doc. Mgr. et Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

733690500, 585637001, 585637403

Katedra filozofie a patrologie

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

4.02

docent - děkan

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen VR fakulty (1. 10. 2006 – )
  • Děkan (14. 9. 2022 – )

Vědecká společnost

  • Česká platónská společnost (člen, 2004–)
  • Patristická společnost ČR (tajemník, 2008–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Hušek V. Origen, Paul Ricoeur and the Role of Literal Meaning. In Jacobsen A. (Eds.) Origeniana Undecima. Origen and Origenism in the History of Western Thought. 2016. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Hušek V. Rebirth into a New Man: Deification in Jerome. Deification in the Latin Patristic Tradition. 2019. (KAPITOLA V KNIZE)
Hušek V. Das Erbe der Gnadenlehre Augustins (bis zum Konzil von Orange im Jahre 529). Gnadenlehre in Schrift und Patristik (herausgegeben von Lenka Karfíková unter Mitwirkung von Vít Hušek und Ladislav Chvátal). 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
Hušek V. Die theologische Entwicklung vor Augustin. Gnadenlehre in Schrift und Patristik (herausgegeben von Lenka Karfíková unter Mitwirkung von Vít Hušek und Ladislav Chvátal). 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
Hušek V. The True Text: Ambrose, Jerome and Ambrosiaster on the Variety of Biblical Versions. Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts. 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
Hušek V. Scholia of Clement of Alexandria in the Arabic Gospel Catenae. In Vinzent M., Hušek V. (Eds.) 2021. (Ostatní odborná publikace (RIV))
ČLÁNEK
Hušek V. In Search of Clement of Alexandria’s Hypotyposes. JOURNAL OF EARLY CHRISTIAN STUDIES. 2023.
Buchtová M., Maliňáková K., Novák L., Janů A., Hušek V., Van Dijk JP., Tavel P. The Associations of Experiencing the COVID-19 Pandemic With Religiosity and Spirituality: A Cross-Sectional Study in Czech Adults. International Journal of Public Health. 2022.
Jakšičová D., Novák L., Hušek V., Tavel P., Maliňáková K. Czech and Slovak members of religious institutes: Their health in comparison to the general population. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021.
Tavel P., Šandora J., Fürstová J., Lačev A., Hušek V., Půžová Z., Poláčková Šolcová I., Maliňáková K. Czech Version of the Spiritual Well-Being Scale: Evaluation and Psychometric Properties. PSYCHOLOGICAL REPORTS. 2021.
Plátová J., Černušková V., Hušek V. Méně známé spisy Klementa Alexandrijského. Trendy a perspektivy současného bádání. Studia Theologica-Czech Republic. 2021.
Tavel P., Šandora J., Fürstová J., Lačev A., Hušek V., Půžová Z., Poláčková Šolcová I., Maliňáková K. Czech Version of the Spiritual Well-Being Scale: Evaluation and Psychometric Properties. PSYCHOLOGICAL REPORTS. 2020.
Buchtová M., Maliňáková K., Košárková A., Hušek V., Van Dijk JP., Tavel P. Religious Attendance in a Secular Country Protects Adolescents from Health-Risk Behavior Only in Combination with Participation in Church Activities. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020.
Maliňáková K., Kopčáková J., Kolarčik P., Madarasová Gecková A., Poláčková Šolcová I., Hušek V., Klůzová Kráčmarová L., Dubovská E., Kalman M., Půžová Z., Dijk JPV., Tavel P. The Spiritual Well-Being Scale: Psychometric Evaluation of the Shortened Version in Czech Adolescents. Journal of Religion and Health. 2017.
Hušek V. Ježíšovo příbuzenstvo u Ambrosiastera. Studia Theologica. 2013.
Hušek V. Vůle a milost u Jana Cassiana. Studia Theologica. 2008.
Plátová J., Hušek V. Bibliografia patristica recente di area ceca. Adamantius. 2007.
Hušek V. Peccata haereditaria u Ambrože Milánského. Studia Theologica. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hušek V. Jerome’s Christological Interpretation of Qoheleth. In Hainthaler T. (Eds.) Sofia. The Wisdom of God / Die Weisheit Gottes. 2017.
Hušek V. Recepce Šalamounových knih u Jeronýma. In Lichner M. (Eds.) Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna. Kazateľ – Príslovia – Pieseň piesní. 2017.
Plátová J. Lidská svoboda a Boží spása v Klementových exegetických dílech. In Hušek V., Kitzler P., Plátová J. (Eds.) Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie. 2009.
Kunetka F. Lucernarium v liturgii křesťanského starověku. In Hušek V., Kitzler P., Plátová J. (Eds.) Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie. 2009.
Adámková I. Ultima verba. K jazyku raně křesťanských mučednických textů. In Hušek V., Kitzler P., Plátová J. (Eds.) Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie. 2009.
Havrda M. Jak správně chytat míč. Přirozenost a cíl člověka v myšlení Klementa z Alexandrie. In CHVÁTAL L., HUŠEK V. (Eds.) "Přirozenost" ve filosofii minulosti i současnosti. 2008.
Hušek V. Nauka o Logu a nauka o duši u Maria Victorina. Logos - Kristus a jeho význam pre teológiu a sociálnu etiku. 2008.
Hušek V. Přirozenost u Ambrosiastra. "Přirozenost" ve filosofii minulosti i současnosti. 2008.
Hušek V. Analogie u P. Ricoeura. P. Dvořák (ed.), Analogie ve filozofii a teologii. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Hušek V. Imago dei in Pelagius. In Hainthaler T., Mali F., Emmenegger G., Morozov A. (Eds.) Imago Dei. Forscher aus dem Osten und Westen Europas an den Quellen des gemeinsamen Glaubens. 2021.
Hušek V. Duplex gratia: Ambrosiaster and the Two Aspects of his Soteriology. Für uns und für unser Heil. Soteriologie in Ost und West. 2014.
Hušek V. Erasmova scholia k Jeronýmovým polemickým spisům. Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení. 2012.
HUŠEK V. Milost stvoření, zjevení a odpuštění podle Pelagia. In KARFÍKOVÁ L., DUS J. (Eds.) Milost v patristice. 2011.
Hušek V. Dědictví Augustinovy teologie milosti (do synody v Orange r. 529). Milost v antické, židovské a křesťanské tradici. 2008.
Hušek V. Nauka o milosti u Ambrože Milánského. Milost podle Písma a starokřesťanských autorů. 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hušek V., Karfíková L., Němec V. Marius Victorinus Conference 2017. 2017.
Hušek V., Černušková V., Plátová J. COLLOQUIUM CLEMENTINUM II, Clement’s Biblical Exegesis. 2014.
Plátová J., Hušek V. Patristická konference 2012. 2012.
Hušek V., Chvátal L., Karfíková L., Plátová J., Havrda M. Patristická konference 2008. 2008.
Hušek V., Chvátal L., Plátová J. Symposium mladých patrologů. 2006.
SBORNÍK - CELEK
"Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti. In Chvátal L., Hušek V. (Eds.) "Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti. 2008.
Contra Eunomium II. An English Version with Supporting Studies. In Karfíková L., Douglass S., Zachhuber J., Hušek V., Chvátal L. (Eds.) Gregory of Nyssa : Contra Eunomium II. An English Version with Supporting Studies. 2007.
Miscellanea patristica. In Hušek V., Chvátal L., Plátová J. (Eds.) Miscellanea patristica. 2007.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Plátová J. Clement of Alexandria´s Reading of 1John. In Vinzent M., Hušek V. (Eds.) 2021.
Hušek V. Introduction. In Vinzent M., Hušek V. (Eds.) 2021.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
BUCHTOVÁ CMF Humanitní studia 2024
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)