prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.Lic, Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1958.

Vzdělání

 • 1977-1988 základní studium teologie v rámci české provincie OFM, podzemní studium.
 • 1990-1995 - PG studium k licenciátu (1992) a doktorátu (1995) - Papežská univerzita Antonianum, Řím

Praxe

 • 1981-1989 - asistent pro dogmatickou teologii v rámci studia české provincie OFM, podzemní studium.
 • 1996-2018 a dále přednáší dogmatickou teologii na CMTF UP v Olomouci.
 • Docentura 1997 UP v Olomouci.
 • Profesura 2002 UK v Praze
 • Člen korespondent Papežské mariánské akademie od roku 1998
 • Člen oborových rad, vědeckých rad, redakčních rad.
 • Duchovní ve farnosti Kunratice od r. 2015

Odborné zaměření

 • Christologie a soteriologie
 • Trinitární teologie
 • Metoda v systematické teologii
 • Teologie stvoření
 • Teologie a přírodní vědy
 • Dějiny české katolické teologie
 • Středověká teologie - Bonaventura z Bagnoregia
 • Mariologie
 • Teologická problematika spjatá s postavou M. Jana Husa
 • Teologická problematika spjatá s postavou T. G. Masaryka

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Pospíšil, Ctirad V., La teologia della croce di San Bonaventura. Roma: Pontificium Athenaeum Antonianum 1995 - pars dissertationis ad lauream n. 344. 108 s. (Teologie kříže svatého Bonaventury). Poznámka - zahraniční publikace č 1.
 • Pospíšil, Ctirad V., María - el rostro materno del Inefable, Ediciones RIALP, S. A., Madrid 2008, 104 stran, ISBN 978-84-321-3687-0, španělský překlad - José Ramón Pérez Arangüena.
 • Pospíšil, Ctirad V., La salvezza dellʼuomo e la teologia della croce di Bonaventura da Bagnoregio, (Spása člověka a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia) Paolo Gaspari editore: Udine 2010, 304 stran, ISBN 88-7541-190-5; 500 výtisků.
 • Pospíšil, Ctirad V. Problematika vědění a vědomí vlastní osobní identity Ježíše z Nazareta. Roma, Olomouc: Refugium 1998. 64 s. (ISBN 80-86045-11-0).
 • Pospíšil, Ctirad V. Dar Otce i Syna. Základy systematické pneumatologie. Olomouc: MCM 1999. 133 s. (ISBN 80-7266-005-5).
 • Pospíšil, Ctirad V. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha: Krystal 2000, 1. vydání. 269 s. (ISBN 80-85929-38-4).
 • Pospíšil, Ctirad V. Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria. Olomouc: MCM 2000. 66 s. (ISBN 80-7266-061-6).
 • Pospíšil, Ctirad V. Dar Otce i Syna. Olomouc: MCM 2001, 133 s. In Pospíšil, Ctirad V. (ed.) Františkánská knihovna - CD ROM. Olomouc: MCM 2001. První vydání na digitálním nosiči.
 • Pospíšil, Ctirad V. Chalcedonský koncil v proměnách času. Olomouc: MCM 2001. 40 s. (ISBN 80-7266-081-0).
 • Pospíšil, Ctirad V. Tajemství srdce vtěleného Syna. Olomouc: MCM 2001. 46 s. (ISBN 80-7266-084-5).
 • Pospíšil, Ctirad V. Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia. Brno: Nakladatelství L. Marek Brno 2002. 272 s. (ISBN 80-86263-26-6).
 • Pospíšil, Ctirad V. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel - Druhé, upravené a rozšířené vydání. Nakladatelství Krystal OP s.r.o., Praha 2002, 330 s. (ISBN 80-85929-53-8).
 • Pospíšil, Ctirad V. Teologie služby. Kniha (nejen) pro ty, kdo se zabývají křesťanskou charitou a diakonií. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2002, 214 s. (ISBN 80-7192-748-1).
 • Pospíšil, Ctirad V. Dar Otce i Syna. Základy systematické pneumatologie. Olomouc: MCM 2003, druhé vydání, 133 s. (ISBN 80-7266-135-3).
 • Pospíšil, Ctirad V., Maria - mateřská tvář Boha, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2004, 71 stran, ISBN 80-7192-949-2.
 • Pospíšil, Ctirad V., Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii, Krystal OP Praha - Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2005, 242 stran, ISBN 80-7195-001-7.
 • Pospíšil, Ctirad V., Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Krystal OP - Karmelitánské nakladatelství, Praha - Kostelní Vydří 2006, 3. upravené a podstatně rozšířené vydání, 415 stran, ISBN 80-7195-000-9.
 • Pospíšil, Ctirad V., Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie, Praha - Kostelní Vydří, Krystal O.P. - Karmelitánské nakladatelství 2007, 590 stran, ISBN 978-80-85929-99-7; 978-80-7195-123-0.
 • C. V. Pospíšil, Ježíš Kristus - Pravda dějin. Trojiční a christocentrická teologie dějin, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2009, 134 stran, ISBN 978-80-7195-369-2.
 • Pospíšil, Ctirad V., Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitrání teologie, Karmelitánské nakladatelství - Krystal OP: Kostelní Vydří - Praha 2010, 2. upravené a rozšířené vydání, 590 stran, 1180 normostran, ISBN Karm. n. 978-80-7195-465.1; Krystal 978-80-87183-14-4, 500 výtisků.
 • Pospíšil, Ctirad V., Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii, Karmelitánské nakladatelství - Krystal OP: Kostelní Vydří - Praha 2010, 2. upravené a podstatně rozšířené vydání, 294 stran, 595 normostran, ISBN Karm. n. 978-80-7195-478-1; Krystal 978-80-87183-16-8, 500 výtisků.
 • Pospíšil, Ctirad V., Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Karmelitánské nakladatelství - Krystal OP: Kostelní Vydří - Praha 2010, 4. opět upravené a podstatně rozšířené vydání, 462 stran, 935 normostran, Karm.n. ISBN 978-80-7195-394-4; Krystal ISBN 978-80-87183-21-2.
 • C. V. Pospíšil, Různé podoby trinitární teologie a pneumatologie 1800-2010. Tvářnosti české katolické trojiční teologie a pneumatologie 1800-1989. Komentovaná bibliografie 1800-2010, L. Marek pro CMTF UP v Olomouci: Brno - Olomouc 2011, 544 stran, ISBN 978-80-87127-37-7.
 • C. V. Pospíšil, Zápolení o naději a lidskou důstojnost. Česká katolická teologie 1850-1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu, Nakladatelství UP v Olomouci: Olomouc 2014, 281 stran (550 normostran), ISBN 978-80-244-3855-9. Monografie vznikla jako plnění grantového úkolu: IGA CMTF UP_2013_011_SPP
 • Alvaro Grammatica (50 procent) - C. V. Pospíšil (vedení práce, úvod, přepracování české verze - 50 procent), Mesiánští židé a Mesiáš v kontextu současné židovské rozpravy o Ježíši z Nazareta, Palackého univerzita v Olomouci: Olomouc 2014, 246 stran, formát B5, ISBN - 978-80-244-42570.
 • C. V. Pospíšil, Husovská dilemata, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2015, 320 stran, ISBN 978-80-7195-816-1.
 • doc. Martin Cajthaml, Ph.D., Mgr. Petr Dvořák, Ph.D., doc. Mgr. Daniel Heider, Ph.D., Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D., doc. ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., Daniel D. Novotný, Ph.D., prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D., prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc., doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D., prof. Mgr. et Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D., Křesťan a islám, Hesperion: České Budějovice 2016, 20 stran, ISBN 978-80-906372-1-4.
 • C. V. Pospíšil, Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost: Česká katolická teologie. Česká katolická teologie 1850-1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu, Praha: Univerzita Karlova v Praze, vydavatelství Karolinum, 2017.
 • Ctirad Václav Pospíšil, Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie, Třetí, rozšíření a upravené vydání, Krystal OP - Karmelitánské nakladatelství: Praha - Kostelní Vydří 2017, 607 stran, ISBN 978-80-7566-017-6 (Karmelit. nakl.) - ISBN 978-80-7575-020-4 (Krystal)

Chystané monografie na rok 2018

 • Masaryk iritující a fascinující, Karolinum 2018; Maria, mateřská tvář Nejvyššího, Karmelitáncké nakl. 2018; Průkopníci a jejich odpůrci. Světová katolická teologie 1871-1910 a evoluční vznik/stvoření člověka, Karolinum 2018.

Články a kapitoly v monografiích

 • Pospíšil, Ctirad V. Struktura Bonaventurovy soteriologie, Studia Theologica I/1 (1999) s. 39 - 49.
 • Pospíšil, Ctirad V. Dialog s trinitologií profesora Zdeňka Kučery. Studia Theologica III/1 (2001) s. 1 - 18.
 • Pospíšil, Ctirad V. Bonaventurovské motivy ve Fides et ratio. Studia Theologica 6, 2001, vol. III, č. 4, s. 16 - 27. (Poznámka: vyšlo v dubnu 2002).
 • Pospíšil, Ctirad V. Trojice a svátosti, Studia Theologica 8, 2002, vol. IV, č. 2, s. 29 - 34.
 • Pospíšil, Ctirad V. "Patří pojednání o vlastnostech Božích do trinitární teologie?" in Studia theologica 2005, 2 (č. 20), s. 1 - 12. - Publikace vyšla jako součást plnění grantového úkolu: GAČR: Trinitologie a antropologie č. 401/05/2720.
 • Pospíšil, Ctirad V., "Některé antropologické otazníky a mariologické implikace dokumentu Společenství a služba," in Studia Theologica VIII, 2006, 1, celkově č. 23, s. 83-86. (Součást plnění grantového úkolu: GAČR 401/ 05/ 2720).
 • Pospíšil, Ctirad V., "Nové pohledy na problematiku přednicejských trinitárních bludů," Studia theologica 9, č. 1 (27), s. 20-41. (Součást plnění grantového úkolu: GAČR 401/ 05/ 2720).
 • Pospíšil, Ctirad V., "K problematice tak zvané "nové teologie dědičného hříchu"," Studia Theologica 11, 2009, č. 1, celkově 35, s. 80-88.
 • Pospíšil, Ctirad V., "Teologie stvoření člověka a paleoantropologie," Studia Theologica 11, 2009, č. 3, celkově 37, s. 1-9.
 • Pospíšil, Ctirad V., "Doc. PhDr. Ing. Miloš Raban Th.D. - nekrolog," Studia Theologica 13, 2011, č. 1, celkově 43, s. 174-175.
 • Pospíšil, Ctirad V., "Prolegomena ke studiu české christologie 19. století - knižní produkce a odborné studie v ČKD," Studia Theologica XIII, 2011/2, celkově 44, s. 126-162.
 • Pospíšil, Ctirad V., "Trinitární teologie a pneumatologie v díle doktora Richarda Špačka (1864-1925)," Studia Theologica XIII, 2011/3, celkově 45, s. 65-86.
 • Pospíšil, Ctirad V., "Ekumenický soubor studií k problematice přirozeného zákona," Studia Theologica XIII, 2011/4, celkově 46, (ISSN 1212 - 8570.9), s. 114-116.
 • Pospíšil, Ctirad V., "K dokumentu MTK o přirozeném zákoně - Otázka kategorie druhu - Trojiční základ ttzv. zlatéo pravidla," Studia Theologica XIII, 2011/4, celkově 46, (ISSN 1212 - 8570.9), s. 207-216.
 • Pospíšil, Ctirad V., "Prolegomena ke studiu české christologie 1901-1910, knižní produkce a příspěvky v ČKD. Doplňky k přehledu tvorby v 19. století," Studia Thelogica XIV, 2012/1, celkově 47, s. 79-111 (ISSN 1212 - 8570.9).
 • Pospíšil, Ctirad V., "Systematicko-teologické přístupy k problematice ďábla a jeho mimořádného působení," Studia theologica XIV, 2012/ 4, celkově 50, s. 204-239.
 • Pospíšil, Ctirad V., "Hledání mezioborového přístupu kproblematice exorcismu - editorial," Studia theologica XIV, 2012/ 4 (50), s. 145-146. (ISSN 1212 - 8570.9).
 • Pospíšil, Ctirad V., "Inspirace obsažené v dokumentu MTK Teologie dnes," Studia theologica XV, 2013/ 1, s. 74-90, (ISSN 1212 - 8570.9).
 • Pospíšil, Ctirad V., "Česká katolická teologie v období 1850-1930 a astronomie, kosmogonie a kosmologie," Studia theologica XV, 2013/ 2, s. 1-31, (ISSN 1212 - 8570.9).
 • Pospíšil, Ctirad V., "Co dává a nabízí křesťanská teologie ostatním vědám," Studia theologica XV, 2013/ 4, s. 134-143.
 • Pospíšil, Ctirad V., "Prolamovat společně limity úzké vědecké specializace směrem k lidskosti a moudrosti - editorial k Mezinárodnímu sympoziu nad dokumentem MTK Teologie dnes, které se konalo dne 19. 9. 2013 v budově CMTF UP v Olomouci," Studia theologica XV, č. 4, s. 122-124.
 • Škodová, Milada - Pospíšil, Ctirad V., "Náčrt životního příběhu Jana Evangelisty Bílého (1819-1888) a připomínka jeho tvorby," Studia theologica 16, 2014, 1, s. 88-102.
 • Pospíšil, Ctirad V., "Epilog, nebo Ouvertura? Trinitární koncepce víry v encyklice Lumen fidei", Studia theologica XVI, 2014, č. 2, s. 51-62.
 • Pospíšil, Ctirad V., "Trojice a pokoj mezi lidmi," Studia theologica 16, 2014, 3, s. 19-47 (ISSN 1212 - 8570.9).
 • Pospíšil, Ctirad V., "Víra a přírodní vědy (1850-1950): Časopis Národního muzea, Museum - list bohoslovců česko‑moravských, další doplňky a upřesnění," Studia theologica 16/4, 2014, s. 139-167. (Poznámka: zařazeno do publikací za rok 2014, vyšlo v březnu 2015).
 • Pospíšil, Ctirad V., "Několik systematickoteologických tezí o spirituálním rozměru práce (nejen) historika," Studia theologica 17/2, 2015, s. 111-127.
 • Pospíšil, Ctirad V., "Význam nového pojetí "místní církve" pro náš postoj k problematice Jana Husa a husitství. Ke dvěma významným výročím," Studia theologica 17/3, 2015, s. 132-154 (ISSN 1212 - 8570.9).
 • Pospíšil, Ctirad V., "Mistr Jan Hus - svědek křesťanské víry pro naši dobu. Editorial k souboru příspěvků, které vznikly v souvislosti se sympoziem konaným ve dnech 18. - 20. května 2015 v Českých Budějovicích," Studia theologica 17/4, 2015, s. 1-18(ISSN 1212 - 8570.9).
 • Pospíšil, Ctirad V., "Vybrané otázky z christologie a soteriologie třetí knihy Komentáře Sentencí M. Jana Husa," Studia theologica 17/4, 2015, s. 153-165(ISSN 1212 - 8570.9).
 • Jan Czudek, Vladimír Filo, Jaroslav Franc, Eduard Krumpolc, Dominik Oparný, Ctirad Václav Pospíšil (40 procent, ostatní po deseti procentech), František Urban, "Systematickoteologické přístupy k encyklice Laudato si´" Studia Theologica 18, 2016/3, s. 101-114. (ISSN 1804-5588; Online - 2336-3398). Publikace je součástí plnění grantového úkolu: GA ČR 16-08021S.
 • C. V. Pospíšil, "Konstantin Hasert (1851-1923), průkopník katolické recepce evolučního vzniku lidského těla," Studia theologica XVIII, 2016/4, s. 47-62. (ISSN 1212-8570, Online - 2336-3398). Publikace je součástí plnění grantového úkolu: GA ČR 16-08021S.
 • C. V. Pospíšil, "Norbert Peters - svědek postoje katolických biblistů k hypotéze evolučního vzniku člověka na přelomu 19. A 20. století," Studia theologica XIX, 2017/2, s. 91-14. (ISSN 1212-8570; Online - 2336-3398). Publikace je součástí plnění grantového úkolu: GA ČR 16-08021S.
 • C. V. Pospíšil, "Johann Baptist Göttsberger (1868-1958), svědek zásadních proměn postoje katolické teologie k teorii evolučního vzniku člověka," Studia theologica XIX, 2017/3, s. 61-76. (ISSN 1212-8570; Online - 2336-3398). Publikace je součástí plnění grantového úkolu: GA ČR 16-08021S.

Granty

 • 2016-2018: hlavní řešitel GAČR (2016-2018), č. 16-08021S Teologie stvoření - výzvy přírodních věd a trinitární teologie, tříletý standardní grant. Hlavní řešitel: prof. Ctirad V. Pospíšil.
 • 2001-2003: hlavní řešitel GA ČR, č. 401/01/0500. interpretace středověkých textů.
 • 2008-2011, spoluřešitel, GA ČR 401/08/1054
 • 2005-2008, hlavní řešitel, GA ČR č. 401/05/2027, trinitologie a antropologie
 • 2009-2012, hlavní řešitel, GA ČR č. 401/09/0502, dějiny české trinitologie a fundamentální teologie