ThLic. Michal Umlauf

vizitka

Narozen v roce 1978.
e-mail: michal.umlauf@upol.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace

2005 ThLic. – (praktická teologie) – CMTF UP Olomouc (název práce: Všednodennost manželství. Nebezpečí klišé, fráze a kýče z pohledu spirituální teologie.)

2003 Mgr. (teologie) – CMTF UP Olomouc

2002 Bc. (teologie) – Pontificia Università Lateranense (Řím)

1996 maturita – Gymnázium Uherské Hradiště

Praxe

od r. 2005 odborný asistent, Katedra pastorální a spirituální teologie a Katedra křesťanské sociální práce CMTF UP v Olomouci

od r. 2004 výuka na Caritas VOŠ sociální

od r. 2003 vedoucí center Maltézské pomoci v Olomouckém a Zlínském kraji

od r. 2002 aktivní zapojení do činnosti Maltézské pomoci v Olomouci, koordinace dobrovolnických aktivit v sociálním, zdravotním a humanitárním sektoru, vzdělávání dobrovolníků, vedení intravizí a supervizí, řízení sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a ohrožené rodiny s dětmi

od r. 2002 řízení a organizace Mezinárodního setkání vozíčkářů v rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě

Zahraniční studijní pobyty

2010 Universität Freiburg, Institut für Caritaswissenschaft (1 týden)

1999-2002 Studium teologie na Papežské Lateránské Univerzitě v Římě

Odborné zaměření

- pastorační činnost církve zvláště na poli charitativně-politické diakonie

- vztahy mezi církví a neziskovými organizacemi, zvláště oblast dobrovolnictví

- spiritualita manželství a rodiny

- sociální nauka církve

- etika sociální práce a spirituální dimenze sociální práce

Pedagogická činnost

Ve vztahu k CMTF UP a Caritas VOŠ výuka předmětů: Pastorální teologie, Sociální práce a pastorace, Řízení dobrovolníků, Sociální nauka církve, Posouzení situace klienta z hlediska spirituality.

Lektorská činnost v oblastech: spirituální kompetence sociálních pracovníků, řízení dobrovolnických programů, etika křesťanských organizací v sociálních službách, vedení pastoračního rozhovoru.

Publikační činnost /výběr/

„Sociální nauka církve jako východisko zásad a hodnot Kodexu Charity ČR,“ in Sborník odborných příspěvků z mezinárodního odborného semináře Profesionalita Charity, 2011. ISBN-978-80-260-1360-0.

„Sociální nauka církve – integrální součást křesťanské nauky o člověku,“ in Kompendium sociální nauky církve – kurz“, Brno: L. Marek 2009, s. 10-30.

„Svátost manželství – povolání žít Boží slovo v jedinečném vztahu muže a ženy,“ in Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté., Olomouc: Refugium Velehrad-Roma 2008, s. 141-153.

„Podněty sociální nauky církve pro pastoraci manželství a rodiny,“ in Rodina v súčasnom svete. Sociálna služba a pastorácia rodin. Bratislava: Teologická fakulta Trnavskej univerzity 2007, s. 87-100.

Vybrané překlady:

Rupnik, M. I. „Co se rozumí spirituální teologií. In Altrichter, M. (ed.) Studijní texty ze spirituální teologie I. Axiomy duchovního života., Olomouc-Velehrad : Refugium Velehrad-Roma 2003, s. 75-96.

Taft, R. Život z liturgie – tradice Východu i Západu. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma 2007Špidlík, T. „Člověk, agapická osoba.“ In Nové cesty pastorální teologie. Krása jako východisko., Olomouc: Refugium Velehrad-Roma 2008, s. 191-349.

Cantalamessa, R. Slovo a život. (roční cyklus A, B, C), Karmelitánské nakladatelství (2010, 2009, 2011).

Salachas, D. „Myropomazání neboli svátost biřmování“, in Studijní texty ze spirituální teologie IX. O Duchu Svatém a svátosti biřmování, Olomouc: Refugium, 2012, s. 161-204.

Salachas, D. „Svátost křtu“, in Fórum pastorálních teologů VIII. Křest a iniciace. Olomouc: Refugium, 2011.

Taft, R. F. „Misijní úsilí východních církví jako příklad inkulturace“, in Studijní texty ze spirituální teologie IX. O Duchu Svatém a svátosti biřmování, Olomouc: Refugium, 2012, s. 205-225.

Varia

od r. 2014 člen odborné sekce Katolické asociace nemocničních kaplanů

od r. 2008 poradce ČBK pro otázky sociální nauky církve

od r. 2007 člen Pastorační rady Arcidiecézní charity Olomouc