských mučednických textů. In Hušek V., Kitzler P., Plátová J. (Eds.) Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie. 2009.
Plátová J. Klementova „teologie věčného Slova“. In Kišš I. (Eds.) Logos-Kristus a jeho význam pre teológiu a sociálnu etiku. 2008.
Plátová J. Matějovy tradice. Querite primum regnum Dei: Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 2006.
Janoušek F.H.., Plátová J. Blahoslavený Hroznata a ctihodná Vojslava ve sboru českých patronů v barokním kázání Rafaela Delaminetze. Na Hroznatově míse, Sborník řeholní kanonie premonstrátského řádu v Teplé. 2002.
KNIHA - CELEK
Chalupa P., Černušková V., Plátová J., Tichý L. Žalmy I. Žalm 1-40 podle řeckého překladu Septuaginty. 2019.
Havrda M., Černušková V., Plátová J., Šedina M. Klement Alexandrijský: Stromata VIII (Liber logicus). Rejstříky ke Stromatům I-VII. 2017.
ČERNUŠKOVÁ V., PLÁTOVÁ J. Klement Alexandrijský. Stromata VII. 2011.
Plátová J. Latinská syntax. Latinská syntax. 2008.
Plátová J. Klement Alexandrijský, Stromata I. Klement Alexandrijský, Stromata I. 2004.
Plátová J. Latinská syntax pro studenty teologie. Latinská syntax pro studenty teologie. 2002.
KAPITOLA V KNIZE
Plátová J. Die Lehre von der Angleichung an Gott bei Clemens von Alexandrien und ihre Fundamente in der Schrift. In Hainthaler T., Mali F., Emmenegger G., Morozov A. (Eds.) Imago Dei. Forscher aus dem Osten und Westen Europas an den Quellen des gemeinsamen Glaubens. 2021.
Plátová J. ἀσφαλής, ἀσφάλεια, ἀσφαλίζομαι. Historical and Theological Lexicon of the Septuagint. 2020.
Plátová J. The Text of Mark 10:29–30 in Ouis dives salvetur? by Clement of Alexandria. Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts. 2016.
Plátová J. Znal Klement Tomášovo evangelium? "Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry?" (1 Tim 1,5): Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám. 2008.
Klement Alexandrijský, Stromata II-III. In Plátová J., Černušková V. (Eds.) Klement Alexandrijský, Stromata II-III. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hušek V., Černušková V., Plátová J. COLLOQUIUM CLEMENTINUM II, Clement’s Biblical Exegesis. 2014.
Plátová J., Hušek V. Patristická konference 2012. 2012.
Černušková V., Plátová J., Pacner S. Apoštol Pavel a Písmo. 2009.
Hušek V., Chvátal L., Karfíková L., Plátová J., Havrda M. Patristická konference 2008. 2008.
Hušek V., Chvátal L., Plátová J. Symposium mladých patrologů. 2006.
SBORNÍK - CELEK
Miscellanea patristica. In Hušek V., Chvátal L., Plátová J. (Eds.) Miscellanea patristica. 2007.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Plátová J. Clement of Alexandria´s Reading of 1John. In Vinzent M., Hušek V. (Eds.) 2021.
PŘEKLAD
De S. Hroznata abbate Toeplensi. In Plátová J. (Eds.) Na Hroznatově míse. 2009.
Vita Rhoznatae. In Plátová J. (Eds.) Na Hroznatově míse. 2009.
Klement Alexandrijský, Stromata I. In Plátová J. (Eds.) Stromata I. 2005.
Klement Alexandrijský, Stromata I. In Plátová J. (Eds.) Klement Alexandrijský, Stromata I. 2004.
Plátová J. Raphael De Laminetz. K uctění památky patronů českého království, jejichž jména nejsou dosud zapsána v knize svatořečených, jsou však v knize života. In Plátová J. (Eds.) Na Hroznatově míse, Sborník řeholní kanonie premonstrátského řádu v Teplé. 2002.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)