Mgr. Ingrid Kovářová Kochová, Ph.D.

Vzdělání

2012- 2016 Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II v Lublinu (Polsko) v oboru kanonické právo magisterské studium a dále ve stejném oboru složena i licenciátní zkouška, titul Mgr Lic.
2007 – 2012 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, v oboru teoretické právní vědy, titul Ph.D.
2002 odborná justiční zkouška
1993 – 1998 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, v oboru právo, titul Mgr.

Praxe

od 2013 spolupráce s CMTF Univerzity Palackého v Olomouci
od 2010 lektorská činnost pro ČAK
od 2006 spolupráce s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci
od 2002 soudkyně, Okresní soud v Olomouci, civilní agenda, dále specializace soudního oddělení na věci ochrany osobnosti, nájem bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů
1998 - 2002 justiční čekatelka

Odborné zaměření

Procesní právo
Rodinné a manželské právo
Vztah práva hmotného a procesního
Otázky interpretace a aplikace práva

Projekty

2016 FRUP 2016 029 Inovace a propojení předmětů v rámci NMgr. Oboru Charitativní a sociální práce, specializace Sociální práce s rodinami, spoluřešitelka s Mgr. Walerianem Bugelem, dr a Mgr. Hanou Šlechtovou, Ph.D.
2009 FRVŠ F5 2151/2009 Procesní podání v civilních věcech, spoluřešitelka s Mgr. Klárou Bartoníčkovou

Vyučované předměty

KKS/RP Rodinné právo
KKS/DP Dluhové poradenství
SKP/NPPCV Procesní podání v civilních věcech

Výběrová bibliografie

Kompletní publikační činnost uvedena zde