Mgr. Jiřina Navrátilová

vizitka

Narozena roku 1982.
jirina.navratilova@upol.cz

Vzdělání

2006

Mgr. v oboru právo a právní věda: Právní úprava a praxe exekučního řízení v ČR

2001 – 2006

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

1994 – 2001

Slovanské gymnázium v Olomouci

Praxe

2012 (doposud)

Státní zástupkyně: Okresní státní zastupitelství v Ostravě

2009 (doposud)

externí vyučující katedry církevního práva CMTF UP

2007 – 2012

Justiční čekatelka: Krajský soud v Brně / Okresní soud v Prostějově (praxe na úseku občanskoprávním sporném, nesporném, výkonu rozhodnutí, dědickém, trestním, správního a obchodního soudnictví).

2006 – 2007

právník ekonomického odboru: Magistrát města Olomouce

2006

právník vymáhacího oddělení: Finanční úřad v Olomouci

2004 – 2006

Asistentka soudního exekutora: Exekutorský úřad v Olomouci Mgr. Ing. Radima Opletala

2001 (doposud)

varhanice ve farnosti Tršice (olomoucká arcidiecéze)

Odborné zaměření

· Rodinné a trestní právo
· Základy práva

Členství a funkce v orgánech souvisejících s oborem:

· Člen Unie státních zástupců

Vyučované předměty

prezenční studium Sociální pedagogika:

KCP/ZP Základy práva
Mgr. Jiřina Navrátilová
KCP/KARTP Kapitoly z rodinného a trestního práva
Mgr. Jiřina Navrátilová

kombinované studium Sociální pedagogika:

KCP/6ZP Základy práva
Mgr. Jiřina Navrátilová
KCP/6KRTP Kapitoly z rodinného a trestního práva
Mgr. Jiřina Navrátilová

prezenční studium Katolická teologie:

KCP/NOMR Naléhavé otázky manželství a rodiny
doc. Damián Němec, dr; ICDr. Libor Botek, Th.D.; ICLic. Jiří Dvořáček, Dr.I.C.O.; Mgr. ThLic. ICLic. Monika Menke, Th.D.; Mgr. Jiřina Navrátilová

Jazyky

· čeština
· angličtina
· němčina