Mgr. Lucie Šallé

Lucie.Salle01@upol.cz

+420 604 646 374

*1980

Vzdělání

2014-2015 dlouhodobý výcvik "Na řešení orientovaný přístup" s udělenou akreditací MPSV

2010 Mgr. V oboru sociální pedagogika, diplomová práce: Rozpad tradiční rodiny a možné důsledky pro osobnost dítěte

2008-2010 studium na Masarykově univerzitě v Brně, PF

2002 Bc. v oboru charitativní a sociální práce, bakalářská práce: Využití muzikoterapie u mentálně postižených dětí a některé teologické aspekty pojmu hudba

2001-2002 studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, CMTF

2001 DiS. v oboru charitní a sociální činnost

1998-2001 studium na VoŠ sociální Caritas v Olomouci

Praxe

2015 (doposud) vyučuje právo pro sociální pedagogy na Univerzitě Palackého v Olomouci, CMTF, KCP

2011 (doposud) vyučuje dětská práva na Univerzitě Palackého v Olomouci, CMTF, KCP

2008 (doposud) sociální pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Bystřici pod Hostýnem

2002-2008 referentka na úseku dávek hmotné nouze pro rodiny s nezaopatřenými dětmi na Městském úřadě v Bystřici pod Hostýnem

Odborné zaměření

· Rodinné právo

· Sociálně-právní ochrana dětí

Členství a funkce v orgánech souvisejících s oborem:

· Vedoucí pracovní skupiny pro rodiny s dětmi a mládeží v rámci procesu komunitního plánování ve městě Bystřice pod Hostýnem (říjen 2017 doposud)

· Tajemník komise pro sociálně-právní ochranu dětí Města Bystřice pod Hostýnem (2013-2016)

· Členka pracovní skupiny pro rodiny s dětmi v rámci rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji (2011-2014)

· Členka pracovní skupiny pro rodiny s dětmi v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb (2011-2013)

· Členka hodnotící komise projektových žádostí 12. Ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem (2010)

Vyučované předměty

Prezenční studium Sociální pedagogika-bakalářský studijní program

KCP/DP Dětská práva

Mgr.Lucie Šallé

Kombinované studium Sociální pedagogika - bakalářský studijní program

KCP/6DP Dětská práva

Mgr. Lucie Šallé

Prezenční studium Sociální pedagogika - navazující magisterský studijní program

KCP/PSP Právo pro sociální pedagogy

Mgr. Lucie Šallé

Bibliografie

PAPEŽÍKOVÁ, L. Rozpad tradiční rodiny a možné důsledky pro osobnost dítěte. Brno, 2010. Diplomová

práce na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vedoucí diplomové práce PhDr. Tomáš

Čech, Ph.D.