Mgr. Lucie Šallé

Lucie.salle01@upol.cz

+420 604 646 374

*1980

Vzdělání

 • 2014-2015   dlouhodobý výcvik na řešení orientovaný přístup s udělenou akreditací  MPSV
 • 2010 Mgr. v oboru sociální pedagogika, diplomová práce: Rozpad tradiční rodiny a možné důsledky pro osobnost dítěte                                    
 • 2008-2010 studium na Masarykově univerzitě v Brně, PF
 • 2002 Bc. v oboru charitativní a sociální práce, bakalářská práce: Využití Muzikoterapie u mentálně postižených dětí a některé teologické aspekty pojmu hudba
 • 2001-2002 studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, CMTF
 • 2001  DiS. v oboru charitní a sociální činnost
 • 1998 – 2001 studium na VOŠ sociální Caritas v Olomouci

 

Praxe

 • 2015 (doposud)    vyučuje právo pro sociální pedagogy na Univerzitě Palackého v  Olomouci, CMTF, KCP
 • 2011 (doposud)    vyučuje dětská práva na Univerzitě Palackého v Olomouci, CMTF, KCP
 • 2008 (doposud)    sociální pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Bystřici pod Hostýnem – od 03/2019 agenda náhradní rodinné péče
 • 2002-2008            referentka na úseku dávek hmotné nouze pro rodiny s nezaopatřenými dětmi na Městském úřadě v Bystřici pod Hostýnem, odboru sociálních věcí)

 

Odborné zaměření

 • Rodinné právo
 • Sociálně-právní ochrana dětí

Členství a funkce v orgánech souvisejících s oborem:

 • Vedoucí pracovní skupiny pro rodiny s dětmi a mládeží v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Bystřice pod Hostýnem (2017 doposud)
 • Tajemník komise pro sociálně-právní ochranu dětí Města Bystřice pod Hostýnem (2013-2016)
 • Členka pracovní skupiny pro rodiny s dětmi v rámci rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji (2011-2014)
 • členka pracovní skupiny pro rodiny s dětmi v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb (2011-2013)
 • členka hodnotící komise projektových žádostí 12. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem (2010)

 

Vyučované předměty

 • Prezenční studium Sociální pedagogika – navazující magisterský studijní program KCP/PSP Právo pro sociální pedagogy - Mgr. Lucie Šallé

 • Kombinované studium Sociální pedagogika – navazující magisterský studijní program KCP/PSP Právo pro sociální pedagogy - Mgr. Lucie Šallé

 • Prezenční studium Sociální práce s dětmi a mládeží – bakalářský studijní program KCP/PSRPS Rodinné právo pro sociálně-právní ochranu dětí, KCP/PSOCH Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže - Mgr. Lucie Šallé
 • Kombinované studium Sociální práce s dětmi a mládežíbakalářský studijní program  KCP/KSRPS Rodinné právo pro sociálně-právní ochranu dětí, KCP/KSOCH Sociálně-právní ochrana děti a mládežeMgr. Lucie Šallé

Bibliografie

 1. PAPEŽÍKOVÁ, L. Rozpad tradiční rodiny a možné důsledky pro osobnost dítěte. Brno, 2010. Diplomovápráce na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vedoucí diplomové práce PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)