Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D.

vizitka

Narozena v roce 1976.

Vzdělání

 • 1995 - 2000 bakalářské studium oborů Sociologie a Sociální politika a sociální práce, FSS MU (Bc.)
 • 2000 - 2001 magisterské studium oboru Sociologie, FSS MU (Mgr.)
 • 2001 - 2008 doktorské studium oboru Sociologie, FSS MU (Ph.D.)
 • 2002 - 2008 doktorské studium oboru Sociologie, Université Paris Descartes, Francie

Praxe

 • 2002 externí vyučující, ESF MU
 • 2005 - 2010 externí vyučující CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
 • 2011 a 2016 vyučující v programu Výchova ke křesťanství na ZŠ - studium k rozšíření odborné kvalifikace, Katechetické a pedagogické centrum Biskupství ostravsko-opavského a TF JČU
 • 2005 - dosud odborná asistentka CMTF UP

Odborné zaměření

 • sociologie
 • sociologie rodiny
 • rodinná politika

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Šlechtová H. 2016. Rodinná socializace na příkladu českých a francouzských rodin se třemi dětmi. Červený Kostelec: Pavel Mervart. ISBN: 978-80-7465-246-2.
 • BugeL W. - Šlechtová H. 2012. Tvorba kvalifikačních prací pro studenty oborů sociální práce: Principy a postupy. Olomouc: CARITAS - VOŠ sociální Olomouc; celkem 245 s. (autorský podíl: 18%)

Články a kapitoly v monografiích

 • Šlechtová H. 2017: "Dziecko w rodzinie jako część rodzeństwa: repertuar rodzeński roli dziecka oczami rodziców rodziny trójdzietnej". In: Szluz B. (red.): Obraz współczesnej rodziny. Teoria i badania. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 189 - 200. ISBN: 978-83-7996-485-7.
 • Šlechtová H. 2016. Kabylowie i ich jezyk we Francji - o konkretnym aspekcie podwójnego wyalienowania pewnej grupy spolecznej/Kabyles and their language in France-about certain aspect of double alienation of a social group. Przeglad Kulturoznawczy, (27), 1: 1-17.
 • Šlechtová H. 2008. "Překážka i příležitost: dítě a identita matky ze vzdělané rodiny". In: Sirovátka T., Hora O. (eds.): Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Boskovice: Albert.
 • Šlechtová H. 2006. "Jak jsou hodnoceny rodinné politiky vyspělých zemí (sekundární analýza výzkumů a komentářů)". In: Sirovátka T. et al.: Rodina, zaměstnání a sociální politika. Boskovice: Albert.

Granty

 • Od 2017: účast na výzkumném projektu "Šedivějící sourozenectví" GAČR 17-07321S; řešitelka Doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
 • Účast v grantovém projektu "Možnosti podpory lidské důstojnosti klientů v prostředí sociální práce s rodinami" IGA_CMTF_2016_019; hlavní řešitel Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D.
 • 2016: účast FRUP_2016_029 Inovace a propojení předmětů v rámci NMgr. oboru Charitativní a sociální práce. Specializace sociální práce s rodinami. Hlavní řešitel: Mgr. Walerian Bugel, dr. CMTF UP.
 • 2005 - 2008: účast na projektu Rodina, zaměstnání, vzdělání (1J051/05-DP2) realizovaném Fakultou sociálních studií Masarykovy Univerzity ve spolupráci s VÚSPV a STEM, s.r.o.
 • 2003 - 2004: grantový projekt (Třetí dítě v české a francouzské rodině) v návaznosti na výzkumný záměr MSM 142300002 Mládež, děti a rodina v období transformace

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)