ThLic. Karel Skočovský, Ph.D. et Ph.D.

Narozen 17. 10. 1980 v Prostějově

Vzdělání

1995-1999 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

1999-2004 Magisterské studium, FF MU v Brně, obor psychologie (státní zkouška z oboru poradenská psychologie)

2004-2007 Doktorské studium, FF MU v Brně, obor obecná psychologie Název doktorské práce: Akceptabilita metod přirozené kontroly početí: dimenze a determinanty.

2007-2008 Teologický konvikt v Olomouci

2008-2010 Studium teologie na CMTF v Olomouci

2010-2013 Studium teologie na Lateránské univerzitě v Římě (magna cum laude)

  • 13. 7. 2013 jáhenské svěcení
  • 28. 6. 2014 kněžské svěcení

2015-2017 Licenciát z teologie manželství a rodiny (Pontificio istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia, Řím) (summa cum laude)

2017-2021 Doktorát z teologie manželství a rodiny (tamtéž) (summa cum laude) Název doktorské práce: Dal latte materno all’Eucaristia: Maria lactans nella prospettiva della Teologia del corpo (práce získala ocenění Sub auspiciis)

Praxe

23. 10. 2000 – 31. 5. 2002: Výzkumný ústav zdraví dítěte, LF MU v Brně (informační pracovník)
30. 10. 2002 – 31. 8. 2007: Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity (nyní Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny), FSS MU v Brně (vědecký pracovník)
Od 1. 9. 2022 – Katedra pastorální a spirituální teologie, CMTF Olomouc

Odborné zaměření

  • Teologická antropologie (zvl. biblická); dobrá znalost Teologie těla Jana Pavla II.
  • Bioetika (zvl. zaměření na témata související s počátkem lidského života, asistovanou reprodukcí a důstojností lidského těla)
  • Sexuální etika (zvl. odpovědné rodičovství a aktuální kontroverzní témata)
  • Teologie manželství a rodiny (biblické základy, dějiny od patristiky po současnost, dogmatické otázky spojené se svátostí manželství, spiritualita manželství a rodiny)
  • Morální teologie (zvl. fundamentální; ve speciální morálce témata související s manželským a rodinným životem)
  • Mariologie (zvl. biblická)

Výběrová bibliografie

Skočovský, K., Dal latte materno all’Eucaristia: Maria lactans nella prospettiva della Teologia del corpo. Siena: Cantagalli 2021.

Skočovský, K., „Prospettiva psicologica sui Metodi naturali,“ in Noriega, J., Ecochard, R., Ecochard, I. (a cura di), Dizionario su sesso, amore e fecondità, Siena: Cantagalli; Roma: Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia 2019, 785-790.

Skočovský, K. (ed.), Enchiridion dokumentů církve o manželství, rodině a důstojnosti lidského života I.-III. Brno: Akademie kanonického práva, 2018-2019 (3 sv.).

Skočovský, K., „Stručná historie encykliky Humanae vitae: klíčové osobnosti a události,“ in Nováková, J. (ed.), 50 let Humanae vitae. Sborník z konference k 50. výročí vydání encykliky Humanae vitae papeže Pavla VI. Červený Újezd: Liga pár páru ČR; Zlaté Moravce: Liga pár páru SR; Olomouc: Centrum pro rodinný život, 2018, 23-46.

Skočovský, K., Fertility Awareness-based methods of conception regulation: Determinants of choice and acceptability. Brno: Masarykova univerzita 2008.

Skočovský, K., „Psychometrické vlastnosti české verze Kompozitní škály ranních a večerních typů,“ in Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická = Annales psychologici 55, P11 (2007) 55-63.

Skočovský, K., „Teologie těla. Zahlédnout prvotní plán Stvořitele,“ in Jan Pavel II., Teologie těla. Praha: Paulínky 2005, 11-19.

Skočovský, K., „Vliv přirozeného plánování rodičovství na kvalitu a stabilitu manželství: přehled empirických zjištění a teoreticko-metodologický komentář,“ In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada psychologická = Annales psychologici 53, P9 (2005) 49-64.

Skočovský, K., „Chronopsychologie: výzkum rytmicity v lidském chování a prožívání,“ in

Československá psychologie 48 (2004) 69-83.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)